Trng Chuỗi Mn Ci - phần 3

Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB

Hội Thảo Sống Đạo 2

Ngy Thnh Mẫu thứ 35, Carthage, Missouri năm 2012

 

File ny rất lớn. Xin đợi trong giy lt để tải phim.

 

 

* * * * *   * * * * *