Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 6, 2019  Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Kỷ Hợi

Tháng Thánh Tâm Chúa

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho các Linh mục, qua cuộc sống giản dị và khiêm tốn, được tích cực dấn thân liên đới với những người nghèo nhất.

 1

28/4

Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Justinô, tử đạo
Lễ Nhớ
(Th. Giuse Túc)

 2

29 

Lễ Chúa Lên Trời

 

(Th. Marcellino và

Th. Phêrô, tđ

Th. Đaminh Ninh)

 3

1/5 

Th. Carolo Luanga

và các bạn tử đạo

Lễ Nhớ

(Th. Phaolô Đổng)

 4

2 

 

 5

3  

Th. Boniface, gmtđ

Lễ Nhớ

(Th. Luca Loan, Đaminh Toại và Đaminh Huyên)

 6

 4  

Th. Norbertô, gm

(Th. Phêrô Dũng, Phêrô Thuần, và Vinh Sơn Dương)

 7

5 

 

 8

6 

 

 9

7  

Lễ Chúa Thánh Thần

Lễ Trọng

 10

8 

Đức Maria Mẹ Giáo Hội
Lễ Nhớ

 11

9 

Th. Barnaba, TĐ
Lễ Nhớ

 12

10  

(Th. Augustino Huy, Nicolas Thể, Đaminh Đạt)

 13

11  

Th. Antôn Pađua,

linh mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 

Kỷ niệm Fatima 1917

 14

12  

 

 15

 13 

 

16

14  

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Trọng

(Th. Đaminh Nguyên, Nh́, Mạo,
Vinhsơn Tưởng, Anrê Tường)
 

USA: Father's Day

 17

15 

(Th. Phêrô Đa)

 18

16 

 

 19

17  

Th. Romualdo, vp

 

Kỷ Niệm Tôn Phong 117 Thánh TĐVN  1988

 20

18  

 

 21

19  

Th. Luy Gonzaga,

tu sĩ

Lễ Nhớ

 22

 20 

Th. Phaolino Nola, giám mục;
Th. Gioan Fisher, giám mục tử đạo;
Th. Tôma More, tđ

23

21  

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa
Lễ Trọng

 24

22 

Sinh Nhật

Th. Gioan Tẩy Giả

Lễ Trọng

 25

23 

 

 26

24  

(Th. Đaminh Minh, gm

 Phanxicô Chiểu)

 27

25  

Th. Cyrilo Alexandria, gmTs

Lễ Trái Tim Đức Mẹ

Lễ Nhớ

(Th. Tôma Toán)

 28

26  

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng

(Th. Ireneô, gmtđ)

Cầu cho các linh mục

 29

27  

Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
(Lễ Trọng)

30

28  

CN 13 Thường Niên Năm C