Bài Giảng Thánh Lễ An Táng Cha Cố Tôma Đỗ Minh Tâm

Giảng Thuyết: Lm. Giuse Vũ Xuân Minh

Thứ Hai ngày 18 tháng 2 năm 2013 tại thánh đường Saint Adalbert

File này rất lớn. Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

                                       Nếu máy yếu không xem được video ở trên, xin bấm vào link này để xem.

                                       Xem video Thánh Lễ An Táng Cha Cố Tôma Đỗ Minh Tâm

 

 

* * * * *   * * * * *