Video ca nhạc tối thứ Bảy
Video ca nhạc sĩ Việt Khang
Hình thánh lễ và hội chợ ngày CN
Video giảng thuyết CN 15 TN B
Video các sinh hoạt ngày hội chợ
Hình ảnh hội chợ tối thứ Bảy
Video ca nhạc với ca sĩ Hồng Nhung
Hình ảnh hội chợ tối thứ Sáu
Suy niệm CN 15 TN: Rao giảng
Suy niệm CN 14 TN: Bụt nhà không thiêng
Suy niệm CN 13 TN: Ông đừng sợ, hãy cứ tin
Suy niệm CN 13 TN năm B: Lề luật
Phòng ngừa loãng xương
Xem phim: Lạy thầy, thầy đi đâu?
Xem phim: Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại
Nghệ thuật cắm hoa đẹp
Trang trí bữa ăn đẹp cho bé
Suy niệm CN 12 TN: Hãy tin vào Chúa
SN CN 12: Thử thách trong cuộc đời
Suy niệm CN 11 TN: Hạt giống
Hình ảnh ngày Bế Giảng Niên Học
Video các em rước lễ lần đầu
Hình các em Thêm Sức tại Catheral
Hình các em Rước Lễ Lần Đầu ngày CN
Hình các em xưng tội và tập dượt
Hình ảnh tiệc và picnic cuối niên học
Xem video rước kiệu Đức Mẹ
Hình ảnh rước kiệu Đức Mẹ
Sự lạ Đức Mẹ Mexicô
Những điều bạn không nên làm khi vào thánh lễ
Thánh lễ vô giá
Video các em lớp Giáo Lý hát và đọc kinh trong các lớp học
Hình ảnh học sinh gương mẫu

Năm Mậu Tuất tìm hiểu về loài chó
Video: Các em lớp 1 đọc kinh và ca dao Việt Nam
Hình ảnh Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh hiệp dâng thánh lễ tại giáo xứ Saint Columba

Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031