Mục lục chuyện đạo

     
  Bông huệ thành Rôma 21/1
  Con ḅ câm 28/1
  Người bạn của thiếu nhi 31/1
  Anh em sinh đôi 10/2
  Thánh Velentinô 14/2
  Bên bụi hồng 18/2
  Người điên trên hè phố 8/3
  Bạn của người nghèo 9/3
  Người nô lệ 17/3
  Nhà giảng thuyết lừng danh 5/4
  Nhà giáo dục đại tài 7/4
  Nụ cười của Chúa 29/4
  Bác canh điền 15/5
  Đau khổ nhưng đừng chết 25/5
  Kẻ ngă ngựa 6/6
  Ông thánh hay làm phép lạ 13/6
  Một công tử 21/6
  Bông huệ nhuốm máu 6/7
  Tôi tớ các bệnh nhân 14/7
  Bỏ giàu sang chọn nghèo khó 11/8
  Bà mẹ kiên nhẫn 27/8
  Cứu đời 27/9
  Người anh em hèn mọn 4/10
  Phượng hoàng Avila 15/10
  Chàng lính thương người 11/11
  Hoàng hậu Tô Cách Lan 16/11
  Ông già Noel là ai? 6/12
  Bước qua thân con 12/12
   

 

Trích trong Truyện Các Thánh I

của linh mục Raymond Thư, CMC

 
   Mục lục chuyện đạo