Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 3, 2019  Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công. 

Kỷ Hợi

   Tháng Thánh Giuse

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Kiêng Thịt: đủ 14 tuổi trở lên. Không ăn thịt là một hy sinh, bày tỏ sự thống hối.

Ăn Chay: buộc từ 18-59 tuổi. Bày tỏ ḷng thống hối:
1. Không ăn thịt.
2. Chỉ ăn một bữa no và một bữa đói (Bữa đó có thể chia làm hai nhưng cả hai ít hơn một bữa no).
3. Không ăn vặt.
4. Có thể uống giái khát bất cứ lúc nào.
5. Ai v́ lư do sức khoẻ, không thể giữ được phải làm một hy sinh hăm ḿnh khác bù lại.

 1
25/1 

Thứ Sáu Đầu tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

 2
26 

 

Thứ Bảy Đầu tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 3
27  

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm B

(Th. Katharine Drexel, trinh nữ)

 4
28 

Th. Casimirô

 5
29 
 
 6
30 

Lễ Tro
Ăn Chay - Kiêng Thịt

 

 7

 

Mùa Chay 

(Th. Perpetua và Felicity, tđ)

 8

Kiêng Thịt

(Th. Gioan Thiên Chúa, tu sĩ)

 9
Mùa Chay 
(Th. Phanxica thành Rôma, tu sĩ)
 10
4 

 

Chúa Nhật 1

Mùa Chay Năm c

 

USA: đổi giờ

1:00AM - 2:00AM

 11
Mùa Chay
(Th. Đaminh Cẩm)
 12

 

 

Mùa Chay


 

 13

 

 

Mùa Chay


 

 14


Mùa Chay

 15
9

Kiêng Thịt

 

 16
10
 
Mùa Chay
 
 17
11 

Chúa Nhật 2

Mùa Chay Năm C

(Th. Patrick, gm)

 

 18
12 
Mùa Chay
(Th. Cyrilo Jerusalem, giám mục tiến sĩ)
 19
13 
Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ
Lễ Trọng
 20
14 

Mùa Chay

 21
15 

 

Mùa Chay

 

 22
16 

Kiêng Thịt

 

 23
17 

Mùa Chay

(Th. Turibio Mogrovejo, gm)

 24
18 

Chúa Nhật 3

Mùa Chay Năm C

 

 25
19 

Lễ Truyền Tin
Lễ Trọng

 26
20 

Mùa Chay

 27
21 

Mùa Chay

 28
22 

Mùa Chay

 29
23 

Kiêng Thịt

 

 30
24

Mùa Chay

 31
25 

Chúa Nhật 4

Mùa Chay Năm C

 

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Truyền Giáo:  Xin cho các Cộng đoàn Kitô giáo, đặc biệt là những Cộng đoàn đang bị bách hại, cảm thấy Chúa Kitô gần bên và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng.