Bài suy niệm: Vui với người vui
Lễ suy tôn Thánh Giá
Đôi dòng lược sử Đức Mẹ Sầu Bi
Đức Mẹ đồng hành tín hữu đau khổ
Tìm hiểu Lễ Mẹ Sầu Bi
Tri ân dâng lên Đức Mẹ Sầu Bi
Cử chỉ chúc bình an trong thánh lễ
Uống quá nhiều coffee có tác hại gì?
Nên uống nước chanh vào buổi sáng
Bài suy niệm phúc âm: Cỏ và Lúa
Video múa và ảo thuật ngày hội chợ
Video ca nhac hội chợ Chúa Nhật
Video ca nhạc hội chợ ngày thứ Bảy
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Sáu
Video hàng quán ngày Hội Chợ
Hình ảnh hội chợ ngày Chúa Nhật
Hình ảnh hội chợ tối thứ Bảy
Hình ảnh Hội Chợ tối thứ Sáu
Video văn nghệ tối thứ Bảy của TNTT
Video trại hè TNTT: Lửa Thiêng
Hình ảnh TNTT cắm trại mùa hè
Video Rước Lễ Lần Đầu sáng CN
Video tặng hoa & trao bằng khen
Hình ảnh Bế Giảng Niên Học GLVN
Danh sách học sinh giỏi lãnh thưởng
Hình học sinh gương mẫu lần 3
Hình thầy cô gương mẫu lần thứ 3

Video thánh lễ Thêm Sức tại Cathedral
Hình các em lãnh Bí tích Thêm Sức
Video Tĩnh Tâm Thêm Sức ngày CN
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Chúa Nhật (FB)
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Thứ Bảy (FB)
Hình tĩnh tâm Ephata ngày thứ Sáu (FB)
Năm Ngọ nói chuyện Ngựa
Ngựa trong văn hoá và đời sống

Liên lạc về website: webmaster@cdmedongcong.net

Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031