Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 1, 2019         Bấm vào các số sẽ có bài đọc hằng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

MẬU TUẤT

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho những người trẻ, đặc biệt người trẻ ở châu Mỹ La-tinh, biết theo gương Mẹ Maria và đáp lại lời mời gọi của Chúa, để truyền đạt niềm vui Tin Mừng cho thế giới.

 1

26/11 

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Lễ Buộc


New Year
Ngày Thế Giới Cầu cho
Ḥa B́nh

 2

27 

 

Th. Basiliô Cả và

Th. Gregôriô Nazianzen, giám mục tiến sĩ Hội Thánh
Lễ Nhớ

 

 3

28 

Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu
 

 4

29 

 
Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa
USA: Th. Elizabeth Ann Seton, nữ tu
Lễ Nhớ

 5

30

 

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

USA: Th. Gioan Neumann, giám mục

Lễ Nhớ

 

 6

1/12 

Lễ Hiển Linh

 

(Th. Anrê Bessette, tu sĩ)

 7

2

Th. Raymondo Penyafort, linh mục

(Th. Giuse Tuân)

 8

 

 9

Thánh Anrê Bessette, tu sĩ (Hoa Kỳ)

 10

 

 11

 

 12

 

 13

8 

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

 

(Th. Hilariô, gmTs

Th. Đaminh Khảm,

Luca Th́n và

Giuse Tả)

 14

 

 

 15

10

 

 16

11 

 

 17

12 

Th. Antôn, vp

Lễ Nhớ

 18

13 

Tuần cầu Hiệp Nhất Kitô hữu

 19

14 

 

 20

15 

Chúa Nhật 2
Thường Niên C

 

(Th. Fabiano, Ghtđ;

Th. Sebastian, tđ)

 21

16 

Th. Anê, trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 

USA: Martin Luther King

 22

17 

USA: Ngầy cầu cho luật bảo vệ Thai Nhi
 (Th. Mathêu Đậu; Phanxicô Tế)

 23

18 

USA: Th. Vinh Sơn, pttđ,

Marianne Cope, đt

 24

19 

Th. Phanxicô Salê, giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 25

20 

 

Th. Phaolô, Tông Đồ trở lại

Lễ Kính

 

 26

21

Th. Timôtheô và

Th. Titô, giám mục

Lễ Nhớ

 27

22 

Chúa Nhật 3
Thường Niên C

 

(Th. Angela Merici, đồng trinh)

 28

23 

Th. Tôma Aquino,

linh mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 29

24 

 

 30

25 

(Th. Tôma Khuông

linh mục)

 31

26 

Th. Gioan Bosco,

linh mục

Lễ Nhớ

 

Các Ngày Lễ Buộc

 1. Ngày Chúa Nhật

 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1)

 3. Lễ Hiển Linh

 4. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3)

 5. Lễ Chúa Lên Trời

 6. Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

 7. Lễ Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (29/6)

 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

 9. Lễ các Thánh (1/11)

10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tội (8/12)

11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)

Lưu Ư:

Tại Hoa Kỳ: Lễ số 4 và 7 không buộc.

                  Lễ số 3 và 6 được chuyển vào Chúa Nhật.

                  (nhiều địa phận chuyển cả Lễ số 5)

Nếu lễ số 2, 8 và 9 trùng vào thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ hết buộc.