Video bài giảng CN 16 B
Video bài giảng CN 15 B
Video ca nhạc ngày Chúa Nhật
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Bảy
Hình hội chợ ngày Chúa Nhật
Hình ảnh thánh lễ sáng Chúa Nhật
Hình ảnh hội chợ tối thứ Bảy
Video ca nhạc hội chợ tối thứ Sáu
Video hội chợ GX tối thứ Sáu
Hình ảnh hội chợ GX tối thứ Sáu
Bài giảng CN 13 B
Bài giảng và chia sẻ về việc từ chức của ĐTGM
Hình ảnh các em rước lễ lần đầu
Xem video các em rước lễ lần đầu
Video thánh lễ tạ ơn 10 năm hồng ân lih mục
Hình ảnh buổi tiệc mừng
Hình ảnh thánh lễ Tạ Ơn
Hình các em tập dượt xưng tội
Video bế giảng niên học
Hình bế giảng niên học
Bài giảng lễ Chúa TT hiện xuống
Hình rước kiệu Đức Mẹ FB
Danh sách học sinh giỏi
Hình học sinh lãnh thưởng
Hình học sinh lãnh thưởng Easter (FB)
Hình ảnh mừng đại lễ Phục
Hình ngắm 5 dấu đánh và hôn kính Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh (FB)
Hình ảnh nghi thức rửa chân và kiệu Thánh Thể (FB)
Hình Poster Mùa Chay của GLVN (FB)

 Năm Ất Mùi nói chuyện về Dê
 Con Dê trong kinh thánh
Hình ảnh hang đá GS của GLVN (FB)
Hình ảnh thánh lễ Giáng Sinh
(FB)
Hình các học sinh lãnh thưởng
Hình ảnh đêm tiệc Giáng Sinh (FB)
Video văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ
Video tiệc mừng sau thánh lễ
Video thánh lễ kỷ niệm 100 năm thành lập GX
Video bài giảng trong thánh lễ kỷ niệm ngày thành lập GX
Hình ảnh tiệc và văn nghệ mừng 100 năm thành lập giáo xứ (FB)
Hình ảnh thánh lễ mừng 100 năm thành lập giáo xứ St. Columba (FB)
Hình ảnh hội chợ ngày Chúa Nhật (FB)
Hình ảnh hội chợ tối thứ Bảy (FB)
Hình ảnh Hội Chợ tối thứ Sáu (FB)
Hình ảnh TNTT cắm trại mùa hè
(FB)
Video Tĩnh Tâm Thêm Sức ngày CN
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Chúa Nhật (FB)
Hình tĩnh tâm Ephata ngày Thứ Bảy (FB)
Hình tĩnh tâm Ephata ngày thứ Sáu (FB)

Liên lạc về website: webmaster@cdmedongcong.net

Thursday, October 30, 2008 1:05:09 PM

Địa Chỉ

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104
Hướng dẫn tới nhà thờ

 

 

Liên Lạc

LM Chánh Xứ GB Nguyễn Đình Hoàng
Office: (651) 645-9179
Fax: (651) 645-9170
Emergency: (651) 757-6762

Voice mail: (612) 646-9031