Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 2, 2019       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

KỶ HỢI

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Xin cho các nạn nhân của nạn buôn người, nạn ép làm điếm, và nạn bạo lực được chào đón rộng lượng

 1

27/12 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 2

28

Đức Mẹ Dâng Con

Lễ Kính

 

(Th. Têôphan Ven)

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 3
29 
Chúa Nhật 4 Thường Niên
Năm C
(Th. Blasio, giám mục tử đạo
Th. Ansgar, giám mục)
 4
 30

 

Tất Niên Mậu Tuất

 5
1/1 

Th. Agata,

trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

Tết Nguyên Đán

Kỷ Hợi 2019

Ngày Cầu B́nh An

 6
Th. Phaolô Miki và các Bạn tử đạo
Lễ Nhớ

Mồng Hai Tết

Kính Nhớ Tổ Tiên

 7

Mồng Ba Tết

Cầu Cho Công Việc Làm Ăn

 8

Th. Jerome Emiliani;

Th. Josephine Bakhita, đồng trinh

 9

5

 

 

 10

Chúa Nhật 5 Thường Niên

Năm C

 

(Th. Scolastica, đt)

 11

Đức Mẹ Lộ Đức

 

Ngày Bệnh Nhân Thế Giới

 12

 

 

 13
(Th. Phaolô Lộc)
 14
10 
 

Th. Cyrilo, tu sĩ và

Th. Mêthôđô, gm

Lễ Nhớ

 

St. Valentine's Day

 
 15
11 
 
 
 16
12 

 

 

 
 17
13 

CN 6 Thường Niên Năm C

 

(Bảy Thánh Lập Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ)

 18
14 

USA: President's Day

 19
15 

 

 

 20
16 

 

 21
17 

Th. Phêrô Đamianô, gmTs

 22
18 

Kính Ngai Ṭa Thánh Phêrô

Lễ Kính

 23
19

Th. Polycarpo, giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

 24
20 

CN 7 Thường Niên Năm C

 25
21 
 
 26
22 
 
 27
23 
 
 28
24