Video giảng CN 3B Mùa Thường Niên
Hình học sinh gương mẫu lần I
Hình giáo viên gương mẫu lần I
Video bài giảng Lễ Hiển Linh
Phim: 3 nhà đạo sĩ đi tìm Chúa Giêsu
Video nhạc: Ba vua hành khúc
Video trưng bày 10 bộ hang đá GS
Hình ảnh hang đá GS của GLVN
Hình ảnh thánh lễ Giáng Sinh
Video trình diễn thánh ca Vọng GS
Video giảng Đại Lễ Giáng Sinh
Video bài giảng lễ đêm Giáng Sinh
Hình các học sinh lãnh thưởng
Video buổi tiệc Giáng Sinh
Video nhạc Giáng Sinh
Hình ảnh đêm tiệc Giáng Sinh (FB)
Video thi hóa trang & trình diễn tài năng của các em học sinh GLVN
Hình ảnh Thi Hóa Trang Mùa Thu
Hình thi làm poster Em Yêu Vìệt Nam
Video phỏng vấn các lớp làm poster
Video văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ
Video tiệc mừng sau thánh lễ
Video thánh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập GX
Video bài giảng trong thánh lễ kỷ niệm ngày thành lập GX
Hình ảnh tiệc và văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ (FB)
Hình ảnh thánh lễ mừng 100 năm thành lập giáo xứ St. Columba (FB)
Video múa và ảo thuật ngày hội chợ
Video ca nhac hội chợ Chúa Nhật
Video ca nhạc hội chợ ngày thứ Bảy
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Sáu
Video hàng quán ngày Hội Chợ
Hình ảnh hội chợ ngày Chúa Nhật (FB)
Hình ảnh hội chợ tối thứ Bảy (FB)
Hình ảnh Hội Chợ tối thứ Sáu (FB)
Video văn nghệ tối thứ Bảy của TNTT
Video trại hè TNTT: Lửa Thiêng
Hình ảnh TNTT cắm trại mùa hè

Video Tĩnh Tâm Thêm Sức ngày CN
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Chúa Nhật (FB)
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Thứ Bảy (FB)
Hình tĩnh tâm Ephata ngày thứ Sáu (FB)

Liên lạc về website: webmaster@cdmedongcong.net

Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031