Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 10, 2019       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần tạo nên "Một Mùa Xuân" truyền giáo mới trong Giáo Hội.

 1

3/9 

Th. Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Ts

(Lễ Nhớ)

 2

4 

 

Thiên Thần Hộ Thủ

Lễ Nhớ

  

 3

5 

 

 4

6

Th. Phanxicô Assisi
Lễ Nhớ

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 5

7 

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Faustina Kowalska, nữ tu

 6

8  

 

Chúa Nhật 27  Thường Niên C

(Th. Bruno, linh mục;
C. Phước Marie Rose Durocher, đt

Th. Phanxicô Trung)

 7

9 

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Nhớ

 8

10 

 

 9

11  

Th. Denis, GM  và các bạn tử đạo;

Th. Gioan

Leonardi, linh mục

 10

12  

 

 11

13  

Th. Gioan 23, gh
(Th. Phêrô Tùy, lm)
 

 12

14

 

 13

15  

Chúa Nhật 28 Thường Niên C

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917)

 14

16 

Th. Calistô, ghtđ
 

 15

17 

Th. Têrêsa Avila, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

(Lễ Nhớ)

 16

18 

Th. Hedviga, nữ tu;
Th. Margareta Maria

Alacoque, trinh nữ

 17

19 

Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo

(Lễ Nhớ)

(Th. Isiđôrô Kính)

 18

20

Th. Luca, thánh sử

(Lễ Kính)

 19

21

Th. Gioan de Brebeuf

Th. Isaac Jogues

và các Bạn tử đạo

(Lễ Nhớ)

 20

22

Chúa Nhật 29 Thường Niên C

Ngày Thế Giới Truyền Giáo

(Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục)

 21

23


 

 

 22

24 

Th. Gioan Phaolô II, giáo hoàng

 23

25 

Thánh Gioan

Capistrano, linh mục

(Th. Phaolô Bường)

 24

26 

Th. Antôn Clare,

giám mục

(Th. Giuse Thị)

 25

27

 
 

 26

28

 

 27

29 

Chúa Nhật 30 Thường Niên C

 

 28

1/10

 

Th. Simon và Tadeo, tông đồ

(Th. Gioan Đạt, lm)

 

 

 29

2

 

 30

3 

 

 31

USA: Halloween