12 Ngăn Trở Trong Hôn Nhân

Theo Luật Hôn Nhân Công Giáo

 

 

 

Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Bích giải đáp thắc mắc về 12 ngăn trở trong hôn nhân theo Luật Hôn Nhân Công Giáo.

 

 

* * * * *   * * * * *