Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 7, 2015        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ẤT MÙI

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Chỉ Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Chung: Chính trị - Xin cho những trách nhiệm chính trị được thể hiện ở mọi cấp bậc trong cách thức bác ái cao cả.

Ư Chỉ Truyền Giáo: Người nghèo tại Nam Mỹ - Xin cho Kitô hữu ở Châu Mỹ Latin, giữa một xă hội bất b́nh đẳng, trở nên chứng tá yêu thương cho người nghèo khó và góp phần xây dựng một xă hội huynh đệ.

 1

16 /5

Cp. Junipero Sera

 

 

 2

17 

 

 3

18 

Th. Tôma, tông đồ

(Lễ Kính)

 

(Th. Philippe Minh, linh mục)

 4

19 

Th. Elizabeth Bồ Đào Nha
(Th. Giuse Uyển)

 

Independence Day

(Hoa Kỳ)

 5

20  

 

Chúa Nhật 14B Thường Niên

 6

21 

Th. Maria Goretti,

 trinh nữ tử đạo

 

 7

22 

 

 8

23 

 

 9

24 

Th. Augustinô Zhao Rong, linh mục

và Các Bạn Trung Hoa Tử Đạo

 10

25 

(Th. Phêrô Tự và Antôn Quỳnh)

 

 11

26

 

Th. Benedicto,

Viện Phụ

(Lễ Nhớ)

 

 

 12

27 

 

Chúa Nhật 15B Thường Niên

(Th. Anê Thành và Phêrô Khanh,

Th. Ignatiô Hy)

 

 13

28 

Kỷ niệm Fatima 1917

Th. Henrico hoàng đế

 

 14

29 

Th. Kateri  Tekakwitha, trinh nữ (USA)
(Lễ Nhớ)

 15

30 

 

Th. Bonaventure, gm, tiến sĩ Hội Thánh

(Lễ Nhớ)

 

(Th. Phêrô Tuần và Anrê Thông)

 16

1/6 

Lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô

 

 17

 

 

 18

 

Th. Camilo Lellis, lm


(Th. Đaminh Đạt)

 

 

 19

4 

Chúa Nhật 16B Thường Niên

 

 20

Th. Apollinario

giám mục tử đạo

(Th. Giuse An)

 

 21

Th. Lôrensô Brindisi, lmTs

 

 22

Th. Maria Mađalena

(Lễ Nhớ)

 

 23

Th. Bigitta, nữ tu

 

 

 24

Th. Sharbel Markluf, linh mục

 

(Th. Giuse Hiển, op)

 25

10 

 

Th. Giacôbê, tông đồ

(Lễ Kính)

 26

11 

Chúa Nhật 17B Thường Niên

 

(Th. Gioan Kim và Anna

Song Thân Đức Mẹ)

 27

12

 

 

 

 28

13 

(Th. Giuse Xuyên)

 

 29

14 

Th. Matta

(Lễ Nhớ)

 

 30

15 

Th. Phêrô Kim Ngôn, gmTs

 

 31

16 

Th. Ignatio Loyola, lm

(Lễ Nhớ)

 

(Th. Phêrô Qúy, lm

và Emmanuel Phụng)