Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 6, 2018 Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

MẬU TUẤT

Tháng Thánh Tâm Chúa

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Phổ Quát: Mạng xă hội.

Xin cho các mạng xă hội thúc đẩy đoàn kết và học biết tôn trọng sự khác biệt của nhau.

 1

18

Th. Justinô, tử đạo
Lễ Nhớ

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

(Th. Giuse Túc)

 2

19

Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Marcellino và

Th. Phêrô, tđ

(Th. Đaminh Ninh)

 3

20 

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

Lễ Trọng

 

(Th. Carolo Luanga

và các bạn tử đạo

Th. Phaolô Đổng)

 4

21 

 

 5

22 

Th. Boniface, gmtđ
Lễ Nhớ
(Th. Luca Loan, Đaminh Toại và Đaminh Huyên)

 6

23  

Th. Norbertô, gm

(Th. Phêrô Dũng, Phêrô Thuần, và Vinh Sơn Dương)

 7

 24  

 

 8

25 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lễ Trọng

 9

26 

Lễ Trái Tim Đức Mẹ

Lễ Nhớ

 

Th. Ephrem,

phó tế tiến sĩ 

 10

27  

Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm B

 11

28 

Th. Barnaba, TĐ

 12

29 

 

 13

30  

Th. Antôn Pađua,

linh mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 

(Th. Augustino Huy, Nicolas Thể)

Kỷ niệm Fatima 1917

 14

1/5  

 

 15

2  

 

 16

 3 

(Th. Đaminh Nguyên, Đaminh Nh́,
Đaminh Mạo, Vinhsơn Tưởng, Anrê Tường)

 17

4  

 

CN 11 Thường Niên Năm B

(Th. Phêrô Đa)

 

USA: Father's Day

 18

5 

 

 19

6 

 

Th. Romualdo, vp

 

Kỷ Niệm Tôn Phong 117 Thánh TĐVN  1988

 20

7  

 

 21

8  

Th. Luy Gonzaga,

tu sĩ

Lễ Nhớ

 22

9  

Th. Phaolino Nola, giám mục;
Th. Gioan Fisher, giám mục tử đạo;
Th. Tôma More, tđ

 23

 10 

Lễ Vọng Th. Gioan

 24

11  

Sinh Nhật

Th. Gioan Tẩy Giả

Lễ Trọng

 25

12 

 

 

 26

13 

(Th. Đaminh Minh, gm

 Phanxicô Chiểu)

 27

14  

Th. Cyrilo Alexandria, gmTs
(Th. Tôma Toán)

 28

15  

Th. Ireneô, gmtđ
(Lễ Nhớ)

 29

16  

Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
(Lễ Trọng)
 

 30

17  

Các Th. Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma

(Th. Vinhsơn Yến)