Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 10, 2017       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

12/8 

Chúa Nhật 26 Thường Niên A

 

(Th. Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Ts)

 2

13  

Thiên Thần Hộ Thủ

Lễ Nhớ

 

 3

14  

 

 4

15  

Th. Phanxicô Assisi
Lễ Nhớ
 
Tết Trung Thu

 5

16 

USA: C. Phước Francis Seelos, lm;

Th. Faustina Kowalska, trinh nữ

 6

17

Th. Bruno, linh mục;
C. Phước Marie Rose Durocher, đt

(Th. Phanxicô Trung)

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 7

18 

Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Nhớ

Thứ Bảy Đầu Tháng

 8

19  

 

Chúa Nhật 27  Thường Niên A

 

 9

20 

Th. Denis, GM  và các bạn tử đạo;

Th. Gioan

Leonardi, linh mục

 10

21  

 

 11

22  

Th. Gioan 23, gh
(Th. Phêrô Tùy, lm)

 12

23  

 

 13

24  

Kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
 

 14

25

Th. Callistô, ghtđ
 

 15

26  

Chúa Nhật 28 Thường Niên A

(Th. Têrêxa Giêsu,

trinh nữ tiến sĩ)

 16

27 

Th. Hedviga, nữ tu;
Th. Margareta Maria

Alacoque, trinh nữ

 

 17

28  

Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

(Th. Phanxicô Kính)

 18

29 

Th. Luca, thánh sử

Lễ Kính

 

 19

30 

 

USA: Th. Isaac Jogues,
Th. Gioan de Brebeuf

và các Bạn tử đạo

Lễ Nhớ

 20

1

USA: Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục

 21

2

 

 22

3  

Chúa Nhật 29 Thường Niên A

(Th. Gioan Phaolô II, giáo hoàng)

 23

4


 

Thánh Gioan

Capistrano, linh mục

Th. Phaolô Bường)

 24

5  

Th. Antôn Claret,

giám mục

(Th. Giuse Thị)

 25

6 

 

 26

 

 27

8

 
 

 28

9

Th. Simon và Tadeo, tông đồ

Lễ Kính

 

(Th. Gioan Đạt, lm)

 29

10  

Chúa Nhật 30  Thường Niên A

 

(Thánh Gioan

Capistrano, linh mục

Th. Phaolô Bường)

 30

11


 

 31

12  

USA: Halloween

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Người Lao Động và Thất Nghiệp - Xin cho tất cả công nhân nhận được sự tôn trọng và quyền lợi được bảo vệ, và cho những ai thất nghiệp t́m được cơ hội đóng góp vào lợi ích cộng đồng.