Ngày Lễ Thanksgiving, Thứ Năm ngày 27 tháng 11, cha xứ sẽ dâng Thánh Lễ Việt Ngữ vào lúc 10:30AM.

Truyền thống và ý nghĩa Thanksgiving
Xin cám ơn cuộc đời
Nguồn gốc Lễ Tạ Ơn
Làm gì trong ngày Lễ Tạ Ơn
Lời tạ ơn
Video nhạc: Khúc Cảm Tạ
Lễ Tạ Ơn
Black Friday
Tạ ơn trời, tạ ơn người
Video giảng lễ các thánh tử đạo VN
Cách lái xe với băng tuyết
Hình ảnh các thánh tử đạo Việt Nam
Các thánh tử đạo Việt Nam
Bách hại đạo như thế nào?
Can đảm nói không với tội lỗi
Con đường hạt lúa
Noi gương cha ông
Phải tôn kính CTTĐ như thế nào?
Tử đạo hôm nay
Bài giảng lễ các linh hồn
Lễ các linh hồn
Tháng 11: Tháng các linh hồn
Audio: Nghe chuyện tháng linh hồn
Luyện ngục: Cuộc thanh tẩy cuối cùng
Video thi hóa trang & trình diễn tài năng của các em học sinh GLVN
Hình ảnh Thi Hóa Trang Mùa Thu
Dịch bệnh Ebola
Hình thi làm poster Em Yêu Vìệt Nam
Video phỏng vấn các lớp làm poster
Video văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ
Video tiệc mừng sau thánh lễ
Video thánh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập GX
Video bài giảng trong thánh lễ kỷ niệm ngày thành lập GX
Hình ảnh tiệc và văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ (FB)
Hình ảnh thánh lễ mừng 100 năm thành lập giáo xứ St. Columba (FB)
Cử chỉ chúc bình an trong thánh lễ
Uống quá nhiều coffee có tác hại gì?
Nên uống nước chanh vào buổi sáng
Video múa và ảo thuật ngày hội chợ
Video ca nhac hội chợ Chúa Nhật
Video ca nhạc hội chợ ngày thứ Bảy
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Sáu
Video hàng quán ngày Hội Chợ
Hình ảnh hội chợ ngày Chúa Nhật (FB)
Hình ảnh hội chợ tối thứ Bảy (FB)
Hình ảnh Hội Chợ tối thứ Sáu (FB)
Video văn nghệ tối thứ Bảy của TNTT
Video trại hè TNTT: Lửa Thiêng
Hình ảnh TNTT cắm trại mùa hè

Video Tĩnh Tâm Thêm Sức ngày CN
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Chúa Nhật (FB)
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Thứ Bảy (FB)
Hình tĩnh tâm Ephata ngày thứ Sáu (FB)
Năm Ngọ nói chuyện Ngựa
Ngựa trong văn hoá và đời sống

Liên lạc về website: webmaster@cdmedongcong.net

Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031