Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 1, 2018         Bấm vào các số sẽ có bài đọc hằng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ĐỊNH DẬU

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

  

 

 1

15/11 

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Lễ Trọng


New Year
Ngày Thế Giới Cầu cho
Ḥa B́nh

 2

16 

Th. Basiliô Cả và

Th. Gregôriô Nazianzen, giám mục tiến sĩ Hội Thánh
Lễ Nhớ

 3

17 

Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu
 

 4

18 

USA: Th. Elizabeth Ann Seton, nữ tu
Lễ Nhớ

 5

19 

USA: Th. Gioan Neumann, giám mục

Lễ Nhớ

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 6

20

USA: Th. Anrê Bessette, tu sĩ

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 7

21 

Lễ Hiển Linh

Lễ Trọng

(Th. Raymondo Penyafort, linh mục

Th. Giuse Tuân)

 8

22

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Kính

 

 9

23 

 

 10

24 

 

 11

25 

 

 12

26 

 

 13

27 

Th. Hilariô, gmTs

(Th. Đaminh Khảm,

Luca Th́n và

Giuse Tả)

 14

28 

Chúa Nhật 2
Thường Niên B

 

 15

29 

 

USA: Martin Luther King

 16

30

 

 17

1/12 

Th. Antôn, vp

Lễ Nhớ

 18

Tuần cầu Hiệp Nhất Kitô hữu

 19

 

 20

Th. Fabiano, Ghtđ;

Th. Sebastian, tđ

 

 21

5 

Chúa Nhật 3
Thường Niên B

(Th. Anê, trinh nữ tử đạo)

 22

USA: Ngầy cầu cho luật bảo vệ Thai Nhi
 (Th. Mathêu Đậu; Phanxicô Tế)

 23

USA: Th. Vinh Sơn, pttđ,

Marianne Cope, đt

 24

Th. Phanxicô Salê, giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 25

Th. Phaolô, Tông Đồ trở lại

Lễ Kính

 26

10 

 

Th. Timôtheô và

Th. Titô, giám mục

Lễ Nhớ

 

 27

11

Th. Angela Merici, trinh nữ

 28

12 

Chúa Nhật 4
Thường Niên B

(Th. Tôma Aquino,

linh mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 29

13 

 

 30

14 

(Th. Tôma Khuông

linh mục)

 

 31

15 

Th. Gioan Bosco,

linh mục

Lễ Nhớ

 

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Phúc Âm Hóa: Các tôn giáo thiểu số ở Châu Á.

 

Xin cho các Kitô hữu và các tôn giáo thiểu số khác ở Châu Á có đủ tự do để thực hành đức tin.

Các Ngày Lễ Buộc

 1. Ngày Chúa Nhật

 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1)

 3. Lễ Hiển Linh

 4. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3)

 5. Lễ Chúa Lên Trời

 6. Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

 7. Lễ Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (29/6)

 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

 9. Lễ các Thánh (1/11)

10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tội (8/12)

11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)

Lưu Ư:

Tại Hoa Kỳ: Lễ số 4 và 7 không buộc.

                  Lễ số 3 và 6 được chuyển vào Chúa Nhật.

                  (nhiều địa phận chuyển cả Lễ số 5)

Nếu lễ số 2, 8 và 9 trùng vào thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ hết buộc.