Lịch sử lễ Tạ Ơn
Lời Tạ Ơn
Nguồn gốc lễ Tạ Ơn
Tạ ơn trời, tạ ơn người
Truyền thống và ý nghĩa lễ Tạ Ơn
Video ca nhạc: Khúc Cảm Tạ
Xin cám ơn cuộc đời
Làm gì trong ngày lễ Tạ Ơn
Video giảng lễ các thánh tử đạo VN
Tử đạo hôm nay
Bách hại đạo như thế nào?
Phải tôn kính các thánh tử đạo như thế nào?
Noi gương cha ông
Hình ảnh các thánh tử đạo Việt Nam
Con đường hạt lúa
Can đảm nói không với tội lỗi
Các thánh tử đạo Việt Nam
Video giảng CN 32B
Audio chuyện đọc tháng các linh hồn
Video bài giảng lễ các linh hồn
Video bài giảng lễ các thánh nam nữ
Bài viết về tháng các linh hồn
Hình ảnh Thi Hóa Trang Mùa Thu
Video Thi Hóa Trang Mùa Thu
Video thánh lễ an táng ông Nguyễn Đình Kim
Hình ảnh lễ an táng ông Ng Đình Kim
Video bài giảng CN 28 B
Video tổng hợp các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Mỹ
Video ca nhạc hội chợ Chúa Nhật
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Bảy
Video bài giảng CN 24 TN
Hình Hội Chợ tháng 9 ngày Chúa Nhật
Hình ảnh Hội Chợ tháng 9 tối thứ Bảy
Hình ảnh hội các bà mẹ Công Giáo mừng lễ bổn mạng
Video bài giảng CN 22 TN
Chương trình học Giáo Lý/Việt Ngữ
Gánh nặng cuộc đời
Khi cuộc sống trở nên tồi tệ
Video ca nhạc ngày Chúa Nhật
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Bảy
Hình hội chợ hè ngày Chúa Nhật
Hình ảnh thánh lễ sáng Chúa Nhật
Hình ảnh hội chợ tối thứ Bảy
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Sáu
Video hội chợ GX tối thứ Sáu
Hình ảnh hội chợ GX tối thứ Sáu
Video thánh lễ tạ ơn 10 năm hồng ân lih mục
Hình ảnh buổi tiệc mừng Tạ Ơn
Hình ảnh thánh lễ Tạ Ơn

 Năm Ất Mùi nói chuyện về Dê
 Con Dê trong kinh thánh

Video văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ
Video tiệc mừng sau thánh lễ mừng 100 năm thành lập GX
Video thánh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập GX
Video bài giảng trong thánh lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập GX
Hình ảnh tiệc và văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ (FB)
Hình ảnh thánh lễ mừng 100 năm thành lập giáo xứ St. Columba (FB)

Liên lạc về website: webmaster@cdmedongcong.net

Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031