Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 8, 2016     Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

BÍNH THÂN

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

 

 

 

 1

29 

Th. Anphongsô M. Liguori, gmTs

(Lễ Nhớ)

(Th. Benardo Duệ và Đaminh Hạnh, lm)

 2

30 

Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Eymard, linh mục

 3

1/7 

 

 

 4

Th. Gioan Vianney, linh mục

(Lễ Nhớ)

 

Ngày Thánh Mẫu

tại Tỉnh Ḍng Đồng Công, Carthage, MO

 5

3

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả

 

Ngày Thánh Mẫu

 6

4

 

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

(Lễ Kính)

 

Ngày Thánh Mẫu

 7

5  

Chúa Nhật 19  Thường Niên C

 

Ngày Thánh Mẫu

 8

Th. Đaminh, linh mục

(Lễ Nhớ)

 9

7

Th. Teresa Benedicta,

trinh nữ tử đạo

 10

8  

Thánh Lôrensô, pttđ

(Lễ Kính)

 11

Th. Clara, trinh nữ
(Lễ Nhớ)
Cp. Henry Newman

12

10

Th. Phanxica Chantal

(Th. Antôn Đích, Giacôbê Năm,

Micae Mỹ)

 13

11

Th. Pontiano, giáo hoàng tử đạo

Th. Hippolyto, linh  mục tử đạo

 14

12 

Chúa Nhật 20  Thường Niên C

 

(Th. Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo)

 15

13 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

(Lễ Trọng)

 

 16

14 

Th. Stephano Hungary

 

 17

15  

 

 

 18

16 

 

 19

17 

Th. Gioan Eudes, lm

Kỷ niệm Mẹ Fatima (1917)

 

 20

18 

 

Th. Benađo, Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh

(Lễ Nhớ)

 

 

 21

19  

Chúa Nhật 21 Thường Niên C

 

(Th. Piô X, giáo hoàng

Th. Giuse Viên, Lm)

 22

20 

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương

(Lễ Nhớ)

 23

21 

Th. Rosa Lima, đt

 

 24

22 

Thánh Bartholomeo,

Tông Đồ

(Lễ Kính)

 25

23 

Thánh Louis Vua nước Pháp;

Th. Giuse Calasanzio

linh mục

 26

24 

 

 

 27

25

Thánh Nữ Monica

(Lễ Nhớ)

 

 28

26  

Chúa Nhật 22 Thường Niên C

 

(Th. Augustinô, giám mục tiến sĩ)

 29

27 

Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu

(Lễ Nhớ)

 

 30

28 

 

 31

29 

 

Ư Chỉ Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Xin cho thể thao là cơ hội để gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và góp phần vào ḥa b́nh thế giới.

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho các Kitô hữu sống theo Tin Mừng bằng cách nên nhân chứng đức tin, trung thực và yêu thương tha nhân.