Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 12, 2016           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

BÍNH THÂN

 

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới.

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin Mừng, mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho đời sống.

 1

3  

 

 2

4  

 

Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Chúa

 

 3

5

 

Th. Phanxicô Xaviê,

linh mục

(Lễ Nhớ)

 

Đầu Tháng kính

Trái Tim Đức Mẹ

 4

6  

 

Chúa Nhật 2

Mùa Vọng A

 

(Th. Gioan Damasceno, lmTs)

 5

7    

 

 6

8  

 

Th. Nicôla, giám mục

(Th. Giuse Khang)

 

 7

9  

Th. Ambrosio,

giám mục tiến sĩ

(Lễ Nhớ)

 8

10 

 

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

(USA: Lễ Buộc)

 9

11  

Th. Juan Diego

 10

12  

(Th. Simon Ḥa)

 11

13  

Chúa Nhật 3

Mùa Vọng A

 

 12

 14  

USA: Lễ Đức Mẹ Guadalupe

(Lễ Kính)

 

Th. Gioana Chantal, nt

 13

15  

Th. Lucia

 trinh nữ tử đạo

(Lễ Nhớ)

 14

16  

Th. Gioan Thánh Giá, linh mục, Ts

(Lễ Nhớ)

 15

17  

 

 16

18  

 

 17

19  

 

 18

20  

Chúa Nhật 4

Mùa Vọng A

 

(Th. Phaolô Mỹ,

Phêrô Đường và Phêrô Truật)

 19

21  

(Th. Phanxicô Mậu, Đaminh Úy, Tôma Đệ, Augustino Mới và Têphano Vinh)

 20

22  

 

 21

23  

Th. Phêrô Canisio,

lm, Ts

(Th. Phêrô Thi và Andrê Dũng Lạc)

 22

24    

 

 23

25  

 

Th. Gioan Kanty, lm

 

 

 24

26   

 

Vọng

Giáng Sinh

 

 25

27  

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

 

 26

28  

Th. Têphano

tử đạo tiên khởi

(Lễ Kính)

 27

29  

Th. Gioan,

Tông Đồ, Thánh Sử

(Lễ Kính)

 28

30  

Các Thánh Anh Hài Tử Đạo

(Lễ Kính)

 29

1/12   

Th. Tôma Becket, gmtđ

 30

2  

Lễ Thánh Gia

(Lễ Kính)

 31

3  

 

Th. Sylvester I,

giáo hoàng

 

NĂM MỚI 2017

Thứ Tư Lễ Tro: Ngày 1 tháng 3, 2017

Chúa Nhật Phục Sinh: Ngày 16 tháng 4, 2017

Tết Đinh Dậu: Thứ Bảy ngày 28 tháng 1, 2017

Tết Trung Thu: Thứ Tư ngày 4 tháng 10, 2017