Ám Sát Hụt

Einsiedeln là một đan viện Biển Đức lớn, danh tiếng. Einsiedeln c̣n là địa điểm hành hương lớn nhất của Thụy Sĩ, đồng thời là một trong số các địa điểm hành hương lớn nhất và danh tiếng nhất của Âu Châu.

Tạp chí "Pelikan" (Feldkirch) năm 1893, ghi lại truyện này: Linh mục M. Kaelin, thuộc đan viện Einsideln, là một giáo sư tài ba, đạo đức. Ngài làm giáo sư giảng dạy nhiều năm ở trường - chung Schwys, chuyên huấn luyện thanh niên, tích cực giúp các xứ truyền giáo. Đặc biệt, Ngài rất sùng kính Đức Mẹ và phép Thánh Thể...

Ngày 24-8-1893, cha M. Kaelin dâng lễ ở bàn thờ thánh Bartholomeo, trong nhà nguyện dành cho các giáo hữu đến xưng tội, phía trái của nhà thờ lớn. Gần lúc truyền Ḿnh Thánh, xuất hiện một thanh niên. Anh quỳ gối, cúi đầu, xem có vẻ đạo đức, thánh thiện lắm. Vừa khi cha M. Kaelin đọc xong lời truyền Máu Thánh, anh rút khẩu súng sáu giấu trước bụng, nhắm thẳng lưng cha: "đoàng, đoàng." Rồi quay ṇng súng vào miệng ḿnh: "đoàng, đoàng." Mọi người giật ḿnh, hoảng hốt. Sau mấy tiếng "đoàng, đoàng", người ta thấy anh thanh niên ngă lăn ra đất, bên sau gáy vỡ toang, không c̣n thở nữa... Những người hiện diện nhớn nhác, la lối: "Có người ám sát cha!" Cha M. Kaelin gan dạ, quay lại đáp: "Tôi không thấy chi hết. Có Chúa, có Đức Mẹ phù hộ mà!" Cha tiếp tục dâng Thánh lễ như không có truyện ǵ xảy ra.

Sau lễ, xem xét lại, th́ viên đạn nổ xuyên qua áo lễ và áo trắng dài, tới áo ḍng cha th́ viên đạn rớt xuống đất. Không đụng chạm ǵ đến cha cả... Mọi người hết sức ngạc nhiên, mừng rỡ, xác tín Chúa Thánh Thể và Đức Mẹ đă che chở cha đặc biệt như vậy...

Sau cuộc điều tra, người ta được biết: gă thanh niên kia - thời cha M. Kaelin làm tập sư - muốn nhập đan viện Einsiedeln, đă qua nhà thử, nhưng không được chấp nhận tiếp tục. Gă bực tức, để ḷng oán ghét và t́m cách trả thù.

Tại đan viện Einsiedeln, ngày nay vẫn c̣n giữ cẩn thận cái áo lễ bị viên đạn ác ôn thâu qua, để làm di tích và muôn đời ghi nhớ ơn Chúa và Đức Mẹ...

* * * * *   * * * * *