Tháng 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Tháng 7, 2016        Bấm vào các số sẽ có bài đọc hàng ngày từ website của ḍng Đồng Công.

BÍNH THÂN

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

 

Ư Chỉ Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

 

Ư Chỉ Chung: Cầu cho các dân tộc bản địa, đang gặp nguy cơ v́ bản sắc và sự tồn vong của ḿnh, được đối xử tôn trọng.

Ư Chỉ Truyền Giáo: Cầu cho Giáo Hội Châu Mỹ Latin, bằng các phương thế truyền giáo cho lục địa ḿnh, biết loan báo Tin Mừng bằng nghị lực và ḷng nhiệt thành.

 1

27/5 

USA: Th. Junipero Sera, lm
Thứ Sáu Đầu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

 2

28 

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

 

 3

29  

 

Chúa Nhật 14 Thường Niên C

 

(Th. Tôma, tông đồ

Th. Philippe Minh, linh mục)

 4

1/6 

Th. Elizabeth Bồ Đào Nha
(Th. Giuse Uyển)

 

Independence Day

(Hoa Kỳ)

 5

Th. Anton Zaccaria, lm

 6

Th. Maria Goretti,

 trinh nữ tử đạo

 

 7

 

 8

 

 

 9

6

Th. Augustinô Zhao Rong, linh mục

và Các Bạn Trung Hoa Tử Đạo

 10

7 

 

Chúa Nhật 15 Thường Niên C

 

(Th. Phêrô Tự và Antôn Quỳnh)

 

 11

Th. Benedicto,

Viện Phụ

(Lễ Nhớ)

 

 12

 

 13

10 

 Th. Henrico hoàng đế

Kỷ niệm Fatima 1917

 

 14

11 

USA: Th. Kateri  Tekakwitha, trinh nữ
(Lễ Nhớ)

 

 15

12 

 

Th. Bonaventure, gm, tiến sĩ Hội Thánh

(Lễ Nhớ)

 

(Th. Phêrô Tuần và Anrê Thông)

 16

13 

Lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô

 

 17

14 

Chúa Nhật 16 Thường Niên C

 

 18

15 

USA: Th. Camilo Lellis, lm
(Th. Đaminh Đạt)

 19

16 

 

 

 20

17 

Th. Apollinario

giám mục tử đạo

(Th. Giuse An, gm)

 21

18 

 

Th. Lôrensô Brindisi, lmTs

 

 

 22

19 

Th. Maria Mađalena

(Lễ Nhớ)

 

 23

20 

Th. Bigita, nữ tu

 24

21 

Chúa Nhật 17 Thường Niên C

 

(Th. Sharbel Markluf, linh mục

Th. Giuse Hiển, op)

 25

22

Th. Giacôbê, tông đồ

(Lễ Kính)

 

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (25/7 - 1/8)

 26

23 

Th. Gioan Kim và

Th. Anna

Song thân Đức Maria

(Lễ Nhớ)

(Cp. Anrê Phú Yên)

 27

24 

 

 28

25 

(Th. Giuse Xuyên, gm)

 

 29

26 

Th. Martha

(Lễ Nhớ)

 

 30

27 

 

Th. Phêrô Kim Ngôn, gmTs
 

 31

28 

Chúa Nhật 18 Thường Niên C

(Th. Ignatio Loyola, lm

Th. Phêrô Qúy, lm

và Emmanuel Phụng)