Bài Học Qúy Giá

Đại Cách Mạng Pháp 1789.

Một cơ hội thuận tiện để những con người vô kỷ luật mặc sức tung hoành, làm bậy. Cả những nơi tôn nghiêm như thánh đường hoặc những đồ thờ phượng, cũng không được chúng kính nể... Nhưng lưới trời lồng lộng. Câu chuyện sau đây là một bài học qúy giá:

Năm 1793, một toán "Chiến sĩ Cách mạng" hành quân vùng biên giới Pháp-Ư... Bỗng một cơn giông đùng đùng nổi lên. Trên trời sấm sét nổ vang. Dưới đất gió thổi xiêu nhà đổ cửa. Mưa đổ như trút... Toán "Chiến sĩ Cách mạng" ba chân bốn cẳng chạy vào tá túc tại một nhà thờ gần biên giới, thuộc lănh thổ Ư. Súng ống, ba lô, đồ đạc - mấy ông cách mạng bỏ bừa băi trong nhà thờ. Rồi ông kêu mệt đ̣i ngủ, ông đói đ̣i ăn, ông khát đ̣i uống.. thi nhau dức lác, la ó... Cảnh tượng không khác chi một ḷ mổ heo... Dân chúng trong vùng thừa biết "thành tích" của các ông cách mạng, nên không ai dám một lời phản kháng, lại c̣n mang bánh, rượu, trái cây đến "cúng" các ông là khác. Được đà, các ông làm riết, hạch lạc, yêu sách đủ thứ... Một ông c̣n nổi máu anh hùng, xông tới bàn thờ, lấy lưỡi lê phá Nhà Chầu, lôi B́nh Thánh ra, đổ Ḿnh Thánh văng văi trước bàn thờ... Tay cầm B́nh Thánh, nghênh ngang chạy tới ṿ rượu, vừa giơ chén định... th́ ông té nhào xuống đất, cây súng văng khỏi tay, c̣n tay phải vẫn khư khư nắm chặt B́nh Thánh... Các đồng đội chạy tới, kẻ sờ, người bóp, ra công cứu chữa... Nhưng ông "Chiến sĩ Cách mạng anh hùng" kia đă bơi về chín suối. Tay phải vẫn nắm chặt B́nh Thánh, không ai tài nào gỡ ra được. Người ta kêu cha sở tới. Ngài tới, đỡ lấy B́nh Thánh một cách dễ dàng.

Ai đọc Kinh Thánh, hẳn không quên câu truyện hăi hùng tương tự: quốc vương Balthasar cùng với cận thần chè chén, phe phỡn... đến lúc "lên cơn", các ông nổi hứng đ̣i đưa các chén thánh, mà tổ tiên đă ăn cắp ở đền thờ Jerusalem ra xài. Đang lúc vua tôi say sưa chén tạc, chén thù, th́ một bàn tay nhiệm mầu hiện ra, viết lên tường ba chữ (Mene-Tegel-Parsin). Đó là bản án, lên ánh hành động xấc xược, vô trách nhiệm của đám vua tôi... Ngay đêm hôm đó, Balthasar đă bị chính các con cái ḿnh hạ sát thê thảm...

* * * * *   * * * * *