Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 2, 2020       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

CANH TƯ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

Kiêng Thịt: Đủ 14 tuổi trở lên.

Ăn Chay: Buộc từ 18-60 tuổi.
1. Không ăn thịt.
2. Chỉ ăn một bữa no và một bữa đói (có thể chia làm hai, nhưng cả hai bữa ít hơn một bữa no).
3. Không ăn vặt.
4. Có thể uống giái khát bất cứ lúc nào.
5. Ai v́ lư do sức khoẻ không thể giữ được phải làm một hy sinh, hăm ḿnh khác bù lại.

 1

8

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 2

Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh

Lễ Kính

 

(Th. Têôphan Ven)

 3
 10

Th. Blasio, giám mục tử đạo
Th. Ansgar, giám mục

 4
11 
 
 5
12 

Th. Agata,

trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 6
13 
Th. Phaolô Miki và các Bạn tử đạo
Lễ Nhớ
 7
14 
 

 8

15

Th. Giêrônimô Emiliani;

Th. Josephine Bakhita, đồng trinh

 9
16 

Chúa Nhật 5 Thường Niên

Năm A

 10
17 
Th. Scolastica, đt
Lễ Nhớ
 11
18 

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

 

Ngày Bệnh Nhân Thế Giới

 12
19 
 
 13
20 
(Th. Laurensô Hưởng và Phaolô Lộc)
 14
21 

Th. Cyrilo, tu sĩ và

Th. Mêthôđiô, gm

Lễ Nhớ

 

St. Valentine's Day

 15
22 

 

 

 
 16
23 

CN 6 Thường Niên Năm A

 

 17
24 

Bảy Thánh Lập Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ

 

USA: President's Day

 18
25 

 

 

 19
66 

 

 20
27 

 

 21
28 
Th. Phêrô Đamianô, gmTs
 22
29

Kính Ngai Ṭa Thánh Phêrô

Lễ Kính

 23
1/2 

CN 7 Thường Niên Năm A

 

(Th. Policarpo, giám mục tử đạo)

 24

 

 25

 

 

 26

Lễ Tro
Ăn Chay - Kiêng Thị

 27

Mùa Chay

 28

Kiêng Thịt

 29
7
Mùa Chay