Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 12, 2018           Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Mậu Tuất

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Phúc Âm Hóa: Truyền bá Đức Tin - Xin cho những người tham gia phục vụ và truyền bá đức tin, có thể thấy, trong cuộc đối thoại với văn hóa, một ngôn ngữ phù hợp với điều kiện hiện tại.

 1

24

Thứ Bảy Đầu Tháng kính Trái Tim Đức Mẹ

 2

25  

 

Chúa Nhật 1

Mùa Vọng

Năm C

 

 3

26    

Th. Phanxicô Xaviê, lm

Lễ Nhớ

 4

27  

Th. Gioan Damasceno, lmTs

 5

28  

 

 6

29 

 

Th. Nicôla, giám mục

(Th. Giuse Khang)

 

 7

1/11  

Th. Ambrosio,

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 8

2  

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

USA: Lễ Buộc

Bổn Mạng Giáo Hội Hoa Kỳ

 9

3  

Chúa Nhật 2

Mùa Vọng

Năm C

 10

 4  

 

 

 11

5  

Th. Damaco I, gh

 12

6  

USA: Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Lễ Kính

(Th. Simon Ḥa)

 13

7  

Th. Lucia

 trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 14

8  

Th. Gioan Thánh Giá, linh mục, Ts

Lễ Nhớ

 15

9  

 

 16

10  

Chúa Nhật 3

Mùa Vọng

Năm C

 

 17

11  

 

 18

12  

(Th. Phaolô Mỹ,

Phêrô Đường và Phêrô Truật)

 19

13  

(Th. Phanxicô Mậu, Đaminh Úy, Tôma Đệ, Augustino Mới và Têphano Vinh)

 20

14    

 

 21

15  

 

Th. Phêrô Canisio,

lm, Ts

(Th. Phêrô Thi và Andrê Dũng Lạc)

 

 22

16   

 

 

 

 

 23

17  

Chúa Nhật 4

Mùa Vọng

Năm C

 

 24

18  

Lễ Vọng

Giáng Sinh

 25

19  

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
Lễ Buộc

 26

20  

Th. Têphano

tử đạo tiên khởi

Lễ Kính

 27

21   

Th. Gioan,

Tông Đồ, Thánh Sử

Lễ Kính

 28

22  

Các Thánh Anh Hài

Lễ Kính

 29

23  

Th. Thomas Becket, gmtđ

 30

24  

Lễ Thánh Gia

Lễ Kính

Ngày thánh hóa các gia đ́nh

 31

25  

Th.  Sylvester I, gh

 

NĂM MỚI 2019 - KỶ HỢI

Tết Nguyên Đán - Thứ Ba ngày 5 tháng 2, 2019

Lễ Tro - Thứ Tư ngày 6 tháng 3, 2019

Lễ Phục Sinh: Chúa Nhật ngày 21 tháng 4, 2019

Tết Trung Thu: Thứ Sáu ngày 13 tháng 9, 2019