Bài Giảng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố Tôma Đỗ Minh Tâm

Giảng Thuyết: Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng

Thứ Bảy ngày 16 tháng 2 năm 2013

File này rất lớn. Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *