Hội Đồng Mục Vụ 2014-2017

Lược sử cộng đoàn VN

Giờ phụng vụ & mục vụ

Bản tin cộng đoàn

Lịch công giáo

Hội đồng mục vụ

Giáo lư - Việt ngữ

Liên lạc các cha

Đơn xin gia nhập cộng đoàn

H́nh ảnh sinh hoạt

Video sinh hoạt cộng đoàn

Phim công giáo

Nhạc thánh ca

Nghe bài giảng - suy niệm

Audio các thánh tử đạo VN

Bài suy niệm

Hiểu đạo và sống đạo

Chuyện đạo

Các kinh thường đọc

40 câu hỏi về Thánh Lễ

Sức khoẻ & đời sống

H́nh thiên nhiên/nghệ thuật

Chuyện vui

Trang mạng nối kết

 
 

                   Ban Chấp Hành:

Chủ Tịch:

Nguyễn Minh Trí (612) 876-2143

 Phó Chủ Tịch:

Nguyễn Thanh Tuấn (651) 246-4559

Thư Kư:

Đỗ Mỹ Khoa (651) 468-7188
Thành viên:

 

 

Nguyễn Quốc Thắng      

Phạm Trần Diệu Trâm

Trần Quang Vinh

Vũ Đ́nh Khương

                     Ban Tài Chánh:

Trưởng Ban:

Lê Đạt (651) 621-0070

Thủ Qũy:

Nguyễn Jordan Long (612) 670-8549

Kiểm Ngân:

 

 

Lê Văn Chương (651) 336-0356

Nguyễn Văn Nhị

Lê Phú Hoàng

                       Các Tiểu Ban:

Giáo Dục:

Nguyễn Mỹ Triều (612) 987-6955

 Phụng Vụ:

 

Lê Văn Mậu (651) 290-0148

Lê Văn Hiển (651) 786-9138

Truyền Giáo:

Nguyễn Bá Đức (651) 353-7531

Xă Hội:

Phạm Văn Lộc (612) 889-9681

Ẩm Thực:

Chu Thị Liên (651) 889-9684

Trật Tự:

Vũ Tùng Sơn (763) 780-0648

Trang Trí:

Cù Gia Văn (651) 778-3733

Hoa Bàn Thờ:

Nguyễn Thị Đào (651) 434-8840

Thánh Ca:

Nguyễn Bá Tin (651) 278-2066

Văn Nghệ: 

Lê Quốc Hùng (612) 229-5088

Kiến Thiết:

 Nguyễn Thanh Đạm (612) 986-7633

Website cộng đoàn:

Nguyễn Mỹ Triều (612) 987-6955

webmaster@cdmedongcong.net

      Liên Lạc Các Hội Đoàn:

        Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang:

Nguyễn Thu Trâm (651) 246-4559

Ca Đoàn Thánh Gia: 

Lê Quốc Hùng (612) 229-5088

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:

Hà Thị Mỹ Trinh (651) 343-0972

Hội Đền Tạ:

Phạm Thúy Hương (651) 353-3529

Hội Bà Mẹ Công Giáo:

Phạm Ánh Tuyết (763) 656-8511

 

 

 

 

 

                                      Church of Saint Columba
                                      1327 Lafond Avenue
                                      St. Paul, MN 55104
                                      Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170