Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 8, 2014     Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

GIÁP NGỌ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 8

 

Ư Chỉ Chung: Xin cho những người tỵ nạn phải bỏ nhà cửa v́ bạo lực th́ lại được ḷng quảng đại tiếp nhận và che chở.

 

Ư Truyền Giáo: Xin cho các Kitô hữu Đại Dương Châu vui mừng loan báo đức tin cho tất cả mọi người trong miền đó.

 1

6/7

Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa

Th. Anphongsô Liguori, gmTs

(Lễ Nhớ)

(Th. Benardo Duệ và Đaminh Hạnh, lm)

 2

7

Thứ Bảy Đầu Tháng kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Eymard, linh mục

 3

8  

Chúa Nhật 18 A Thường Niên

 

 4

 

Th. Gioan Vianney, linh mục

(Lễ Nhớ)

 

 5

10 

 

 

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả

 6

11 

 

 

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

(Lễ Kính)

 7

12 

Ngày Thánh Mẫu

tại Tỉnh Ḍng Đồng Công, Carthage, MO

 

Th. Sixto II, gh

 và các bạn tử đạo;

Th. Cajetano, lm

 8

13

Ngày Thánh Mẫu

 

Th. Đaminh, linh mục

(Lễ Nhớ)

 

 9

14

Ngày Thánh Mẫu

 

Th. Edith Stein

trinh nữ tử đạo

 

 10

15  

Ngày Thánh Mẫu

 

Chúa Nhật 19 A Thường Niên

(Thánh Lôrensô)

 11

16 

Th. Clara, trinh nữ

 

 12

17

Th. Phanxica Chantal

(Th. Antôn Đích, Giacôbê Năm,

Micae Mỹ)

 13

18  

Th. Pontiano, giáo hoàng tử đạo

Th. Hippolyto, linh  mục tử đạo

 14

19 

Th. Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo

(Lễ Nhớ)

15

20

 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

(USA: Lễ Buộc)

 

 

 16

21

Th. Tephanô Vua Hungary

 

 17

22  

Chúa Nhật 20 A Thường Niên

 

 

 18

23 

 

 19

24 

Th. Gioan Eudes, lm

Kỷ niệm Fatima 1917

 

 20

25  

Th. Benađo, Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh

(Lễ Nhớ)

 

 21

26 

 

Th. Piô X, giáo hoàng

(Lễ Nhớ)

 

(Th. Giuse Viên, Lm)

 

 22

27 

Lễ Mẹ Nữ Vương Vũ Trụ

(Lễ Nhớ)

 

 23

28 

Thánh Rosa Lima Trinh nữ

 

 

 24

29  

Chúa Nhật 21 A Thường Niên

 

(Thánh Bartholomeo,

Tông Đồ)

 25

1/8 

Thánh Louis Vua nước Pháp;

Th. Giuse Calasanzio

linh mục

 26

2 

 

 27

3 

Thánh Nữ Monica

(Lễ Nhớ)

 28

4 

Th. Augustinô, giám mục tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

 

 29

5 

Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

(Lễ Nhớ)

 

 30

6

 

 

 31

7  

Chúa Nhật 22 A Thường Niên