Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 5, 2016    Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

BÍNH THÂN

Tháng Hoa  Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 1

25  

CN 6C Phục Sinh

(Thánh Giuse Thợ,

Th. Augustino Đông và Gioan Hương)

 

Ngày Quốc Tế Lao Động

 2

26  

Th. Athanasio, gmTs

(Lễ Nhớ)

(Th. Giuse Lựu)

 

 3

27  

Th. Philipphê và

Th. Giacôbê, TĐ

(Lễ Kính)

 

 4

28

 

 5

29

Lễ Chúa Lên Trời
(Lễ Trọng)

USA: mừng vào ngày CN

 

 6

30  

Thứ Sáu Đầu Tháng

kính Thánh Tâm Chúa

 

 

 7

1/4

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 8

2  

Lễ Chúa Lên Trời

CN 7 Phục Sinh

 

USA: Mother's Day

 9

3  

 

(Th. Giuse Hiển)

 

 

 10

4  

USA: Th. Damien Molokai, linh mục

Th. Gioan Avila, lm

 11

5  

(Th. Matthêu Gẫm)

 

 12

6  

Th. Nereo và Achilleo, Pancras, tử đạo

 13

7  

Lễ Đức Mẹ Fatima

 

 14

8

 

Th. Matthew, tông đồ

(Lễ Kính)

 

 15

9  

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(Lễ Trọng)

 16

10  

 
 
 

 17

11  

 

 
 

 18

12  

Th. Gioan I,

Giáo Hoàng tử đạo

 19

13  

 
 

 20

14  

Th. Bernadine Siena, linh mục

 21

15 

Th. Christopher Magallaneo và Các Bạn Tử Đạo

 22

16  

 

Lễ Chúa Ba Ngôi

(Lễ Trọng)

(Th. Micae Hy, Lorensô Ngôn)
 

 23

17  

 

 24

18  

 

 25

19  


 

Th. V. Beda, lmTs;
Th. Gregorio VII, gh;
Th. Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ

(Th. Phêrô Vân)

 

 26

20  

Th. Philip Neri, lm

(Lễ Nhớ)

(Th. Gioan Hoan, Matthew Phượng)

 27

21  

 

Th. Augustino Canterbury, giám mục

 

 28

22  

(Th. Phaolo Hạnh)

 

 29

23  

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

(Lễ Trọng)

 

 30

24  

 

USA: Memorial Day

 

 

 31

25  

Đức Mẹ Đi Thăm Bà Thánh Isave

(Lễ Kính)

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Cầu cho người phụ nữ ở mọi quốc gia trên thế giới được tôn trọng, nh́n nhận và đề cao, v́ đóng góp thiết yếu của họ cho xă hội.

 

Ư Truyền Giáo: Cầu cho các gia đ́nh, các cộng đoàn và các đoàn thể biết thực hành việc lần chuỗi Mân Côi để loan báo Tin Mừng và b́nh an.