Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 8, 2017     Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ĐINH DẬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Chung: Các Nghệ Sĩ - Xin cho các nghệ sĩ của thời đại chúng ta, nhờ sự khôn khéo tài giỏi, có thể giúp mọi người khám phá ra vẻ đẹp của tạo hóa.

 1

10/6 

Th. Anphong Ligori, gmTs

Lễ Nhớ

(Th. Benardo Duệ và Đaminh Hạnh, lm)

 2

11 

 

Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Eymard, linh mục

 3

12 

 

 

Ngày Thánh Mẫu

tại Tỉnh Ḍng Đồng Công, Carthage, MO

 4

13

Th. Gioan Vianney, linh mục

Lễ Nhớ

 

Ngày Thánh Mẫu thứ 40

 5

14

 

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả

 

Ngày Thánh Mẫu thứ 40

 6

15  

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Lễ Kính

 

Ngày Thánh Mẫu thứ 40

 7

16 

 

Th. Sixtô II, gh và các bạn tử đạo;

Cajetanô, lm

 8

17

Th. Đaminh, linh mục

Lễ Nhớ

 9

18  

Th. Edith Stein, đttđ

 10

19 

Thánh Lôrensô, pttđ

Lễ Kính

11

20

Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ

 12

21

Th. Phanxica Chantal

(Th. Antôn Đích, Giacôbê Năm,

Micae Mỹ)

 13

22 

Chúa Nhật 19  Thường Niên

 

(Th. Pontiano, giáo hoàng tử đạo

Th. Hippolyto, linh  mục tử đạo)

 14

23 

Th. Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo

Lễ Nhớ

 15

24 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ Buộc

 16

25  

Th. Stephano Hungary

 

 17

26 

 

 18

27 

 

 19

28 

Th. Gioan Eudes, lm

Kỷ niệm Fatima 100 Năm

 20

29  

Chúa Nhật 20 Thường Niên

(Th. Benađo, Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh)

 21

30 

Th. Piô X, giáo hoàng

Lễ Nhớ

(Th. Giuse Viên, lm)

 22

1 

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương

Lễ Nhớ

 23

2 

Th. Rosa Lima, đt

 24

3 

Thánh Bartholomeo,

Tông Đồ

Lễ Kính

 25

4 

Thánh Louis Vua nước Pháp;

Th. Giuse Calasanzio

linh mục

 26

5

 

 27

6  

Chúa Nhật 21 Thường Niên

 

(Thánh Nữ Monica)

 28

7 

Th. Augustinô, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 29

8 

Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

Lễ Nhớ

 30

9 

 

 31

10