Ba Chú Cá Tốt Lành

Dịp Đại Hội Thánh Thể năm 1893 ở Valencia (Tây Ban Nha), người ta rất phấn khởi tŕnh bày, học hỏi sâu rộng về truyện lạ Thánh Thể xảy ra năm 1348 ở Alboraya.

Đây là đầu đuôi câu truyện: Tháng 7 năm 1348, một bác nông phu ở Alboraya t́m đến cha sở, xin ngài mau đi giúp một bệnh nhân sắp chết ở Almacera. Dù thời tiết xấu, gió mưa, sấm chớp, cha sở vẫn chuẩn bị mọi sự cần thiết, đặc biệt là mang theo cả B́nh-Thánh có 4 Ḿnh Chúa, rồi ra đi. Để tới nhà bệnh nhân, cha phải đi qua một cái rạch. Dân trong vùng đặt tên là thung lũng Carraixet. Nên biết: bên Tây Ban Nha, những rạch, mương, thung lũng... nhiều vô kể. Nhiều rạch, mương, hoặc thung lũng, quanh năm người ta qua lại như đường cái. Nhưng chỉ cần mưa một vài ngày, có khi một vài giờ, là các rạch, mương, hoặc thung lũng đó đầy nước. Có chỗ nước nhiều và dâng cao, không khác ǵ con sông. Khi tới rạch (hoặc thung lũng) Carraixet, dù nước chảy tới tấp, cha sở vẫn lội qua được, v́ nước chỉ ngập tới đầu gối. Khi đă giúp bệnh nhân xong xuôi mọi việc, cha trở về nhà với B́nh Thánh c̣n 3 Ḿnh Chúa.

Khi tới lại rạch Carraixet, cha giật ḿnh: mới chỉ mấy tiếng đồng hồ mà nước đă dâng lên dữ dội... Cha lại xung phong lội qua, v́ không c̣n cách nào khác. Vừa tới giữa ḷng rạch, cha trượt chân té ngă: Chúa ôi, B́nh Thánh văng khỏi tay, rớt tơm xuống làn nước đục đang chảy xiết... Cha hoảng hốt, ṃ mẫn trước sau, ṃ tả ṃ hữu, ṃ tới ṃ lui mà chẳng thấy "Chúa" đâu... Làn nước vẫn cứ vô t́nh chảy xiết... Biết không thể làm chi khác, cha rầu rĩ về nhà, kể lại câu truyện xui xẻo.

Nghe biết câu truyện, ba cậu thanh niên t́nh nguyện xung phong đi t́m. Họ chia nhau mỗi người một quăng mương (rạch), từ chỗ rớt B́nh Thánh ra đến tận cửa sông. Dùng mọi phương cách, cố sức t́m kiếm. Một hồi lâu, một thanh niên reo lên: "Đây rồi, đây rồi, thấy rồi". Anh t́m thấy thật, nhưng chỉ là B́nh-thánh trống không, không nắp b́nh, không Ḿnh Chúa... Mấy cậu thanh niên dũng cảm không chịu bỏ cuộc. Các cậu lội theo ḍng nước, đi theo ven mương, ra đến tận cửa sông... Được một quăng, cả ba đều nh́n thấy cùng một lượt: ba chú cá bự ngóc thẳng đầu lên khỏi mặt nước, ngay cửa sông. Thích thú, ṭ ṃ, ba chàng lại gần, th́ ra: Lạy Chúa, mỗi chú cá ngậm một Ḿnh Chúa. Ba cậu ngạc nhiên, mừng rỡ. Nhưng v́ tôn kính Ḿnh Chúa, không cậu nào lại gần hơn. Một cậu chạy về báo tin cho cha sở. Được tin động trời, cha sở cho gióng chuông báo tin mừng, rồi ngài đi mặc đồ lễ, rồi cùng với giáo dân, lũ lượt kéo nhau ra chỗ cửa sông. Ba chú cá tốt lành vẫn c̣n ngóc đầu, miệng ngậm Ḿnh Chúa, c̣n nằm yên đó. Cha sở tiến lại gần, giơ B́nh Thánh ra, mỗi chú cá tiến lại, nhả Ḿnh Chúa vẫn c̣n nguyên vẹn vào B́nh Thánh. Xong xuôi, cả ba chú, như những tay xiếc điêu luyện, phóng ra xa, nhịp nhàng nhảy lên nhảy xuống nhiều lần, như thể hân hoan, hănh diện, đă được phụng vụ Chúa...

Cha sở, giáo dân, hân hoan, kèn trống, rước Ḿnh Chúa về nhà thờ Alboraya. Sáng hôm sau, chính ngài dâng lễ tạ ơn và chịu cả ba Ḿnh Chúa đă t́m thấy cách phi thường.

Sau đó, cha sở làm tờ tường tŕnh đầy đủ chi tiết về mọi việc đă xảy ra và gửi lên Đức Cha Hugo de Fenollet, là Giám mục sở tại lúc ấy...

Để muôn đời ghi nhớ truyện lạ Thánh Thể, người ta đă xây hai nhà thờ: một ở Alboraya, ngay cửa sông, gần bờ biển, nơi ba chú cá bự tốt lành đă giữ hộ Ḿnh Chúa mấy tiếng đồng hồ; một ở cộng đoàn Almacera, nơi cha sở đă đến giúp bệnh nhân. Cộng đoàn Almacera c̣n đặc biệt được thêm hân hạnh cất giữ B́nh Thánh đă t́m thấy. Lại cũng để muôn đời ghi nhớ truyện lạ ấy, người ta khắc vào B́nh Thánh này h́nh ba chú cá tốt lành với những ḍng chữ sau: "Quis divina neget Panis Misteria, quando muto etiam piscis praedicat ore Fidem?"  (Tạm dịch: Ai nỡ chối sự Mầu Nhiệm trên trời, khi cả chú cá, tuy không nói, bảo rằng: phải tin?!)

* * * * *   * * * * *