Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 5, 2015    Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ẤT MÙI

Tháng Hoa  Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Quan tâm đến người đau khổ - Xin cho chúng ta biết từ bỏ nền văn hóa vô cảm để quan tâm đến người lân cận bị khổ đau, nhất là những người bệnh tật và nghèo đói.

 

Ư Truyền Giáo: Mở ḷng truyền giáo - Xin Mẹ Maria cầu khẩn giúp các Kitô hữu trong văn hóa thế tục sẵn sàng công bố Chúa Giêsu.

 

 1

13/3  

Thánh Giuse Thợ

(Th. Augustino Đông và Gioan Hương)

Thứ Sáu Đầu Tháng

kính Thánh Tâm Chúa

 

(Ngày Quốc Tế Lao Động)

 2

14 

Th. Athanasio, gmTs

(Lễ Nhớ)

(Th. Giuse Lựu)

 

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 3

15  

CN 5B Phục Sinh

 

(Th. Philipphê và

Th. Giacôbê, TĐ)

 4

16  

 

 5

17  

 

 6

18

 

 7

19

 

 

 8

20  

 

 

 

 9

21

(Th. Giuse Hiển)

 

 10

22  

CN 6B Phục Sinh

(Th. Damien Molokai, linh mục)

 

Mother's Day

(Hoa Kỳ)

 11

23  

(Th. Matthêu Gẫm)

 

 12

24  

Th. Nereo và Achilleo, Pancras, tử đạo

 

 13

25  

Lễ Đức Mẹ Fatima

 

 14

26  

Lễ Chúa Lên Trời

(Lễ Trọng)

(có thể được chuyển vào CN)

Th. Matthew, tông đồ

(Lễ Kính)

 15

27  

Th. Isidoro, Nông Dân

USA

 16

28


 

 17

29  

Lễ Chúa Lên Trời

(Lễ Trọng)

CN 7B Phục Sinh

 

 18

1/4  

Th. Gioan I,

giáo Hoàng tử đạo

 
 

 19

2  

 

 
 

 20

3  

Th. Bernadine Siena, linh mục
 

 

 21

4  

Th. Christopher Magallaneo và Các Bạn Tử Đạo
 

 22

5  

 

Th. Rita Cascia, tiến sĩ
(Th. Micae Hy, Laurensô Ngôn)
 
 

 23

 

 24

7  

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

 25

8  

Th. V. Bede, lmTs;
Th. Gregorio VII, gh;
Th. Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ

(Th. Phêrô Vân)

 

Memorial Day

(Hoa Kỳ)

 26

9  

Th. Philip Neri, lm

(Lễ Nhớ)

(Th. Gioan Hoan, Matthew Phượng)

 27

10  


 

Th. Augustino Giám mục Canterbury


 

 

 28

11  

(Th. Phaolo Hạnh)

 

 29

12  

 

 

 30

13  

 

 

 31

14/4  

Lễ Chúa Ba Ngôi

(Lễ Trọng)

(Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng)