Lược sử cộng đoàn VN

Giờ phụng vụ & mục vụ

Bản tin Chúa Nhật

Lịch công giáo

Hội đồng mục vụ

Giáo lư - Việt ngữ

Liên lạc các cha

Đơn xin gia nhập cộng đoàn

H́nh ảnh sinh hoạt

Video sinh hoạt cộng đoàn

Phim công giáo

Nhạc thánh ca

Nghe bài giảng - suy niệm

Audio các thánh tử đạo VN

Bài suy niệm

Hiểu đạo và sống đạo

Chuyện đạo

Các kinh thường đọc

40 câu hỏi về Thánh Lễ

Sức khoẻ & đời sống

H́nh thiên nhiên & nghệ thuật

Chuyện vui

Trang mạng nối kết

 

 

  Hội thảo Đại Hội Thánh Mẫu 2015: Tất Cả Là Hồng Ân (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Hội thảo ĐHTM 2015: Có Chúa Cùng Tôi, Tội Sợ Chi Ai? (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Hội thảo ĐHTM 2014: Đây Là Xương Bởi Xương Tôi (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Hội thảo Đại Hội Thánh Mẫu 2014: Ai Là Mẹ Ta, Ai Là Anh Em Ta  (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Hội thảo Đại Hội Thánh Mẫu 2013: Đức Tin Và Sự Sống Đời Sau (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Hội thảo Đại Hội Thánh Mẫu 2013: Đức Tin Và Đời Sống  (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Hội thảo Đại Hội Thánh Mẫu 2012: Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Hội thảo Đại Hội Thánh Mẫu 2012: Thiên Chúa Đă Chết Rồi (Lm. Nguyễn Khắc Hy)
  Bài giảng Lễ Thánh Gia (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu 2012: Bỏ Ngài con biết theo ai?  (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Bài giảng Lễ Chúa T́nh Thương 2018 (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Vọng Giáng Sinh 2017 (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Hội Thảo ĐHTM 2016 (cha Hy): Tha Thứ: Kết Quả Của Ḷng Thương Xót (1)
  Hội Thảo ĐHTM 2016 (cha Hy): Nhẫn Nhịn: Bằng Chứng Của Ḷng Thương Xót (2)
  Hội Thảo ĐHTM 2016 (cha Hy): Dấn Thân: Hành Động Của Ḷng Thương Xót (3)
  Hội Thảo ĐHTM 2016 (cha Tĩnh): Những vấn nạn liên quan đến ḷng thương xót (1)
  Hội Thảo ĐHTM 2016 (cha Tĩnh): Những Công Việc Của Ḷng Thương Xót (2)
  Hội Thảo ĐHTM 2015: 40 Năm Tại Xứ Người, Chúng Ta Được Ǵ Và Mất Ǵ? (1)
  Hội Thảo ĐHTM 2015: Tại Sao Mất (Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD)  (2)
  Hội Thảo ĐHTM 2015: Phải Làm Ǵ Để Đừng Bị Mất Nữa (Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD)
  Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy giải đáp các câu hỏi trong Đại Hội Thánh Mẫu tại Missouri hằng năm: Đức Tin - Cuộc Sống - Hôn Nhân
  Bài giảng ngày lễ Hiền Mẫu (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Vọng phục sinh và bài giảng (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng mùa chay "Cơn Cám Dỗ" (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Xuân Đinh Dậu 2017 (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng lễ Chúa lên trời (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Đại Lễ Phục Sinh 2016 (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Tết Bính Thân  2016 (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng lễ Chúa Hiển Linh (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng lễ Mẹ Thiên Chúa (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng lễ Thánh Gia (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Đại Lễ Giáng Sinh (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng lễ các thánh tử đạo Việt Nam (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 32 TN B (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 28 TN B (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 24 TN B (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 22 TN B (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 16 TN B (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 15 TN B (Hội chợ GX) (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 13 TN B (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 12 TN B Sóng Gió Cuộc Đời (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 11 TN B (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Lễ Chúa Lên Trời
  Bài giảng CN 6 Phục Sinh (Cha Tađêô Nguyễn Tuấn)
  Bài giảng CN 5 Phục Sinh (Cha Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC)
  Bài giảng CN 4 Phục Sinh (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 3 Phục Sinh (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng CN 2 Phục Sinh (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Đại Lễ Phục Sinh (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Thánh Lễ Mừng Xuân Ất Mùi (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Lễ Hiển Linh (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng Lễ Thánh Gia (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng lễ các thánh tử đạo Việt Nam (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng lễ các linh hồn (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ
  Bài giảng lễ kính thánh Phêrô và Phaolô (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Bài giảng trong ngày các em được rước lễ lần đầu (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Giảng tĩnh tâm mùa chay (phần 1 A) (Cha Tiến Lộc - Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam)
  Giảng tĩnh tâm mùa chay (phần 1 B) (Cha Tiến Lộc - Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam)
  Giảng tĩnh tâm mùa chay (phần 2 A) (Cha Tiến Lộc - Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam)
  Giảng tĩnh tâm mùa chay (phần 2 B) (Cha Tiến Lộc - Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam)
  Câu chuyện: Chiếc cầu
  Hội thảo sống đạo 2: "Hơi Thở của Linh Hồn" (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo ĐHTM 2013: Quà Tặng và Người Trao (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo ĐHTM 2013: Đức Tin và Đời Sống (Lm. Nguyễn Khắc Hy) (YouTube)
  Hội thảo ĐHTM 2013: Đức Tin và Đời Sống (Lm. Matthêu Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Bài giảng Thánh Lễ Đại Trào Ngày Thánh Mẫu 2013 (Lm. Matthêu Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Bài giảng lễ an táng cha Tôma Đỗ Minh Tâm (Lm. Giuse Vũ Xuân Minh)
  Bài giảng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Tâm (Lm. GB Nguyễn Đ́nh Hoàng)
  Video nhạc:Tay trắng ra đi
  Video nhạc: Thân phận người
  Tràng chuỗi Mân Côi - phần 1 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Tràng chuỗi Mân Côi - phần 2 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Tràng chuỗi Mân Côi - phần 3 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Tràng chuỗi Mân Côi - phần 4 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Tràng chuỗi Mân Côi - phần 5 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Tràng chuỗi Mân Côi - phần 6 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Thiên Chúa đă chết rồi - phần 1 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Thiên Chúa đă chết rồi - phần 2 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Thiên Chúa đă chết rồi - phần 3 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Thiên Chúa đă chết rồi - phần 4 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Thiên Chúa đă chết rồi - phần 5 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Thiên Chúa đă chết rồi - phần 6 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Bỏ Ngài con biết theo ai - phần 1 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Bỏ Ngài con biết theo ai - phần 2 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Bỏ Ngài con biết theo ai - phần 3 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Bỏ Ngài con biết theo ai - phần 4 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Bỏ Ngài con biết theo ai - phần 5 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Bỏ Ngài con biết theo ai - phần 6 (Lm. Nguyễn Khắc Hy, SS)
  Luân lư tự nhiên - phần 1 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư tự nhiên - phần 2 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư tự nhiên - phần 3 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư tự nhiên - phần 4 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư tự nhiên - phần 5 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư hoàn cảnh - phần 1 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư hoàn cảnh - phần 2 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư hoàn cảnh - phần 3 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Luân lư hoàn cảnh - phần 4 (GM. Tri Bửu Thiên)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 2: "Những nước mắt chảy xuôi - 1" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 2: "Những nước mắt chảy xuôi - 2" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 2: "Những nước mắt chảy xuôi - 3" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 2: "Những nước mắt chảy xuôi - 4" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 3: "Làm sao con biết - 1" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 3: "Làm sao con biết - 2" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 3: "Làm sao con biết - 3" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo thăng tiến cuộc sống 3: "Làm sao con biết - 4" (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo sống đạo: "Linh đạo Phụng Vụ - 1" (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo sống đạo: "Linh đạo Phụng Vụ - 2" (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo sống đạo: "Linh đạo Phụng Vụ - 3" (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo sống đạo: "Linh đạo Phụng Vụ - 4" (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo sống đạo: "Linh đạo Phụng Vụ - 5" (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá (Cha Tiến Lộc - Ḍng Chúa Cứu Thế Việt Nam)
 

