Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 10, 2014        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Xin Chúa khứng ban ḥa b́nh cho những vùng thế giới bị chiến tranh và bạo lực tàn phá nhất.

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo đốt lửa nhiệt thành để mọi tín hữu mang Tin Mừng vào mọi nơi trên thế giới.

 1

8/9  

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, TS

(Lễ Nhớ)

 

 2

9 

 

Thiên Thần Bản Mạnh

(Lễ Nhớ)

 

 3

10

Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa

 

 

 4

11 

Thứ Bảy Đầu Tháng kính Trái Tim Đức Mẹ

 

Th. Phanxicô Assisi,

(Lễ Nhớ)

 5

12 

Chúa Nhật 27 A Thường Niên

 

(Th. Faustina Kowalska, trinh nữ)

Ngày Tôn Trọng Sự Sống (USA)

 6

13  

Th. Bruno, linh mục;
C. Phước Durocher,

(Th. Phanxicô Trung)

 7

14  

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

(Lễ Nhớ)

 8

15  

 

 9

16 

 

Th. Denis, GM;

Th. Gioan

Leonardo, linh mục và các bạn tử đạo

 

 

 10

17

 

 11

18 

Th. Gioan 23, gh

(Th. Phêrô Tùy, lm)

 12

19  

 

Chúa Nhật 28 A Thường Niên

 

Ngày Ư Thức Ơn Gọi

 

 13

20 

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần 6 tại Fatima

Columbus Day

USA

 14

21  

Th. Calistô, ghtđ

 

 

 15

22  

 

Th. Têrêxa Giêsu,

trinh nữ tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

 16

23  

Th. Hedviga, nữ tu;
Th. Margareta Maria

Alacoque, trinh nữ

 

 17

24  

Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo

(Lễ Nhớ)

 

(Th. Phanxicô Kính, lm)

 18

25

 

Th. Luca, thánh sử

(Lễ Kính)

 

 19

26  

Chúa Nhật 29 A Thường Niên

Lễ Truyền Giáo Thế Giới

(Th. Isaac Jogues,
Th. Gioan de Brebeuf

và các Bạn tử đạo)

 20

27 


Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục

 21

28  

 

 22

29 

Th. Gioan Phaolô II, giáo hoàng
 

 23

30 

Thánh Gioan

Capistrano, linh mục

 

(Th. Phaolô Bường)

 24

1/9

 

Th. Antôn Clare,

giám mục

 

(Th. Giuse Thị)

 

 25

2

 


 

 26

3  

Chúa Nhật 30 A Thường Niên

 27

4


 

 28

5  

Th. Simon và Tadeo, tông đồ

(Lễ Kính)

 

(Th. Gioan Đạt, lm)

 29

6 

 

 30

 

 31

8

 

Halloween

(Hoa Kỳ)