Ánh Sáng Báo Hiệu

Đêm hôm 30-11-1648, tại thành phố Huesca, Tây Ban Nha, xảy ra một việc động trời: Quân gian phi lẻn vào nhà thờ, phá nhà chầu, quẵm luôn chén thánh bằng vàng đựng đầy Ḿnh Chúa.

Hôm sau, lúc 6 giờ sáng, ông từ lên tháp đánh chuông Nhật-Một như thường lệ. Xong việc, lúc trở xuống, ông ngó qua cửa tháp chuông xem trời đất hôm nay thời tiết ra sao. Ông giật ḿnh, thấy xa xa có cái ǵ cứ lóng lánh, chớp chớp đập vào mắt ông, như kiểu đèn pha xe hơi ban đêm gặp nạn, chớp chớp cầu cứu.

Vừa ngạc nhiên, vừa sợ hăi, ông suy nghĩ về hiện tượng kỳ lạ... Ông đi về phía bàn thờ, có ư viếng Chúa ít phút. Đồng thời cầu xin Chúa ban ơn trấn tĩnh, trước bất cứ việc ǵ hay dở sẽ xảy ra... Vừa đến gần bàn thờ, th́, trời đất ơi! Nhà Chầu bị phá tung, chén thánh cùng Ḿnh Chúa chẳng c̣n...

Ông đang phân vân, chưa biết phải làm ǵ, th́ ông quản nhà thờ cũng tới. Cả hai ông đều xót xa, uất ức về việc phạm thánh động trời. Ông từ đem việc hiện tượng lạ trên kể cho ông quản nghe. Rồi nói: "Biết đâu, chẳng phải điềm trời chỉ điểm, liên quan đến việc trộm cắp phạm thượng kia." Cả hai ông bảo nhau lên lại tháp coi, th́ hiện tượng kỳ lạ kia vẫn c̣n tiếp diễn. Hai ông bảo nhau xung phong đến tận nơi xem xét...

Khi đến nơi, hai ông chỉ thấy một mô đất, cỏ phân lẫn lộn. Nhưng điều lạ là từ trong ụ đất đó cứ lóe lên ánh sáng, như chớp khi trời giông tố. Hai ông cùng nhau h́ hục đào bới... Chỉ sau vài phút, hai ông ngạc nhiên thấy cái chén thánh chôn vùi trong đó. Lúc mở ra c̣n đầy cả Ḿnh Chúa...

Ông từ hối hả chạy về báo tin cho cha sở. Chỉ trong nháy mắt, cả thành phố đều biết tin. Thiên hạ đổ xô ra chỗ mô đất để coi, phấn khởi, mừng rỡ. Rồi cùng cha sở rước Ḿnh Chúa về nhà thờ...

Ngay trên mô đất, nơi t́m thấy của báu, có xây một nhà nguyện để ghi nhớ việc lạ. Rồi từ đó cứ đến ngày 30 tháng 11 hằng năm, tại nhà nguyện có cử hành thánh lễ, hát kinh chiều và chầu Thánh Thể để tạ ơn Chúa...

* * * * *   * * * * *