Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 1, 2015         Bấm vào các số sẽ có bài đọc hằng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

GIÁP NGỌ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Chỉ Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Cổ vơ Ḥa B́nh - Xin cho các tôn giáo khác biệt và mọi người cùng xây dựng ḥa b́nh.

Ư Chỉ Truyền Giáo: Đời Thánh Hiến - Xin cho các tu sĩ nam nữ t́m được niềm vui theo Chúa Kitô và cố gắng hăng hái giúp người nghèo khó.

 1

11/11 

Lễ Mẹ Thiên Chúa

USA: Lễ Buộc


Tết Dương Lịch
Ngày Cầu cho

Ḥa B́nh Thế Giới

 2

12 

Th. Basilio Cả và

Th. Gregorio Nazianze, giám mục tiến sĩ Hội Thánh
(Lễ Nhớ)

Thứ Sáu Đầu tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

 3

13 

Thứ Bảy Đầu tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 

 4

14  

Lễ Chúa Hiển Linh

(Lễ Trọng)


(Th. Elizabeth Ann Seton, nữ tu)

 5

15 

Th. Gioan Neumann, giám mục

(USA: Lễ Nhớ)

 

 6

16 

USA: Th. Anrê Bessette, tu sĩ

 

 7

17 

Th. Raymondo Penyafort, linh mục

(Th. Giuse Tuân)

 8

18 

 


 

 9

19 

 

 10

20 

 11

21 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

(Lễ Kính)

 

 12

22

 

 13

23 

Th. Hilary, gmTs

(Th. Đaminh Khảm,

Luca Th́n và

Giuse Tả)

 14

24 

Chân phước Phêrô Donders, lm

 15

25 

 

 16

26 

 

 

 17

27 

Th. Antôn, viện phụ
(Lễ Nhớ)

 18

28 

Chúa Nhật 2
Thường Niên B

 

Tuần cầu Hiệp Nhất Kitô hữu

 19

29 

USA: Martin Luther King

(Hoa Kỳ)

 20

1/12

 

Th. Fabiano, ghtđ; Sebastian, tđ

 21

2 

Th. Anê, trinh nữ tử đạo
(Lễ Nhớ)

 22

USA: Ngầy cầu cho luật bảo vệ Thai Nhi

 

(Th. Mathew Đậu và Phanxicô Tế)

 23

USA: Th. Vinh Sơn, Phó tế, Tử đạo

Th. Marianne Cope, đt

 24

Th. Phanxicô Salêsiô, giám mục tiến sĩ
(Lễ Nhớ)

 25

6 

Chúa Nhật 3
Thường Niên B

 

(Th. Phaolô, Tông Đồ trở lại)

 26

Th. Timotheo và

Th. Tito, giám mục

(Lễ Nhớ)

 

 27

8 

 

Th. Angela Mêrixi, trinh nữ

 

 28

9 

Th. Tôma Aquino,

linh mục tiến sĩ
(Lễ Nhớ)

 

 29

10 

 

 

 

 30

11 

 

(Thánh Tôma Khuông

linh mục)

 

 31

12

Th. Gioan Bosco,

linh mục

(Lễ Nhớ)

 

Các Ngày Lễ Buộc

 1. Ngày Chúa Nhật

 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1)

 3. Lễ Hiển Linh

 4. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3)

 5. Lễ Chúa Lên Trời

 6. Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

 7. Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (29/6)

 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

 9. Lễ các Thánh Nam Nữ (1/11)

10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)

11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)

Lưu Ư:

Tại Hoa Kỳ: Lễ số 4 và 7 không buộc.

                  Lễ số 3 và 6 được chuyển vào Chúa Nhật.

                  (nhiều địa phận chuyển cả Lễ số 5)

Nếu lễ số 2, 8 và 9 trùng vào thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ hết buộc.