Thánh Thể Biến Mất Tại Xứ Bùi Thái, Việt Nam

Chúa không muốn ngự vào ḷng kẻ c̣n thù hận nhau

Tại Xứ Bùi Thái, tỉnh Biên Hoà, giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam, có một gia đ́nh làm nghề giết và bán thịt chó. Nhiệm vụ của ông chồng là giết chó, c̣n nhiệm vụ của bà vợ là đem thịt ra chợ bán. Vào khoảng năm 1984 bà vợ lâm trọng bệnh. Cha chính xứ Bùi Thái, lúc ấy là Cha Bách, được mời đến để ban các phép cuối cùng và cho chịu Của Ăn đàng. Cha xứ tới ban phép Giải tội và Xức dầu xong, khi trao Ḿnh Thánh Chúa cho kẻ liệt th́ không thấy Ḿnh Thánh trong hộp đựng Ḿnh Thánh đâu! Ngài tưởng ḿnh quên, nên chỉ khuyên bảo bệnh nhân đôi lời rồi ra về.

Ngày thứ hai, trước khi tới nhà bà ấy, Cha Bách đă nhắc ḿnh nhớ lấy Ḿnh Thánh Chúa. Ở tại nhà kẻ liệt, khi ngài làm các lễ nghi xong, tới lúc mở hộp đựng Ḿnh Thánh Chúa ra, ngài cũng chẳng thấy Ḿnh Thánh đâu. Thật lạ lùng, chẳng hiểu tại sao. Sau đó, ngài cũng lại âm thầm trở về.

Tới lần thứ ba, Cha Bách mới nói với Ông Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ biết hôm trước ngài đem Ḿnh Thánh đến nhà kẻ liệt mà thấy Ḿnh Thánh Chúa biến mất. Lần này ngài xin ông ấy làm chứng ngài đă lên nhà thờ lấy Ḿnh Thánh Chúa để đem tới nhà kẻ liệt. Nhưng kết quả lần thứ ba này cũng như hai lần trước: khi mở hộp Ḿnh Thánh Chúa ra th́ cũng chẳng c̣n Ḿnh Thánh Chúa nữa. Cha Bách và Ông Chủ Tịch trở về đầy kinh ngạc.

Tới lần thứ tư, Cha Bách cùng với ông Chủ Tịch đem Ḿnh Thánh Chúa cho kẻ liệt như ba lần trước. Lần này trước khi mở hộp đựng Ḿnh Thánh Chúa ra th́ Cha Bách hỏi bệnh nhân:

Đă ba lần tôi đem Ḿnh Thánh cho bà, mà cả ba lần Ḿnh Thánh Chúa đều biến mất. Vậy để lần này Chúa khỏi biến mất đi như trước th́ bà xét ḿnh lại xem có điều ǵ ngăn trở cho được chịu lễ chăng?... Trong những lần xưng tội vừa qua bà có xưng tội nên không? Có giấu tội không?

- Thưa cha con không giấu tội.

- Vậy không hiểu tại sao Ḿnh Thánh Chúa biến đi?  Bà nhớ coi, trong gia đ́nh có sự hoà thuận yêu thương nhau không?

- Thưa cha, không có hoà thuận, v́ trước đây có mấy lần con đi bán thịt về, bán không được giá, phải bán rẻ, nhưng nhà con không hiểu lại hồ nghi cho con giấu tiền hay làm thế này thế nọ, nên giữa con và chồng con từ đó không tin tưởng và yêu thương nhau nữa!

- Nếu vậy th́ bà hăy làm hoà với ông ấy để xứng đáng Chúa ngự vào ḷng bà. Chúa không muốn ngự vào những tâm hồn giận ghét nhau.

Cha xứ cho mời ông chồng đến bên giường. Hai vợ chồng làm hoà cùng nhau. Sau đó ngài mở hộp đựng Ḿnh Thánh Chúa ra th́ Ḿnh Thánh Chúa vẫn c̣n. Bệnh nhân đă được Rước lễ, sau đó mấy ngày th́ qua đời.

Một người trong cuộc đă thuật lại câu chuyện này trong tuần tĩnh tâm của tổ chức Gia đ́nh Đồng công tại Thủ Đức, Gia Định Việt Nam.

(Tu sĩ Kim Ngân, CMC thuật chuyện) 

 * * * * *   * * * * *