Mục lục các chuyện đạo

 

Đại phúc

 

H́nh Chúa hài đồng và máu thánh

  Truyện lạ thánh thể tại Amsterdam, Ḥa Lan
  Hai phép lạ thánh thể tại Florence, Bắc Ư
  Khăn thánh đẫm máu ở Bolsena
  Ḿnh Chúa kẹp trong sách nguyện
  Qua mấy trăm năm Ḿnh Chúa vẫn c̣n
  Phép lạ tại Faverney, Pháp, năm 1608
  Phép lạ tại Augsburg, Nước Đức 1194
  Phép lạ tại Olmutz, Tiệp Khắc, 1242
  Ánh sáng lạ
  Đồ đệ lạc giáo Zwingli hoán cải nhờ PLTT
  Phép lạ thánh thể đầu tiên
  Truyện lạ thánh thể làm rung động Âu châu
  Trong máu thánh có h́nh Chúa
  Con lừa của thánh Anton Padua qùy lạy MT
  Phép Lạ Thánh Thể tại Bolsena, Ư, 1263
  Phép lạ thánh thể ở Bordeaux, Pháp, 1822
  Phép lạ thánh thể ở Macerata, Ư, 1356
  Chiến thắng quân Hồi Giáo nhờ thánh thể
  Phép lành thánh thể dập tắt hỏa hoạn
  Ám sát hụt
  Con cám ơn Chúa
  Ánh sáng lạ trong pḥng
  Truyện lạ ở Santarem
  Đàn chiên kính tôn Chúa
  Bài học quư giá
  Xin Chúa ở lại với chúng con
  Ánh sáng báo hiệu
  Sóng gió rút lui
  Tôi cần chi phép lành
  Truyện lạ ḿnh Chúa ở phố Billets
  Đă chết vẫn lo cho con
  Khỏi bệnh sau khi chịu lễ
  Mọi người được nh́n thấy Chúa
  Không ăn vẫn sống
  Chúa chữa hay Đức Mẹ chữa?
  Ba chú cá tốt lành
  Em bé câm điếc ở La Rochelle
  Được khỏi bệnh ngay sau phép lành
  Thánh bổn mạng rước lễ lần đầu
  Phép lạ thánh thể tại Offida - Lancianô
  Máu thánh chảy trên khăn thánh
 

Thánh thể biến mất

  Mục lục các chuyện đạo