Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 11, 2020   Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Cầu Cho

Các Linh Hồn

 

Ơn Đại Xá chỉ cho các linh hồn trong luyện tội, được ban cho các tín hữu:

1. Trong bất cứ ngày nào và mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, sốt sắng viếng nghĩa trang và cầu nguyện dù chỉ trong tâm trí cho các người đă qua đời, (ngày khác được Ơn Xá).

2. Sốt sắng viếng nhà thờ hay nhà nguyện, đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính trong ngày lễ các linh hồn

(hay theo xét đoán của Bản Quyền vào Chúa Nhật trước hoặc sau hay lễ Các Thánh).

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 1

16/9   

Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lễ Trọng

 

USA đổi giờ: 2:00AM →1:00AM

 2

 17  

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đă Qua Đời
Lễ Nhớ

 3

18

Th. Martino Porres,

tu sĩ

(Th. Phanxicô Bắc)

 4

19  

Th. Carôlô Bôrômeô
Lễ Nhớ
 

 5

20  

(Th. Đaminh Mậu, linh mục)

 6

21  

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 7

22  

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

(Th. Giacintha Gia và Vinh Sơn Liêm)

 8

23/9  

Chúa Nhật 32 Thường Niên A

(Th. Phaolô Ngân,

Giuse Nghi, Martino Thọ, Gioan B. Cỏn)

 9

24  

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th. Gioan Laterano

Lễ Kính

Veterans' Day

(Hoa Kỳ)

 10

25  

Th. Leo Cả,

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Nhớ

 11

26  

Th. Martino, gmTs

Lễ Nhớ

 12

27  

Th. Josaphat, giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

 13

28  

USA: Th. Frances Cabrini, đt

Lễ Nhớ

 14

29    

(Th. Têphanô Thêôđôrô Thể)

 15

1/10  

Chúa Nhật 33  Thường Niên A

(Th. Alberto Cả,

giám mục tiến sĩ)

 

VN: Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

 16

2    

Th. Margarita Tô Cách Lan;

Th. Gertrude, đt

 17

3  

Th. Elizabeth nước Hungary, tu sĩ
Lễ Nhớ

 18

4  

Cung hiến đền thờ Phêrô và Phaolô
USA: Th. Rose P. Duchesne, tn

 19

5  

 

 20

6  

(Th. Phanxicô XaviêCần)

 21

7  

Lễ Đức Mẹ Dâng Ḿnh vào Đền Thánh

Lễ Nhớ

 22

8/10  

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ Trọng

(Th. Cecilia,

trinh nữ tử đạo)

 23

9    

Th. Clementô I, ghtđ; Columban, vp;

Cp. Miguel Agustin Pro, lmtđ

 24

10  

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lễ Nhớ

 25

11  

Th. Catarina Alexandria, tntđ
 

 26

12  

(Th. Tôma Dụ và Đaminh Xuyên, lm)

Thanksgiving Day

(Hoa Kỳ)

 27

13  

 

 28

14  

(Th. Andrê Trông)

 29

15/10  

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B

 

 30

16    

Th. Andrê, tông đồ
Lễ Kính
(Th. Giuse Du)
 

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Trí Tuệ nhân tạo. Chúng ta hăy cầu xin cho những tiến bộ của người máy và trí tuệ nhân tạo luôn sẵn sàng phục vụ nhân loại.