Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 6, 2016   Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

BÍNH THÂN

Tháng Thánh Tâm Chúa

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Chung: Xin cho những người già cả, những người bị gạt ra bên lề xă hội, những người cô đơn, ngay trong các thành phố lớn, cơ hội gặp gỡ và đoàn kết.

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho các chủng sinh, các tập sinh gặp được những nhà đào tạo sống niềm vui Tin Mừng và chuẩn bị cách khôn ngoan cho sứ mạng của họ.

 1

26  

 

 

Th. Justinô, tử đạo
(Lễ Nhớ)
(Th. Giuse Túc)

 2

27 

Th. Marcellino và

Th. Phêrô, tđ

(Th. Đaminh Ninh)

 3

28

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

(Lễ Trọng)

(Th. Carolo Luanga

và các bạn tử đạo

Th. Phaolô Đổng)

 4

29

Lễ Trái Tim Đức Mẹ

(Lễ Nhớ)

Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ

 5

1/5 

CN 10 Thường Niên Năm C

(Th. Bônifaciô, gmtđ
Th. Luca Loan, Đaminh Toại và Đaminh Huyên)

 6

2 

Th. Norbertô, gm

(Th. Phêrô Dũng, Phêrô Thuần, và Vinh Sơn Dương)

 7

3 

(Th. Giuse Tuấn)

 8

4  

 

 9

5

Th. Ephrem,

phó tế tiến sĩ

 

 10

6 

 

 11

7 

Th. Barnaba, tông đồ
(Lễ Nhớ)
 

 12

8  

Chúa Nhật 11 TN C

 

 

 13

9 

Th. Antôn Pađua,

linh mục tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

(Th. Augustino Huy, Nicolas Thể)

Kỷ niệm Fatima 1917

 14

10 

 

 

 

 15

11  

 
 

 16

12  

(Th. Đaminh Nguyên, Đaminh Nh́,
Đaminh Mạo, Vinhsơn Tưởng, Anrê Tường)

 17

13  

 

(Th. Phêrô Đa)

 

 18

 14 

 

 19

15  

Chúa Nhật 12 TN C

Kỷ Niệm Phong Thánh TĐVN  1988

 

USA: Father's Day

 20

16 

 
 

 21

17 

Th. Luy Gonzaga,

tu sĩ

(Lễ Nhớ)

 

 22

18  

Th. Phaolino Nola, giám mục;
Th. Gioan Fisher, giám mục tử đạo;
Th. Tôma More, tđ

 23

19  

 

 24

20  

 

Sinh Nhật
Thánh Gioan Tẩy Giả
(Lễ Trọng)
 
 

 25

 21 

 

 26

22  

Chúa Nhật 13 TN C

(Th. Đaminh Minh,

 Phanxicô Chiểu)

 

 27

23 

Th. Cyrilo Alexandria, gmTs
(Th. Tôma Toán)
 

 28

24 

Th. Ireneô, gmtđ
(Lễ Nhớ)
 

 29

25  

Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
(Lễ Trọng)

 30

26  

Các Th. Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma

(Th. Vinhsơn Yến)