Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần
Video giảng Lễ Chúa Lên Trời
Suy niệm Lễ Chúa Lên Trời
Video giảng CN 6 Phục Sinh
Video giảng CN 5 Phục Sinh
Video dâng hoa kính Đức Mẹ
Gốc tích tháng hoa Đức Mẹ
Hoa hồng dâng kính Đức Mẹ
Video giảng CN 4 Phục Sinh
Video giảng CN 3 Phục Sinh
Video giảng CN 2 Phục Sinh
Video bài giảng đại lễ Phục Sinh
Hình học sinh lãnh thưởng Easter (FB)
Hình ảnh mừng đại lễ Phục Sinh (FB)
Video bài giảng đại lễ Phục Sinh
Câu chuyện hay về lễ Phục Sinh
Rao truyền ơn phục sinh
Ơn phục sinh
Thiên Chúa vẫn hằng sống
Lịch sử khăn liệm thành Turin
Ngôi mộ là khởi đầu hay là cuối?
Hình ngắm 5 dấu đánh và hôn kính Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh (FB)
Hình ảnh nghi thức rửa chân và kiệu Thánh Thể (FB)
Hình Poster Mùa Chay của GLVN (FB)
 Xem video văn nghệ mừng xuân
 Video hài kịch "Lô Tô"
 Hình ảnh tiệc/văn nghệ mừng xuân
 Video phụng bái tổ tiên, hái lộc Lời Chúa
 Hình Thánh Lễ mừng đón năm mới
 Video cộng đoàn dâng thánh lễ đầu năm
 Năm Ất Mùi nói chuyện về Dê
 Con Dê trong kinh thánh
Hình cộng đoàn làm bánh Tết
Hình thầy cô mừng Lễ Bổn Mạng
Hình ảnh hang đá GS của GLVN (FB)
Hình ảnh thánh lễ Giáng Sinh
(FB)
Hình các học sinh lãnh thưởng
Hình ảnh đêm tiệc Giáng Sinh (FB)
Video văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ
Video tiệc mừng sau thánh lễ
Video thánh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập GX
Video bài giảng trong thánh lễ kỷ niệm ngày thành lập GX
Hình ảnh tiệc và văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ (FB)
Hình ảnh thánh lễ mừng 100 năm thành lập giáo xứ St. Columba (FB)
Hình ảnh hội chợ ngày Chúa Nhật (FB)
Hình ảnh hội chợ tối thứ Bảy (FB)
Hình ảnh Hội Chợ tối thứ Sáu (FB)
Hình ảnh TNTT cắm trại mùa hè
(FB)
Video Tĩnh Tâm Thêm Sức ngày CN
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Chúa Nhật (FB)
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Thứ Bảy (FB)
Hình tĩnh tâm Ephata ngày thứ Sáu (FB)

Liên lạc về website: webmaster@cdmedongcong.net

Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031