Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 12, 2019          Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Kỷ Hợi

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

6/11  

 

Chúa Nhật 1

Mùa Vọng

Năm A

 

 2

7    

 

 3

8  

Th. Phanxicô Xaviê, lm

Lễ Nhớ

 4

9  

Th. Gioan Damasceno, lmTs

 5

10 

 

 

 6

11  

Th. Nicôla, giám mục

(Th. Giuse Khang)

 

 7

12  

Th. Ambrosio,

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 8

13  

Chúa Nhật 2

Mùa Vọng

Năm A

 

 9

 14  

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lễ Trọng (không buộc)

(Th. Juan Diego)

 10

15  

 

 11

16  

Th. Damaco I, gh

 

 12

17  

USA: Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Lễ Kính

Th. Gioana Chantal

(Th. Simon Ḥa)

 13

18  

Th. Lucia

 trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 14

19  

Th. Gioan Thánh Giá, linh mục

Lễ Nhớ

 15

20  

Chúa Nhật 3

Mùa Vọng

Năm A

 

 16

21  

 

 17

22  

 

 18

23  

(Th. Phaolô Mỹ,

Phêrô Đường và Phêrô Truật)

 19

24   

(Th. Phanxicô Mậu, Đaminh Úy, Tôma Đệ, Augustino Mới và Têphano Vinh)

 20

25  

 
 

 

 21

26   

 

Th. Phêrô Canisio,

lm, Ts

(Th. Phêrô Thi và Andrê Dũng Lạc)

 

 22

27  

Chúa Nhật 4

Mùa Vọng

Năm A

 

 23

28  

 

 24

29  

Lễ Vọng

Giáng Sinh

 25

30  

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
Lễ Buộc

 26

1/12   

Th. Têphano

tử đạo tiên khởi

Lễ Kính

 27

2  

Th. Gioan,

Tông Đồ, Thánh Sử

Lễ Kính

 28

3  

Các Thánh Anh Hài

Lễ Kính

 29

4  

Lễ Thánh Gia

Lễ Kính

Ngày thánh hóa các gia đ́nh

 30

5  

Bát Nhật Giáng Sinh

 31

6  

Th.  Sylvester I, gh

 

Năm 2020: Canh Tư

 

Tết Nguyên Đán: Thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2020

Lễ Tro: thứ Tư ngày 6 tháng 3, 2020

Lễ Phục Sinh: Chúa Nhật ngày 21 tháng 4, 2020

Tết Trung Thu: thứ Năm ngày 1 tháng 10, 2020