Thng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Thng 3, 2015    Bấm vo cc số sẽ c bi đọc hng ngy từ website của dng Đồng Cng. 

ẤT MI

   Thng Thnh Giuse

Cha Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Su
Thứ Bảy
 1
11/1 

 

Cha Nhật 2

Ma Chay Năm B

 

 

 

 2
12 

Ma Chay

 3
13 

 

Ma Chay

(Th. Katharine Drexel, trinh nữ)

 4

14 

Ma Chay

(Th. Casimir)

 5
15 

Ma Chay

 6
16 

Ma Chay

King Thịt

Thứ Su đầu thng

 7
17 

Ma Chay

Thứ Bảy Đầu thng

Knh Tri Tim Đức Mẹ

 

(Th. Perpetua v
Th. Felicity, tử đạo)

 8
18  

USA: đổi giờ

2:00 AM - 3:00 AM

 

Cha Nhật 3

Ma Chay Năm B

(Th. Gioan Thin Cha, tu sĩ)

 9
19 

Ma Chay

(Th. Phanxica thnh Rma, tu sĩ)

 10
20 

 

Ma Chay

 

 

 11
21 

Ma Chay

(Th. Đaminh Cẩm)

 12
22 

Ma Chay 

 13
23 

Ma Chay

King Thịt

 14
24 
Ma Chay 
 15
25 

 

Cha Nhật 4

Ma Chay Năm B

 

 16
26 
Ma Chay
 17
27 

Ma Chay


(Th. Patrick, gm)

 18
28 

 

Ma Chay


(Th. Cyril Jerusalem, gim mục tiến sĩ)

 19
29 


 

Lễ Thnh Giuse
(Lễ Trọng)
 20
1/2

Ma Chay

King Thịt

 21

Ma Chay

 22
3 

Cha Nhật 5

Ma Chay Năm B

 23

Ma Chay

(Th. Turibi Mrvh, gm)

 24

Ma Chay

 25

 

Lễ Truyền Tin
(Lễ Trọng)
 26

Ma Chay

 27

Ma Chay

King Thịt

 28
Ma Chay
 29
10 

Cha Nhật Lễ L

 30
11 

Thứ Hai Tuần Thnh

 31
12 

 

Thứ Ba Tuần Thnh

 

Chỉ Cầu Nguyện của Đức Gio Hong

Chỉ chung: Cc nh khoa học - Xin cho những nh khảo cứu khoa học c thể phụng vụ sự an lnh của con người trọn vẹn.

 

Chỉ Truyền Gio: Gp phần của nữ giới - Xin cho những đng gp độc đo của nữ giới trong đời sống của Gio Hội được lun lun được nhận ra.