Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 3, 2018  Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công. 

MẬU TUẤT

   Tháng Thánh Giuse

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Phúc Âm Hóa: Đào tạo phân định thiêng liêng.

 

Xin cho toàn thể Giáo Hội nh́n nhận tính cấp thiết của đào tạo phân định thiêng liêng, cả mức độ cá nhân lẫn cộng đồng.

 1
14 

 

Mùa Chay

 

 2
15 

 

Kiêng Thịt

Thứ Sáu đầu tháng

 

 3
16 

 

Mùa Chay

Thứ Bảy Đầu tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

(Th. Katharine Drexel, trinh nữ)

 4
17  

Chúa Nhật 3

Mùa Chay Năm B

(Th. Casimirô)

 5
18 

Mùa Chay

 

 6
19 

Mùa Chay

 

 7
20 

Mùa Chay

(Th. Perpetua và Felicity, tđ)

 8
21 

Mùa Chay 

(Th. Gioan Thiên Chúa, tu sĩ)

 9
22 

Kiêng Thịt

(Th. Phanxica thành Rôma, tu sĩ)

 

 10
23 
Mùa Chay 
 
 11
24 

 

Chúa Nhật 4

Mùa Chay Năm B

(Th. Đaminh Cẩm)

 

USA: đổi giờ

1:00AM - 2:00AM

 12
25 
Mùa Chay
 13
26 

 

 

Mùa Chay


 

 14
27 

 

 

Mùa Chay


 

 15
28 


Mùa Chay

 16
29

Kiêng Thịt

 

 17
1/2 
 
Mùa Chay
(Th. Patrick, gm)
 18
2 

Chúa Nhật 5

Mùa Chay Năm B

 

(Th. Cyrilo Jerusalem, giám mục tiến sĩ)

 19
3 
Lễ Thánh Giuse
Lễ Trọng
 20

Mùa Chay

 21
5 

Mùa Chay

 22

 

Mùa Chay

 

 23

Kiêng Thịt

(Th. Turibio Mogrovejo, gm)

 24
8 

Mùa Chay

 25
9 

Chúa Nhật Lễ Lá

 26
10 

Thứ Hai Tuần Thánh

 27
11 

Thứ Ba Tuần Thánh

 28
12 

Thứ Tư Tuần Thánh

 29
13 

Thứ Năm Thánh Chúa Lập Phép Thánh Thể

 30
14 

Kiêng Thịt

Thứ Sáu Thánh Tưởng Niệm Chúa Tử Nạn

 31
15 

Thứ Bảy Thánh Vọng Phục Sinh