Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 12, 2017           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Đinh Dậu

 

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Những Người Cao Niên - Xin cho các người cao niên, được các gia đ́nh và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, biết dùng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của ḿnh để truyền bá đức tin và h́nh thành các thế hệ mới.

 1

14/10  

 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 

 

 2

15

Thứ Bảy Đầu Tháng kính Trái Tim Đức Mẹ

 3

16  

 

Chúa Nhật 1

Mùa Vọng B

 

 

 4

17    

Th. Gioan Damasceno, lmTs

 5

18  

 

 

 6

19  

Th. Nicôla, giám mục

(Th. Giuse Khang)

 7

20 

 

Th. Ambrosio,

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 8

21  

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

USA: Lễ Buộc

 9

22  

Th. Juan Diego

 10

23  

Chúa Nhật 2

Mùa Vọng B

 

 11

 24  

Th. Damaco I, gh

 

 12

25  

USA: Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Lễ Kính

(Th. Simon Ḥa)

 13

26  

Th. Lucia

 trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 

 14

27  

Th. Gioan Thánh Giá, linh mục, Ts

Lễ Nhớ

 15

28  

 

 16

29  

 

 17

30  

Chúa Nhật 3

Mùa Vọng B

 

 18

1/11  

(Th. Phaolô Mỹ,

Phêrô Đường và Phêrô Truật)

 19

2  

(Th. Phanxicô Mậu, Đaminh Úy, Tôma Đệ, Augustino Mới và Têphano Vinh)

 20

3  

 

 21

4    

Th. Phêrô Canisio,

lm, Ts

(Th. Phêrô Thi và Andrê Dũng Lạc)

 22

5  

 

 

 

 

 23

6   

 

Th. Gioan Kanty, lm

 

 

 24

7  

Chúa Nhật 4

Mùa Vọng B

 

Vọng

Giáng Sinh

 25

8  

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
Lễ Buộc

 26

9  

Th. Têphano

tử đạo tiên khởi

Lễ Kính

 27

10  

Th. Gioan,

Tông Đồ, Thánh Sử

Lễ Kính

 28

11   

Các Thánh Anh Hài Tử Đạo

Lễ Kính

 29

12  

Th. Tôma Becket, gmtđ

 30

13  

 

 

 31

14  

Lễ Thánh Gia

Lễ Kính

Ngày thánh hóa các gia đ́nh

 

NĂM MỚI 2018 - MẬU TUẤT

Lễ Tro - Thứ Tư ngày 14 tháng 2, 2018

Tết Nguyên Đán - Thứ Sáu ngày 16 tháng 2, 2018

Lễ Phục Sinh: Chúa Nhật ngày 1 tháng 4, 2018

Tết Trung Thu: Thứ Hai ngày 24 tháng 9, 2018