Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 11, 2019   Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

Tháng Cầu Cho

Các Linh Hồn

Ơn Đại Xá chỉ cho các linh hồn trong luyện tội, được ban cho các tín hữu:

1. Trong bất cứ ngày nào và mỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, sốt sắng viếng nghĩa trang và cầu nguyện dù chỉ trong tâm trí cho các người đă qua đời, (ngày khác được Ơn Xá).

2. Sốt sắng viếng nhà thờ hay nhà nguyện, đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính trong ngày lễ các linh hồn

(hay theo xét đoán của Bản Quyền vào Chúa Nhật trước hoặc sau hay lễ Các Thánh).

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Xin cho tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hoà giải phát triển ở vùng cận đông, nơi các cộng đồng tôn giáo khác nhau cùng chia sẻ cuộc sống.

 1

5/10  

Lễ Các Thánh

USA: Lễ Buộc

(Th. Hiêronimô Liêm, gm ; Valentinô Vinh,

 và Phêrô B́nh)

Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 2

6  

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đă Qua Đời
Lễ Nhớ
Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 3

7   

Chúa Nhật 31 Thường Niên C

(Th. Martino Porres,

tu sĩ

Th. Phêrô Bắc)

USA đổi giờ: 2:00AM →1:00AM

 4

 8  

Th. Carôlô Bôrômeô
Lễ Nhớ

 5

9  

(Th. Đaminh Mậu, linh mục)

 6

10  

 
 

 7

11  

(Th. Giacintha Gia và Vinh Sơn Liêm)

 8

12  

(Th. Phaolô Ngân,

Giuse Nghi, Martino Thịnh, Martino Thọ, Gioan B. Cỏn)

 9

13  

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th. Gioan Laterano

Lễ Kính

 10

14  

Chúa Nhật 32 Thường Niên C

(Th. Leo Cả,

giáo hoàng tiến sĩ)

 11

15  

 

(Th. Martino Tour, gm)

 

Veterans' Day

(Hoa Kỳ)

 12

16  

Th. Josaphat, giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

 13

17  

USA: Th. Frances Cabrini, đt

Lễ Nhớ

 14

18  

(Th. Têphanô Theôđôrô Thể)

 15

19  

Th. Alberto Cả,

giám mục tiến sĩ

 16

20    

Th. Margareta Tô Cách Lan;

Th. Gertrude, đt

 17

21  

Chúa Nhật 33  Thường Niên C

(Th. Elizabeth nước Hungary, tu sĩ)

VN: Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

 18

22    

Cung hiến đền thờ Phêrô-Phaolô

 19

23  

 

 20

24  

(Th. Phanxicô Cần)

 21

25  

Lễ Đức Mẹ Dâng Ḿnh vào Đền Thánh

Lễ Nhớ

 22

26  

Th. Cecilia,

trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 23

27  

Th. Clementô I, ghtđ; Columban, vp;

Cp. Miguel Pro, lmtđ

 24

28  

Chúa Nhật 34

Lễ Chúa Kitô Vua

Lễ Trọng

(Th. Vinhsơn Điểm, Phêrô Khoa, lm

và Phêrô Cao, gm)

 25

29    

Th. Catarina Alexandria, tđ

 26

1/11  

(Th. Tôma Dụ và Đaminh Xuyên, lm)

 27

2  

 

 28

3  

(Th. Andrê Trông)

Thanksgiving Day

(Hoa Kỳ)

 29

4  

 

 30

5  

Th. Andre, tông đồ
Lễ Kính
(Th. Giuse Du)