Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 5, 2019    Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

KỶ HỢI

Tháng Hoa  Đức Mẹ

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

Ư Chỉ Truyền Giáo: Xin cho Giáo Hội tại châu Phi, nhờ sự dấn thân của các thành viên, có thể là những hạt giống đoàn kết giữa các dân tộc châu Phi và là dấu hy vọng cho lục địa này.

 1

27/3

Thánh Giuse Thợ

(Th. Augustino Đông và Gioan Hương, lm)

 2

28

Th. Athanasio, gmTs

Lễ Nhớ

(Th. Giuse Lựu)

 3

29  

Th. Philipphê và

Th. Giacôbê, TĐ

Lễ Kính 

 

Thứ Sáu Đầu Tháng

kính Thánh Tâm Chúa

 4

30

Thứ Bảy Đầu Tháng

kính Trái Tim Đức Mẹ

 5

1/4  

CN 3 Phục Sinh

Năm C

 

 6

2  

 

 

 

 

 7

3  

 

 8

4  

 

 

 

 9

5  

(Th. Giuse Hiển)

 10

6  

 

Th. Gioan Avila, lm

USA: Th. Damien

Môlôkai, linh mục

 

 11

7

(Th. Matthêu Gẫm)

 12

8  

Lễ Chúa Chiên Lành
Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi

(Th. Nereo và Achilleo, Pancras, tử đạo)

 

USA: Mother's Day

 13

9  

Đức Mẹ Fatima

 14

10  

 

Th. Matthew, tông đồ

Lễ Kính

 

 15

11  


Th. Isidoro, Nông Dân
 

 16

12  

 
 

 17

13  

 

 18

14 

Th. Gioan I,

Giáo Hoàng tử đạo

 

 19

15  

 

 

CN 5 Phục Sinh

Năm C

 

 

 20

16  

Th. Bernadine Siena, linh mục

 21

17  

Th. Christopher Magallanô và Các Bạn Tử Đạo

 22

18  


 

Th. Rita Cascia, ts

(Th. Micae Hy, Lorensô Ngôn)

 

 23

19  

 

 24

20  

 

 25

21  

Th. Beda, lmTs;
Th. Gregorio VII, gh;
Th. Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ

(Th. Phêrô Vân)

 26

22  

Chúa Nhật 6 Phục Sinh C

 

(Th. Philip Neri, lm

Th. Gioan Hoan, Matthew Phượng)

 27

23  

Th. Augustino Canterbury, giám mục

 
USA: Memorial Day

 28

24  

(Th. Phaolô Hạnh)

 29

25  


 

 

 

 30

26  

 

 31

27  

Đức Mẹ Đi Thăm Bà Thánh Isave

Lễ Kính