Video Vọng Phục Sinh / Rửa tội tân tòng
Hình thánh lễ Vọng Phục Sinh
Bài giảng Chúa Nhật Phục Sinh
Bài giảng đêm Vọng Phục Sinh
Những câu chuyện hay về lễ Phục Sinh
Luật xưng tội rước lễ mùa Phục Sinh
Ngôi mộ là điểm khởi đầu hay là cuối?
Lịch sử khăn liệm thánh Turin
Thiên Chúa vẫn hằng sống
Ơn Phục Sinh
Phim: Vượt qua Biển Đỏ
Cái chết kinh khủng của Chúa Giêsu
Ba cách đón nhận cái chết
Dung mạo người tôi tớ đau khổ
Thập giá và thánh giá
Tình yêu đã gục chết
Thứ Năm Tuần Thánh
Thánh Lễ Tiệc Ly
Xin rửa sạch những bất trung phản bội
Video làm phép lá / Bài Giảng Lễ Lá
Lịch sử Chúa Nhật Lễ Lá
Bệnh hùa theo đám đông
Con người tham sống sợ chết
Không chịu bó tay
Chuyện vui Mùa Chay
Chuyện lạ từ bức họa Bữa Tiệc Ly
Phản bội
Thời giờ đã gần đến
Video bài giảng CN 5 Mùa Chay
Video bài giảng CN 4 Mùa Chay
Dấu thánh giá, dấu chỉ vinh quang
14 điều Chúa hứa
Audio: Ý nghĩa Tam Nhật Thánh
Xem phim: Giuđa kẻ phản bội
Phim: Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu
Video bài giảng CN 3 Mùa Chay
Video các lớp nói về poster Mùa Chay
Poster Mùa Chay của các lớp GLVN
Video giảng: CN 2 Mùa Chay
Con số 40 trong Kinh Thánh
Mùa sám hối
Phương thế chiến thắng cám dỗ
Hãy cảnh giác trước cám dỗ
Học Sinh Gương Mẫu lần II
Giáo Viên Gương Mẫu lần II
Mùa chay và việc giữ chay
Ăn chay và mùa chay
Lịch sử Mùa Chay
Sống tinh thần mùa chay
Học hỏi về Mùa Chay & Mùa Phục Sinh
Ý nghĩa Mùa Chay
Hình Học Sinh Gương Mẫu lãnh thưởng
Video Tĩnh Tâm Thêm Sức ngày CN
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Chúa Nhật
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Thứ Bảy
Hình tĩnh tâm Ephata ngày thứ Sáu
Năm Ngọ nói chuyện Ngựa
Ngựa trong văn hoá và đời sống

Liên lạc về website: webmaster@cdmedongcong.net

Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031