Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 1, 2020         Bấm vào các số sẽ có bài đọc hằng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

CANH TƯ

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Truyền Giáo: Cổ vơ Hoà B́nh thế giới. Chúng ta hăy cầu xin cho các Kitô hữu, những tín đồ của các tôn giáo khác, và tất cả mọi người thiện chí được cùng nhau thúc đẩy hoà b́nh và công lư trên thế giới.

 1

7/12 

Lễ Mẹ Thiên Chúa

USA: Lễ Buộc


New Year
Ngày Thế Giới Cầu cho
Ḥa B́nh

 2

Th. Basiliô Cả và

Th. Grêgôriô Nazianzen, giám mục tiến sĩ Hội Thánh
Lễ Nhớ

 3

Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu
Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 4

10

 

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

USA: Th. Elizabeth Ann Seton, nữ tu
Lễ Nhớ

 5

11

Lễ Hiển Linh

Lễ Trọng

 

(USA: Th. Gioan Neumann, giám mục)

 6

12

USA: Th. Anrê Bessette, tu sĩ

 7

13 

Th. Raymondo Penyafort, linh mục

(Th. Giuse Tuân)

 8

14 

 

 9

15 

 

 10

16 

 

 11

17 

 

 12

18 

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Lễ Kính

 

 13

19 

Th. Hilariô, gmTs

(Th. Đaminh Khảm,

Luca Th́n và

Giuse Tả)

 14

20

 

 15

21 

 

 16

22 

 

 17

23 

Th. Antôn, vp

Lễ Nhớ

 18

24 

Tuần cầu Hiệp Nhất Các Kitô hữu

 19

25 

Chúa Nhật 2
Thường Niên A

 

 20

26 

Th. Fabiano, ghtđ;

Th. Sebastian, tđ

 

USA: Martin Luther King

 21

27 

Th. Anê, trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 22

28 

 (Th. Mathêu Đậu; Phanxicô Tế)

 

USA: Ngầy cầu cho luật bảo vệ Thai Nhi

 23

29 

USA: Th. Vinh Sơn, pttđ,

Marianne Cope, đt

 24

30 

Th. Phanxicô Salêsiô, giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

 25

1/1

Th. Phaolô, Tông Đồ trở lại

Lễ Kính

 

Tết Nguyên Đán

Canh Tư 2020

Ngày Cầu B́nh An

 26

2/1 

Chúa Nhật 3
Thường Niên A

(Th. Timôtheô và

Th. Titô, giám mục)

 

Mồng Hai Tết

Kính Nhớ Tổ Tiên

 27

3 

Th. Angela Merici, đồng trinh

 

Mồng Ba Tết

Cầu Cho Công Việc

 28

Th. Tôma Aquino,

linh mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

 29

 

 30

(Th. Tôma Khuông

linh mục)

 31

 

Th. Gioan Bosco,

linh mục

Lễ Nhớ

 

 

 

 

Các Ngày Lễ Buộc

 1. Ngày Chúa Nhật

 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1)

 3. Lễ Hiển Linh

 4. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3)

 5. Lễ Chúa Lên Trời

 6. Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

 7. Lễ Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (29/6)

 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

 9. Lễ các Thánh (1/11)

10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tội (8/12)

11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)

Lưu Ư:

Tại Hoa Kỳ: Lễ số 4 và 7 không buộc.

                  Lễ số 3 và 6 được chuyển vào Chúa Nhật.

                  (nhiều địa phận chuyển cả Lễ số 5)

Nếu lễ số 2, 8 và 9 trùng vào thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ hết buộc.