Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 10, 2020       Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Sứ mệnh của Giáo Dân trong Giáo Hội. Chúng ta hăy cầu xin cho giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, nhờ ơn phép Thánh Tẩy, được tham gia nhiều hơn vào các lănh vực trách nhiệm trong Hội Thánh.

 1

15/8  

Th. Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, Ts

(Lễ Nhớ)

 

Tết Trung Thu

 2

16 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 

Thiên Thần Hộ Thủ

Lễ Nhớ

 3

17 

Thứ Bảy Đầu Tháng

Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 4

18/8  

 

Chúa Nhật 27  Thường Niên A

 

(Th. Phanxicô Assisi)

 

 5

19 

 

Th. Faustina Kowalska, nữ tu

 

 6

20 

Th. Bruno, linh mục;
C. Phước Marie Rose Durocher, đt

(Th. Phanxicô Trung)

 7

21  

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Nhớ

 8

22  

 

 9

23  

Th. Denis, gm,  và các bạn tử đạo;

Th. Gioan

Leonardi, linh mục

 10

24

 

 11

25  

Chúa Nhật 28 Thường Niên A

 

(Th. Gioan 23, gh
(Th. Phêrô Tùy, lm)

 12

26 

 
 

 13

27 

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917)

 14

28 

Th. Calistô, ghtđ
 

 15

29 

Th. Têrêsa Avila, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

Lễ Nhớ

 16

30 

Th. Hedviga, nữ tu;
Th. Margareta Maria

Alacoque, trinh nữ

 17

1/9

 

Th. Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo

(Lễ Nhớ)

(Th. Phanxicô Kính, lm)

 18

2/9 

Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Ngày Thế Giới Truyền Giáo

 

(Th. Luca, TS)

 19

3  

 

USA: Th. Isaac Jogues, Th. Gioan Brebeuf, lm

và các Bạn tử đạo

Lễ Nhớ

 20

4 

USA: Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục

 21

5 

 

 22

Th. Gioan Phaolô II, giáo hoàng

 23

Thánh Gioan

Capistrano, linh mục

(Th. Phaolô Bường)

 24

8

Th. Antôn Clare,

giám mục

(Th. Giuse Thị)

 25

 

Chúa Nhật 30 Thường Niên A

 

 26

10 


 

 

 27

11 

 

 28

12 

Th. Simon và Tadeo, tông đồ

Lễ Kính

(Th. Gioan Đạt, lm)

 29

13 

 

 30

14 

 
 

 31

15

USA: Halloween