Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 8, 2015     Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ẤT MÙI

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Chỉ Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: T́nh nguyện - Xin cho những người làm việc t́nh nguyện biết tự hiến quảng đại để phục vụ người thiếu thốn.

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Đến với những người ngoài lề xă hội - Xin cho chúng ta biết bỏ đi chính ḿnh, để có thể học trở nên thân cận với những người ngoài lề xă hội và cuộc sống nhân loại.

 1

17/6

Th. Anphongsô M. Liguori, gmTs

(Lễ Nhớ)

(Th. Benardo Duệ và Đaminh Hạnh, lm)

 

 2

18  

Chúa Nhật 18 B Thường Niên

 

(Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Eymard, linh mục)

 3

19 

 
 

 4

20 

 

Th. Gioan Vianney, linh mục

(Lễ Nhớ)

 5

21 

 

Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả

 6

22 

Ngày Thánh Mẫu

tại Tỉnh Ḍng Đồng Công, Carthage, MO

 

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

(Lễ Kính)

 7

23

Ngày Thánh Mẫu

 

Th. Sixto II, gh

 và các bạn tử đạo;

Th. Cajetano, lm

 8

24

Ngày Thánh Mẫu

 

Th. Đaminh, linh mục

(Lễ Nhớ)

 9

25  

Ngày Thánh Mẫu

 

Chúa Nhật 19 B Thường Niên

(Th. Edith Stein

trinh nữ tử đạo)

 10

26 

Thánh Lôrensô, pttđ

(Lễ Kính)

 11

27

Th. Clara, trinh nữ

 

 12

28  

Th. Phanxica Chantal

(Th. Antôn Đích, Giacôbê Năm,

Micae Mỹ)

 13

29 

Th. Pontiano, giáo hoàng tử đạo

Th. Hippolyto, linh  mục tử đạo

14

1/7

Th. Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo

(Lễ Nhớ)

 

 15

2

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

(Lễ Trọng)

 

 16

3 

Chúa Nhật 20 B Thường Niên

 

 

 17

4 

 

 18

5 

 

 19

6  

Th. Gioan Eudes, lm

Kỷ niệm Fatima 1917

 

 

 20

7 

Th. Benađo, Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh

(Lễ Nhớ)

 

 21

8 

Th. Piô X, giáo hoàng

(Lễ Nhớ)

 

(Th. Giuse Viên, Lm)

 22

9 

 

Lễ Mẹ Nữ Vương Vũ Trụ

(Lễ Nhớ)

 

 

 23

10  

Chúa Nhật 21 B Thường Niên

 

 24

11 

Thánh Bartholomeo,

Tông Đồ

(Lễ Kính)

 

 25

12 

Thánh Louis Vua nước Pháp;

Th. Giuse Calasanzio

linh mục

 26

13 

 

 27

14 

Thánh Nữ Monica

(Lễ Nhớ)

 28

15 

Th. Augustinô, giám mục tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

 

 29

16

Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

(Lễ Nhớ)

 

 30

17/7  

Chúa Nhật 22 B Thường Niên

 

 31

18