Linh Đạo Phụng Vụ - phần 2

Hội Thảo Sống Đạo

Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB

Ngày Thánh Mẫu thứ 35, Carthage, Missouri năm 2012

 

File này rất lớn. Xin đợi trong giây lát để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *