Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 4, 2020      Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

CANH TƯ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Truyền Giáo:  Giải Thoát khỏi Mê Nghiện. Chúng ta hăy cầu xin cho những người mê nghiện được nâng đỡ  trên con đường giải thoát họ.

 1

9  

Mùa Chay

 

 2

10 

Mùa Chay

(Th. Phanxico Phaolo, ẩn sĩ)

 3

11  

Kiêng Thịt

 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 4

12 

Mùa Chay

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

(Th. Isidôrô

giám mục tiến sĩ)

 5

13/3  

Chúa Nhật Lễ Lá

 

(Th. Vinh Sơn Ferrer, linh mục)

 6

14 

Thứ Hai Tuần Thánh

 

 7

15  

 

Thứ Ba Tuần Thánh

 

(Th. Gioan B. Lasan, lm)

 8

16  

Thứ Tư Tuần Thánh

 

 9

17  

Thứ Năm Thánh

Chúa Lập Phép Thánh Thể

 10

18  

Thứ Sáu Thánh

Tưởng Niệm Chúa Tử Nạn

 

Ăn Chay - Kiêng Thịt

 11

19  

Thứ Bảy Thánh

Vọng Phục Sinh

 

(Th. Stanislao,

giám mục tử đạo)

 12

20/3  

Đại Lễ Chúa Phục Sinh

 13

21  

Bát Nhật Phục Sinh
 

 14

22  

Bát Nhật Phục Sinh

 

 15

23  

 

Bát Nhật Phục Sinh

 

 

 16

24  

Bát Nhật Phục Sinh

 

 17

25  

Bát Nhật Phục Sinh

 

 18

26 

Bát Nhật Phục Sinh

 

 19

27/3  

Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Lễ Ḷng Chúa Thương Xót

 20

28  


 

 21

29  

Th. Anselmo, giám mục tiến sĩ

 

 22

30  

 

 

 23

1/4  

Th. Giorgiô và Adalbert, gmtđ

 24

2  

Th. Fêđêlê Sigmarina, linh mục tử đạo

 

 25

Th. Marco, thánh sử

Lễ Kính

 26

4/4  

Chúa Nhật 3 Phục Sinh

 

 27

5  


 

 28

6  

Th. Phêrô Chanel, lmtđ;

Luy M. Monfort, lm

 

(Th. Phaolô Khoan, Phêrô Hiếu và Gioan

Thành)

 29

7  

Th. Catarina Sienna,

trinh nữ tiến sĩ

Lễ Nhớ

 30

8  

Th. Piô V, gh

(Th. Giuse Tuân)

 

Kỷ niệm biến cố 1975

Cầu Cho Việt Nam