Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 8, 2020     Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

CANH TƯ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo:

Thế giới Hàng Hải. Chúng ta hăy cầu nguyện cho tất cả những người làm việc và sống trên biển, trong số đó có những thuỷ thủ, ngư dân và gia đ́nh của họ.

 1

12

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

Th. Anphongsô Ligori, gmTs

Lễ Nhớ

(Th. Duệ và  Hạnh)

 2

13/6  

Chúa Nhật 18  Thường Niên A

 

(Th. Eusebio Vercelli, giám mục;

Th. Phêrô Giulianô Eymard, linh mục)

 3

14 

 

 4

15

Th. Gioan Maria Vianney, linh mục

Lễ Nhớ

 5

16  

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà

 6

17 

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Lễ Kính

 7

18

 

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

Th. Sixtô II, gh và các bạn tử đạo;

Cajetanô, lm

 8

19

Th. Đaminh, linh mục

Lễ Nhớ

 9

20 

 

Chúa Nhật 19  Thường Niên Năm A

(Th. Teresia Beneđicta Thánh Giá, tntđ)

 10

21 

Thánh Lôrensô, pttđ

Lễ Kính

 11

22 

Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ

 12

23  

 

USA: Th. Gioana Phanxica Chantal, tn

(Th. Antôn Đích, Giacôbê Năm,

Micae Mỹ)

 13

24 

Th. Pontiano, giáo hoàng tử đạo;

Th. Hippolyto, linh  mục tử đạo

 14

25 

Th. Maximillian Kolbe, linh mục tử đạo

Lễ Nhớ

 15

26 

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

USA: Lễ Buộc

 16

27  

Chúa Nhật 20 Thường Niên A

(Th. Stephano Hungary)

 

 17

28 

 

 18

29 

 

 19

1/7

Th. Gioan Eudes, linh mục

 20

2 

Th. Benađo, Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh
Lễ Nhớ

 21

3 

 

Th. Piô X, giáo hoàng

Lễ Nhớ

(Th. Giuse Viên, lm)

 

 22

4

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương

Lễ Nhớ

 23

5  

Chúa Nhật 21

Thường Niên A

(Th. Rosa Lima, đt)

 24

6 

Thánh Bartholomeo,

Tông Đồ

Lễ Kính

 25

7 

Thánh Louis Vua nước Pháp;

Th. Giuse Calasanzio

linh mục

 26

8 

 

 27

9 

Thánh Nữ Monica

Lễ Nhớ

 

 28

10 

Th. Augustinô, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 29

11 

Lễ Th. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Lễ Nhớ

 30

12/7  

Chúa Nhật 22

Thường Niên A

 

 31

13