Hội Thảo NTM: "Phúc Thật" - phần 1 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ và Bà Nguyễn Thu Hồng)

 

Hội Thảo NTM: "Phúc Thật" - phần 2 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ và Bà Nguyễn Thu Hồng)

 

Hội Thảo NTM: "Phúc Thật" - phần 3 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ và Bà Nguyễn Thu Hồng)

 

Hội Thảo NTM: "Phúc Thật" - phần 4 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ và Bà Nguyễn Thu Hồng)

 

Hội Thảo NTM: "Phúc Thật" - phần 5 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ và Bà Nguyễn Thu Hồng)

 

Hội Thảo NTM: "Phúc Thật" - phần 6 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ và Bà Nguyễn Thu Hồng)

 

Giải đáp thắc mắc ngày Hội thảo thăng tiến hôn nhân (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo thăng tiến hôn nhân: "Khổ Thật" - phần 1 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo thăng tiến hôn nhân: "Khổ Thật" - phần 2 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo thăng tiến hôn nhân: "Khổ Thật" - phần 3 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo thăng tiến hôn nhân: "Khổ Thật" - phần 4 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hôi thảo thăng tiến hôn nhân: "Khổ Thật" - phần 5 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo giới trẻ: "Sướng Thật" - phần 1 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo giới trẻ: "Sướng Thật" - phần 2 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

 

Hội thảo giới trẻ: "Sướng Thật" - phần 3 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)

  Hội thảo giới trẻ: "Sướng Thật" - phần 4 (Lm. Vũ Thế Toàn SJ)
  Hội thảo SĐ "Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng - phần 1 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo SĐ "Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng - phần 2 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo SĐ "Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng - phần 3 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo SĐ "Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng - phần 4 (Lm. Nguyễn Thiết Thắng, OSB)
  Hội thảo ĐHTM 2008: Lời thầm chợt nhớ (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo ĐHTM 2008: Niềm hy vọng của cha (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo ĐHTM 2008: T́nh trong nghĩa ngoài (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo giới trẻ ĐHTM 2006: "Chuyện 2 ông 1 bà" - phần 1 (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo giới trẻ ĐHTM 2006: "Chuyện 2 ông 1 bà" - phần 2 (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo giởi trẻ ĐHTM "Đong đưa trên ngọn sung xanh" - phần 1 (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo giởi trẻ ĐHTM "Đong đưa trên ngọn sung xanh" - phần 2 (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
  Hội thảo giởi trẻ ĐHTM "Đong đưa trên ngọn sung xanh" - phần 3 (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)

 

Dấu chân phiêu bạt (tĩnh tâm mùa chay) (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
     

 

 

 

 

 

                                      Church of Saint Columba
                                      1327 Lafond Avenue
                                      St. Paul, MN 55104
                                      Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170