Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 2, 2018       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Đinh Dậu

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Kiêng Thịt: đủ 14 tuổi trở lên

Ăn Chay: buộc từ 18-59 tuổi

- Không ăn thịt

- Chỉ ăn một bữa no và một bữa đói (có thể chia làm hai nhưng cả hai ít hơn một bữa no).

- Không ăn vặt.

- Có thể uống giải khát bất cứ lúc nào.

- Ai v́ lư do sức khoẻ, không thể giữ được phải làm một hy sinh hăm ḿnh khác bù lại.

 1

16 

 

 2

17 

Lễ Dâng Chúa

Lễ Kính

(Th. Têôphan Ven)

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 3

18

Th. Blasio, giám mục tử đạo
Th. Ansgar, giám mục

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 4
19 
Chúa Nhật 5 Thường Niên B
 
 5
 20

 

Th. Agata,

trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 6
21 
Th. Phaolô Miki và các Bạn tử đạo
Lễ Nhớ
 7
22 
 
 8
23 


 

Th. Jerome Emiliano;

Th. Josephine Bakhita, trinh nữ

 

 9
24 

 

 10

25

 

Th. Scolastica, đt

Lễ Nhớ

 

 

 11
26 

Chúa Nhật 6 Thường Niên B

(Lễ Đức Mẹ Lộ Đức)

 

Ngày Thế Giới Bệnh Nhân

 12
27 

 

 13
28 

(Th. Phaolô Lộc)

 

 14
29 

Lễ Tro

Ăn Chay - Kiêng Thịt

(Th. Cyrilo, đan sĩ và

Th. Mêthôđô, gm)

 

St. Valentine's Day

 15
30 
Mùa Chay
 
Tất Niên Đinh Dậu
 16
1/1 

Kiêng Thịt

 

Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

Ngày Cầu B́nh An

 17

 

Mùa Chay

(Bảy Thánh Lập Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ)

 

Mồng Hai Tết

Kính Nhớ Tổ Tiên

 18

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B

 

Mồng Ba Tết

Ngày Cầu cho Việc Làm Ăn

 19

 

Mùa Chay

 

USA: President's Day

 20

Mùa Chay

(Th. Francisco và Jacinta Marto)

 21

Mùa Chay

(Th. Phêrô Đamianô, gmTs)

 22

Kính Ngai Ṭa Thánh Phêrô

Lễ Kính

 23

Kiêng Thịt

 (Th. Polycarpo, giám mục tử đạo)

 24
9
Mùa Chay
 25
10 

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

 26
11 

Mùa Chay

 27
12 

Mùa Chay

 28
13 

Mùa Chay

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Phổ Quát: Nói "Không" với tham nhũng.

 

Xin cho những người có quyền lực vật chất, chính trị hoặc tinh thần có thể chống lại dụ dỗ của tham nhũng.