Bi Giảng CN 6 Phục Sinh

Giảng thuyết: Cha Tađ Nguyễn Tuấ

 

* * * * *   * * * * *