Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 10, 2018       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

 

 

 

 1

22  

Th. Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Ts

(Lễ Nhớ)

 2

23  

Thiên Thần Hộ Thủ

(Lễ Nhớ)

 3

24  

 
 

 4

25 

Th. Phanxicô Assisi
(Lễ Nhớ)
 

 5

26

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

Th. Faustina Kowalska, nữ tu

C. Phước Phanxicô Xavier Seelos, linh mục

 6

27 

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Bruno, linh mục;
C. Phước Marie Rose Durocher, đt

(Th. Phanxicô Trung)

 7

28  

 

Chúa Nhật 27  Thường Niên A

(Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

 

 8

29 

 

 9

1/9  

Th. Denis, GM  và các bạn tử đạo;

Th. Gioan

Leonardi, linh mục

 10

2  

 

 11

3  

Th. Gioan 23, gh
(Th. Phêrô Tùy, lm)

 12

4  

 
 

 13

5

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917)

 14

6  

Chúa Nhật 28 Thường Niên B

(Th. Calistô, ghtđ)

 15

7 

Th. Têrêsa Avila, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

(Lễ Nhớ)

 16

8  

Th. Hedviga, nữ tu;
Th. Margareta Maria

Alacoque, trinh nữ

 17

9 

Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo

(Lễ Nhớ)

(Th. Isiđôrô Kính)

 18

10 

Th. Luca, thánh sử

(Lễ Kính)

 19

11

 

Th. Gioan de Brebeuf

Th. Isaac Jogues

và các Bạn tử đạo

(Lễ Nhớ)

 20

12

Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục

 21

13  

Chúa Nhật 29 Thường Niên B

Ngày Thế Giới Truyền Giáo

 22

14


Th. Gioan Phaolô II, giáo hoàng

 

 23

15  

 

Thánh Gioan

Capistrano, linh mục

(Th. Phaolô Bường)

 

 24

16 

Th. Antôn Clare,

giám mục

(Th. Giuse Thị)

 25

17 

 

 26

18

 
 

 27

19

 

 28

20  

Chúa Nhật 30 Thường Niên B

(Th. Simon và Tadeo, tông đồ

Th. Gioan Đạt, lm)

 29

21


 

 30

22  

 

 31

23 

USA: Halloween

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Phúc Âm Hóa: Các Tu Sĩ Nam Nữ - Xin cho các tu sĩ nam nữ thức tỉnh ḷng nhiệt thành truyền giáo và hiện diện với những người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xă hội và những người không có tiếng nói.