Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 8, 2019     Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Kỷ Hợi

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo:

 Xin cho các gia đ́nh, nhờ cuộc sống cầu nguyện và yêu thương, luôn trở thành "những trường học dạy sự phát triển nhân bản chân chính."

 1

1/7 

Th. Anphongso Ligori, gmTs

Lễ Nhớ

(Th. Duệ và  Hạnh)

 

Ngày Thánh Mẫu

 2

2

Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Eymard, linh mục

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 

Ngày Thánh Mẫu

 3

3

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

Ngày Thánh Mẫu

 4

4  

Chúa Nhật 18  Thường Niên C

(Th. Gioan Vianney, linh mục)

 

Ngày Thánh Mẫu

 5

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà

 6

6

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Lễ Kính

 7

7  

Th. Sixtô II, gh và các bạn tử đạo;

Cajetanô, lm

 8

Th. Đaminh, linh mục

Lễ Nhớ

 

 9

9

Th. Edith Stein, đttđ

 

 10

10

Thánh Lôrensô, pttđ

Lễ Kính

 

 11

11 

Chúa Nhật 19  Thường Niên Năm C

(Th. Clara, trinh nữ)

 

 12

12 

Th. Phanxica Chantal

(Th. Antôn Đích, Giacôbê Năm,

Micae Mỹ)

 13

13 

Kỷ niệm Đức Mẹ Hiên ra lần 4 tại Fatima (1917)

Th. Pontiano, giáo hoàng tử đạo;

Th. Hippolyto, linh  mục tử đạo

 14

14  

Th. Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo

Lễ Nhớ

 15

15 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ Buộc

 16

16 

Th. Stephano Hungary

 

 17

17 

 

 18

18  

Chúa Nhật 20 Thường Niên C

 

 19

19 

Th. Gioan Eudes, linh mục

 20

20 

Th. Benađo, Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh
Lễ Nhớ

 21

21 

Th. Piô X, giáo hoàng

Lễ Nhớ

(Th. Giuse Viên, lm)

 22

22 

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương

Lễ Nhớ

 23

23 

Th. Rosa Lima, đt
 

 24

24

Thánh Bartholomeo,

Tông Đồ

Lễ Kính

 25

25  

Chúa Nhật 21

Thường Niên C

(Thánh Louis Vua nước Pháp;

Th. Giuse Calasansio

linh mục)

 26

26 

 

 27

27 

Thánh Nữ Monica

Lễ Nhớ

 

 28

28 

Th. Augustinô, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 29

29 

Lễ Th. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Lễ Nhớ

 30

1/8 

 

 31

2