Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 8, 2018     Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Mậu Tuất

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Gia đ́nh, một kho báu.

 Xin cho các quyết định về kinh tế và chính trị góp phần bảo vệ gia đ́nh như một kho báu của nhân loại.

 1

20 

 

Th. Anphongso Ligori, gmTs

Lễ Nhớ

(Th. Benardo Duệ và Đaminh Hạnh, lm)

 

 2

21 

 

Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Eymard, linh mục

 

Ngày Thánh Mẫu

 3

22

 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 

 

Ngày Thánh Mẫu

 4

23

Th. Gioan Vianney, linh mục

Lễ Nhớ

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

Ngày Thánh Mẫu

 5

24  

Chúa Nhật 18  Thường Niên

(Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà)

 

Ngày Thánh Mẫu

 6

25 

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Lễ Kính

 7

26

Th. Sixtô II, gh và các bạn tử đạo;

Cajetanô, lm

 8

27  

Th. Đaminh, linh mục

Lễ Nhớ

 

 9

28 

Th. Têrêsa Benedicta, đttđ

 

10

29

Thánh Lôrensô, pttđ

Lễ Kính

 

 11

1/7

Th. Clara, trinh nữ

Lễ Nhớ

 

 12

2 

Chúa Nhật 19  Thường Niên

 

(Th. Antôn Đích, Giacôbê Năm,

Micae Mỹ)

 13

3 

Kỷ niệm Đức Mẹ Hiên ra lần 4 tại Fatima (1917)

Th. Pontiano, giáo hoàng tử đạo;

Th. Hippolyto, linh  mục tử đạo

 14

4 

Th. Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo

Lễ Nhớ

 15

5  

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ Buộc

 16

6 

Th. Stephano Hungary

 

 17

7 

 

 18

8 

 

 19

9  

Chúa Nhật 20 Thường Niên

 

(Th. Gioan Eudes, linh mục)

 20

10 

Th. Benađo, Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh
Lễ Nhớ

 21

11 

Th. Piô X, giáo hoàng

Lễ Nhớ

(Th. Giuse Viên, lm)

 22

12 

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương

Lễ Nhớ

 23

13 

Th. Rosa Lima, đt
 

 24

14 

Thánh Bartholomeo,

Tông Đồ

Lễ Kính

 25

15

Thánh Louis Vua nước Pháp;

Th. Giuse Calasansio

linh mục

 26

16  

Chúa Nhật 21

Thường Niên

 

 27

17 

Thánh Nữ Monica

Lễ Nhớ

 

 28

18 

Th. Augustinô, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 29

19 

Lễ Th. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Lễ Nhớ

 30

20 

 
 

 31

21