Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 10, 2016        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Xin cho các nhà báo luôn được tôn trọng sự thật và ư thức đạo đức mạnh mẽ trong nghề nghiệp của họ.

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho Ngày Thế giới Truyền giáo tăng niềm vui và trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho các cộng đồng Kitô hữu.

 1

1/9 

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Ts

(Lễ Nhớ)

 

Thứ Bảy Đầu Tháng kính Trái Tim Đức Mẹ

 2

2 

Chúa Nhật 27  Thường Niên C

 

(Thiên Thần Bản Mạnh)

USA: Ngày Tôn Trọng Sự Sống

 3

3  

 

 4

4  

Th. Phanxicô Assisi
(Lễ Nhớ)

 5

5  

Th. Faustina Kowalska, trinh nữ

 6

6 

 

 

Th. Bruno, linh mục;
C. Phước Marie Rose Durocher, đt

(Th. Phanxicô Trung)

 7

7

 

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

(Lễ Nhớ)

 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 8

8 

 

 9

9  

 

Chúa Nhật 28  Thường Niên C

 

(Th. Denis, GM  và các bạn tử đạo

Th. Gioan

Leonardo, linh mục)

 10

10 

 

 11

11  

Th. Gioan 23, gh

(Th. Phêrô Tùy, lm)

 12

12  

 

 13

13  

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần 6 tại Fatima (1917)

 14

14  

Th. Callistô, ghtđ
 

 15

15

Th. Têrêxa Avila,

trinh nữ tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

 16

16  

Chúa Nhật 29  Thường Niên C

 

Lễ Truyền Giáo

(Th. Hedviga, nữ tu;
Th. Margareta Maria

Alacoque, trinh nữ)

 17

17 

 

Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo

(Lễ Nhớ)

(Th. Isiđôrô Kính)

 18

18  

Th. Luca, thánh sử

(Lễ Kính)

 19

19 

 

USA: Th. Isaac Jogues,
Th. Gioan de Brebeuf

và các Bạn tử đạo

(Lễ Nhớ)

 20

20 

USA: Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục

 21

21

 

 22

22

Th. Gioan Phaolô II, giáo hoàng

 23

23  

Chúa Nhật 30  Thường Niên C

 

(Thánh Gioan

Capistrano, linh mục

Th. Phaolô Bường)

 24

24


 

Th. Antôn Claret,

giám mục

(Th. Giuse Thị)

 25

25  

 

 26

26 

 

 27

27 

 

 28

28

 

Th. Simon và Tadeo, tông đồ

(Lễ Kính)

 

(Th. Gioan Đạt, lm)

 29

29

 

 30

30  

Chúa Nhật 31  Thường Niên C

 31

1/10


 

USA: Halloween