Chiến Thắng Quân Hồi Giáo Nhờ Thánh Thể

Năm 1239, một cuộc chiến kinh khủng càn quét đất nước Tây-Ban-Nha.

Trước tiên, quân Ả-Rập Hồi giáo cương quyết tiến chiếm thành Valencia. Valencia nằm về mạn Đông Nam nước Tây-Ban-Nha. Một ngày, nhóm hồi giáo bất ngờ đem quân đông đảo nhằm đánh phá tan tành quân lực Công Giáo chỉ gồm khoảng 1 ngàn binh sĩ. Thấy cơ nguy, nhóm binh sĩ Công Giáo vội vàng chạy vào trấn thủ nơi một lâu đài. Với con số quá ít ỏi so với địch quân hồi, lại thêm địa thế cách xa thành Valencia, các binh sĩ Công Giáo gần như cầm chắc thất bại trong tay.

Thấy không c̣n hy vọng nơi bất cứ quyền lực thế trần, nhóm binh sĩ Công Giáo đặt trọn niềm tin tưởng nơi sự trợ giúp của Trời Cao. Họ cũng muốn chuẩn bị tinh thần trước khi khởi sự cuộc chiến bằng cách lănh nhận hai bí tích Giải Tội và Thánh Thể. Thế nhưng, hiểm nguy đến gần, thời giờ khẩn cấp mà số Linh Mục lại chỉ có một vị. Tất cả các binh sĩ không thể cùng lănh bí tích Giải Tội cũng như rước Ḿnh Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Họ nhanh chóng đề cử 6 tướng lănh tham dự Thánh Lễ thay thế cho toàn số binh sĩ. Trong lúc đó, các binh sĩ Công Giáo túc trực hầu sẵn sàng đẩy lui mọi tấn kích của quân hồi-giáo.

6 vị tướng dọn ḿnh xưng tội. Xong, họ vây quanh bàn thánh sốt sắng tham dự Thánh Lễ. Thánh Lễ đến phần truyền phép và sau đó mọi người chuẩn bị rước lễ. Nhưng vào chính lúc ấy, c̣i báo động vang lên báo hiệu quân hồi giáo đang tiến vào. Nhanh như chớp, 6 vị tướng vơ vội vũ khí và chạy như bay nhập hàng với các binh sĩ cương quyết chống trả kẻ thù. Trong khi đó, v́ không muốn phơi bày Ḿnh Thánh Đức Chúa GIÊSU cho quân hồi giáo xúc phạm, vị Linh Mục cẩn trọng đặt tất cả Bánh Thánh vào Khăn Thánh, gói kín lại và dấu dưới một viên đá.

Tuy nhiên, Đức Chúa GIÊSU KITÔ như cảm động trước tâm t́nh tín thác vô bờ của các tướng lănh cùng binh sĩ Công Giáo thành Valencia nơi sự trợ giúp của bí tích Thánh Thể. Ngài không để họ phải thất vọng nên đă ra tay uy quyền cứu giúp. Đức Chúa GIÊSU KITÔ đă xuất hiện cách oai hùng, dẫn đầu đoàn binh Công Giáo ít ỏi, chống trả với nhóm quân hồi giáo vô cùng đông đảo. Thế là nhóm quân Ả rập Hồi giáo thất kinh hồn vía, ù té bỏ chạy như điên.

Quân lực Công Giáo Tây Ban Nha chiến thắng vẻ vang mà không mảy may tổn thất. Đầy ḷng tri ân trước chiến thắng bất ngờ, các vị tướng Công Giáo quyết định thi hành chương tŕnh thiêng liêng đă vạch ra trước khi bị tấn công. Đó là lănh Ḿnh Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Vị Linh Mục hân hoan chạy đến chỗ dấu ẩn, rước Ḿnh Thánh Đức Chúa GIÊSU và đưa về bàn thờ. Nhưng lạ lùng thay, khi vị Linh Mục mở Khăn Thánh ra th́ thấy các Bánh Thánh lấm tấm các giọt máu và Máu dính vào Khăn Thánh.

Thay v́ tỏ ra kinh hăi, các binh sĩ Công Giáo Tây Ban Nha nghĩ rằng chính Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ đă giúp cho cuộc giao tranh đi đến chỗ chiến thắng ngoài mức chờ mong.

Trong khi đó, quân Ả Rập hồi giáo sau khi chạy tán loạn, liền quy tụ lại. Họ hổ thẹn v́ đă thất trận ê chề. Lần này họ cương quyết quay trở lại để đánh giết tan tành nhóm binh lính Công Giáo. Về phía binh sĩ Công Giáo, được củng cố nhờ sự trợ giúp thần linh của Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể, không hề tỏ ra nao núng sợ hăi. Họ xin vị Linh Mục cầm Khăn Thánh có in Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ rồi đứng trên một nơi thật cao, làm thế nào để tất cả các binh lính Công Giáo đều có thể trông thấy. Rồi, như được kích động bởi Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, các binh sĩ Công Giáo hăng say chiến đấu. Họ xông tới giết chết cách dễ dàng toàn bộ nhóm quân hồi giáo.

Cuộc chiến thắng vinh quang thứ hai chấm dứt cuộc giao tranh đẫm máu của quân Ả Rập hồi giáo muốn đánh phá và chiếm đoạt thành Valencia của các tín hữu Công Giáo Tây-ban-nha.

(P. Eugène COUET, "Les Miracles Historiques du Saint Sacrement", Éditions D.F.T, Réédition 1998, trang 86-90)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

* * * * *   * * * * *