b

Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 11, 2017   Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Cầu Cho

Các Linh Hồn

Ơn Đại Xá

Chỉ cho các linh hồn trong luyện tội, được ban cho các tín hữu:

1. Trong bất cứ ngày nào và mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, sốt sắng viếng nghĩa trang và cầu nguyện dù chỉ trong tâm trí cho các người đă qua đời. (Ngày khác chỉ được Ơn Xá)

2. Trong ngày lễ Các Linh Hồn 2/11, sốt sắng viếng nhà thờ hay nhà nguyện đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính.

(Đấng Bản Quyền có thể chọn Chúa Nhật trước hoặc sau, hay lễ Các Thánh)

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Kitô Hữu Ở Á Châu - Xin cho các Kitô hữu tại Á Châu trong khi làm chứng cho Tin Mừng bằng lời nói và hành động, có thể cổ vơ đối thoại, ḥa b́nh và hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt với những người thuộc các tôn giáo khác.

 1

13/9  

Lễ Các Thánh

Lễ Trọng

 

(Th. Hiêronimô Vọng và Valentinô Vinh,

 và Phêrô B́nh)

 2

14  

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đă Qua Đời
Lễ Nhớ
 

 3

15   

Th. Martino Porres,

tu sĩ

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 4

16  

Th. Carolo Boromeo, gm
Lễ Nhớ
Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 5

17   

Chúa Nhật 31 Thường Niên A

(Th. Đaminh Mậu, linh mục)

USA đổi giờ: 2:00AM →1:00AM

 6

 18  

 

 7

19  

(Th. Giacintha Gia và Vinh Sơn Liêm)

 8

20  

(Th. Phaolô Ngân,

Giuse Nghi, Martino Thịnh, Martino Thọ, Gioan B. Cỏn)

 9

21  

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th. Gioan Laterano

Lễ Kính

 10

22  

Th. Leo Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Kính

 11

23  

Th. Martino Tour, gm

Lễ Nhớ

 

Veterans' Day

(Hoa Kỳ)

 12

24  


Chúa Nhật 32 Thường Niên A

 

(Th. Josaphat, giám mục tử đạo)

 

 13

25  

USA: Th. Franxica Cabrini, đt

 14

26  

(Th. Têphan Theođôrô Thể)

 15

27  

Th. Alberto Cả,

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 16

28  

Th. Margareta Tô Cách Lan;

Th. Gertrude, đt

 17

29  

Th. Elizabeth nước Hungary, tu sĩ

Lễ Nhớ

 18

1    

Cung hiến đền thờ thánh tông đồ Phêrô & Phaolô

 19

2  

Chúa Nhật 33  Thường Niên A

 

VN: Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

Lễ Trọng

 20

3    

(Th. Phanxicô Xaviê Cần)

 21

4  

Lễ Đức Mẹ Dâng Ḿnh Trong Đền Thờ

Lễ Nhớ

 22

5  

Th. Cecilia,

trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 23

6  

Th. Clementô I, ghtđ; Columban, vp;

cp. Miguel Pro, lmtđ

 

Thanksgiving Day

(Hoa Kỳ)

 24

7  

Các Thánh tử đạo VN

Lễ Nhớ

 

(Th. Vinhsơn Điểm, Phêrô Khoa, lm và Phêrô Cao, gm)

 25

8  

Th. Catarina Alexandria, đttđ

 26

9  

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ Trọng

(Th. Tôma Dụ và Đaminh Xuyên, lm)

 27

10    

 

 28

11  

(Th. Andre Trông)

 29

12  

 

 30

13  

Th. Andre, tông đồ
Lễ Kính
(Th. Giuse Du)