Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 5, 2018    Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ĐINH DẬU

Tháng Hoa  Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Phúc Âm Hóa: Sứ mệnh của giáo dân.

Xin cho các tín hữu có thể hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của họ, bằng cách đặt sự sáng tạo của họ đáp ứng với những thách thức của thế giới ngày nay.

 1

16  

Thánh Giuse Thợ

(Th. Augustino Đông và Gioan Hương, lm) 

 

 2

17

Th. Athanasio, gmTs

Lễ Nhớ

(Th. Giuse Lựu)

 

 3

18

Th. Philipphê và

Th. Giacôbê, TĐ

Lễ Kính 

 

 4

19  

Thứ Sáu Đầu Tháng

kính Thánh Tâm Chúa

 

 

 5

20

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 6

21  

CN 6 Phục Sinh

Năm B

 

 7

22  

 

 

 

 

 8

23  

 

 9

24  

 

(Th. Giuse Hiển)

 

 10

25  

Lễ Chúa Lên Trời

Lễ Trọng

Nếu mừng vào CN th́:

Th. Gioan Avila, lm

USA: Th. Damien

Môlôkai, linh mục

 11

26  

(Th. Matthêu Gẫm)

 

 12

27

Th. Nereo và Achilleo, Pancras, tử đạo

 13

28  

Lễ Chúa Lên Trời

Lễ Trọng

Chúa Nhật 7 PS

 

USA: Mother's Day

 14

29  

 

Th. Matthew, tông đồ

Lễ Kính

 

 15

1/4  

 

Th. Isidoro, Nông Dân
 
 

 16

2  

 

 17

3  

 
 

 18

4  

Th. Gioan I,

Giáo Hoàng tử đạo

 19

 
 

 20

6  

 

Lễ Chúa Thánh Thần

Lễ Trọng

(Th. Bernadine Siena, linh mục)
 

 21

7  

Th. Christopher Magallanô và Các Bạn Tử Đạo
 

 22

8  

Th. Rita Cascia, ts

(Th. Micae Hy, Lorensô Ngôn)

 

 23

9  


 

 

 

 24

10  

 

 25

11  

Th. V. Bede, lmTs;
Th. Gregorio VII, gh;
Th. Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ

(Th. Phêrô Vân)

 26

12  

Th. Philip Neri, lm

Lễ Nhớ

(Th. Gioan Hoan, Matthew Phượng)

 27

13  

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Trọng

(Th. Augustino Canterbury, giám mục)

 28

14  

(Th. Phaolô Hạnh)

 

USA: Memorial Day

 29

15  

 

 30

16 


 

 

 

 31

17  

Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Bà Thánh Isave

Lễ Kính