Bài Giảng Thánh Lễ An Táng Cha Cố Tôma Đỗ Minh Tâm

Giảng Thuyết: Lm. Giuse Vũ Xuân Minh

Thứ Hai ngày 18 tháng 2 năm 2013 tại thánh đường Saint Adalbert

 

 

 

Xem video Thánh Lễ An Táng Cha Cố Tôma Đỗ Minh Tâm

 

 

* * * * *   * * * * *