Tháng Mân Côi
Video tổng hợp các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Mỹ
Video ca nhạc hội chợ Chúa Nhật
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Bảy
Video bài giảng CN 24 TN
Hình Hội Chợ tháng 9 ngày Chúa Nhật
Hình ảnh Hội Chợ tháng 9 tối thứ Bảy
Hình ảnh hội các bà mẹ Công Giáo mừng lễ bổn mạng
Video bài giảng CN 22 TN
Chương trình học Giáo Lý/Việt Ngữ
Gánh nặng cuộc đời
Khi cuộc sống trở nên tồi tệ
Video ca nhạc ngày Chúa Nhật
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Bảy
Hình hội chợ hè ngày Chúa Nhật
Hình ảnh thánh lễ sáng Chúa Nhật
Hình ảnh hội chợ tối thứ Bảy
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Sáu
Video hội chợ GX tối thứ Sáu
Hình ảnh hội chợ GX tối thứ Sáu
Video thánh lễ tạ ơn 10 năm hồng ân lih mục
Hình ảnh buổi tiệc mừng Tạ Ơn
Hình ảnh thánh lễ Tạ Ơn

 Năm Ất Mùi nói chuyện về Dê
 Con Dê trong kinh thánh

Video văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ
Video tiệc mừng sau thánh lễ mừng 100 năm thành lập GX
Video thánh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập GX
Video bài giảng trong thánh lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập GX
Hình ảnh tiệc và văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ (FB)
Hình ảnh thánh lễ mừng 100 năm thành lập giáo xứ St. Columba (FB)

Liên lạc về website: webmaster@cdmedongcong.net

Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031