Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 6, 2017 Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

ĐINH DẬU

Tháng Thánh Tâm Chúa

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Các Thủ Lănh Quốc Gia - Xin cho các nhà lănh đạo quốc gia mạnh mẽ quyết tâm chấm dứt việc buôn bán vũ khí là những thứ gây tổn thương quá nhiều nạn nhân vô tội.

 1

7/5 

Th. Justinô, tử đạo
Lễ Nhớ
(Th. Giuse Túc)
 

 2

8

Th. Marcellino và

Th. Phêrô, tđ

(Th. Đaminh Ninh)

 

Kính Thánh Tâm Chúa

 3

9

Th. Carolo Luanga

và các bạn tử đạo

Lễ Nhớ

(Th. Phaolô Đổng)

 

Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ

 4

10 

Lễ Chúa Thánh Thần

Lễ Trọng

 5

11 

Th. Boniface, gmtđ
Lễ Nhớ
(Th. Luca Loan, Đaminh Toại và Đaminh Huyên)

 6

12 

Th. Norbertô, gm

(Th. Phêrô Dũng, Phêrô Thuần, và Vinh Sơn Dương)

 7

13  

(Th. Giuse Tuấn)

 8

 14  

 

 

 9

15 

Th. Ephrem,

phó tế tiến sĩ 

 10

16 

 
 

 11

17  

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Trọng

(Th. Barnaba, TĐ)

 

 12

18 

 

 13

19 

Th. Antôn Pađua,

linh mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

(Th. Augustino Huy, Nicolas Thể, Đaminh Đạt)

Kỷ niệm Fatima 100 Năm

 14

20  

 
 

 15

21  

 

 16

22  

(Th. Đaminh Nguyên, Đaminh Nh́,
Đaminh Mạo, Vinhsơn Tưởng, Anrê Tường)

 17

 23 

(Th. Phêrô Đa)

 18

24  

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

Lễ Trọng

 

USA: Father's Day

 19

25 

Kỷ Niệm Phong Thánh TĐVN  1988

 

Th. Romualdo, vp

 20

26 

 

 21

27  

Th. Luy Gonzaga,

tu sĩ

Lễ Nhớ

 22

28  

Th. Phaolino Nola, giám mục;
Th. Gioan Fisher, giám mục tử đạo;
Th. Tôma More, tđ

 23

29  

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng

 24

 1/6 

Sinh Nhật
Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Trọng

 25

2  

Chúa Nhật 12 TN

 26

3 

 

(Th. Đaminh Minh, gm

 Phanxicô Chiểu)

 

 27

4 

Th. Cyrilo Alexandria, gmTs
(Th. Tôma Toán)

 28

5  

Th. Ireneô, gmtđ
(Lễ Nhớ)

 29

6  

Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
(Lễ Trọng)

 30

7  

Các Th. Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma

(Th. Vinhsơn Yến)