Học Hỏi Gương Sáng Mẹ Maria

Một ngày kia trên thiên đàng, người ta thấy thánh Phêrô chạy đến với Chúa Giêsu và thưa với Người rằng kẻ nào đó đă làm ra thêm chiếc ch́a khóa lậu để mở cánh cửa thiên đàng, v́ thế có rất nhiều linh hồn vào thiên đàng cách bất hợp pháp. Do đó rất nhiều linh hồn chưa được đề nghị nhưng đă xoay xở t́m cách lẻn vào thiên đàng rồi. Chúa Giêsu đáp:

- Đúng thế, đó là vấn đề nghiêm trọng.

Thánh Phêrô nói tiếp:

- Con nghe rằng có lẽ có những người đang bán chiếc ch́a khóa lậu đó cho những linh hồn chưa được vào thiên đàng.

Chúa Giêsu quyết định:

- Chúng ta phải bắt cho được tên thủ phạm ấy.

Thánh Phêrô hỏi Chúa:

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Chúa Giêsu trả lời:

- Bây giờ, con hăy gỡ triều thiên ra và hoá trang giả làm một linh hồn tội lỗi nhuốc nhơ rồi đến đứng trước cửa van xin cho được vào thiên đàng. Ta chắc rằng thế nào cũng có người đưa ch́a khoá đến bán cho con, thế là con có thể bắt tại trận kẻ đă dám lấy ch́a khóa thiên đàng để làm thêm những chiếc ch́a khóa lậu.

Rất lấy làm phấn khởi và chắc bẩm là ḿnh sẽ tóm được tên thủ phạm ngay tại trận, thánh Phêrô đă hoá trang và thực hiện giống như kế hoạch đă định. Khi thánh Phêrô đang đứng trước cửa và nài xin thống thiết để được vào thiên đàng, th́ có một người đến vỗ vai thánh Phêrô và nói:

- Hỡi tội nhân, có phải ngươi muốn vào thiên đàng không

Thánh Phêrô mau mắn trả lời:

- Dạ, đúng ạ!

Người ấy bảo:

- Vậy, ngươi hăy cầm lấy chiếc ch́a khoá này rồi mở cửa thiên đàng mà vào.

Lập tức, thánh Phêrô quay lại và reo lên:

- A, đúng là mi rồi, ta sẽ bắt mi và mi sẽ bị phạt v́….

Nhưng thánh Phêrô chưa kịp nói hết, th́ cũng là lúc ngài nhận ra người đưa ch́a khóa cho ngài chính là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.

* * * * * *

Câu chuyện tưởng tượng trên đây muốn diễn tả chức năng và vai tṛ của Mẹ Maria trong cuộc đời chúng ta và trong chương tŕnh cứu rỗi của Thiên Chúa. Mẹ là Đấng trung gian, là máng xối truyền thông ơn thánh xuống cho nhân loại. Cũng như xưa, Mẹ đă âm thầm hiện diện và cộng tác vào chương tŕnh cứu rỗi của Chúa Giêsu, th́ ngày nay, Mẹ vẫn c̣n tiếp tục sứ mạng của Mẹ là đem mọi người đến với Chúa để hưởng ơn cứu độ của Người.

Với sự tinh tế vốn có của một người nữ, Mẹ Maria luôn mau mắn nh́n ra ư định của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và hiển nhiên, ngày nay Mẹ cũng nh́n được những nhu cầu của mỗi người chúng ta. Những ai thành tâm đến với Mẹ, Mẹ luôn giúp họ nhận ra ư định yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người. Vậy, mỗi người chúng ta hăy học nơi Mẹ một trong những đức tính của Mẹ là sự tinh tế.

Người tinh tế là người nhận ra những nhu cầu và ước muốn cũng như tâm t́nh thầm kín của người khác trước khi họ nói ra thành lời và có thể chẳng bao giờ họ dám nói ra cho người khác biết. Do vậy, nét tinh tế là đức tính rất đáng được trân trọng v́ nó chỉ có nơi những con người có tâm hồn quảng đại. Và cũng chỉ có những con người có tâm hồn quảng đại mới có được sự tinh tế để có thể quan tâm tới người khác trong những hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể của họ một cách chân t́nh, cùng cố gắng đáp ứng bằng hết khả năng của ḿnh.

Chúng ta hăy nỗ lực để học hỏi gương sáng của Mẹ Maria trong sự tinh tế của Mẹ. Cách cụ thể, mỗi ngày chúng ta hăy để ra một vài phút để tập lắng nghe tiếng ḷng của anh chị em, để chúng ta có thể cảm thông và chia sẻ với anh chị em một cách sâu xa. Có nghĩa là chúng ta đang nỗ lực để sống cùng, sống với và sống cho anh chị em. Đó là bước đầu để chúng ta thăng tiến trong t́nh yêu, t́nh yêu với Thiên Chúa và với mọi người.

* * * * * *

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin ban cho chúng con một tâm hồn nhạy cảm và rộng mở để luôn sẵn sàng yêu thương và đón nhận mọi người trong hoàn cảnh cụ thể của họ, nhờ đó chúng con có thể kiến tạo một cộng đoàn yêu thương nơi chúng con đang sống, là dấu chỉ Nước Thiên Chúa mai sau. Amen!

R. Veritas