Liên Lạc Các Cha

Lược sử cộng đoàn VN

Giờ phụng vụ & mục vụ

Bản tin cộng đoàn

Lịch công giáo

Hội đồng mục vụ

Giáo lư - Việt ngữ

Liên lạc các cha

Đơn xin gia nhập cộng đoàn

H́nh ảnh sinh hoạt

Video sinh hoạt cộng đoàn

Phim công giáo

Nhạc thánh ca

Nghe bài giảng - suy niệm

Audio các thánh tử đạo VN

Bài suy niệm

Hiểu đạo và sống đạo

Chuyện đạo

Các kinh thường đọc

40 câu hỏi về Thánh Lễ

Sức khoẻ & đời sống

H́nh thiên nhiên/nghệ thuật

Chuyện vui

Trang mạng nối kết

 
 
 

 

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đ́nh Hoàng

(651) 645-9179 (office)

(651) 757-6762 (emergency)

 

 

Church of Saint Columba
1327 Lafond Avenue
St. Paul, MN 55104

 

 

Cha Ignatius Nguyễn Hải Dương, CMC.
(612) 200-8267

 

 

Church of St. Anne -  St. Joseph Hiển
2627 Queen Avenue North
Minneapolis, MN 55411

 

 

Cha Hilary Trần Hà Nhuận, CMC.
(612) 522-1065

 

 

Church of  St. Anne - St. Joseph Hiển
2627 Queen Avenue North
Minneapolis, MN 55411

 

 

Cha Giuse Vũ Xuân Minh

(651) 228-9002

 

 

Church of Saint Adalbert
265 Charles Ave.
St. Paul, MN  55103

 

 

Cha Thomas Phạm Tuyến, CSsR
         
  (763) 561-5100

 

St. Alphonsus' Church
7025 Halifax Avenue N.
Brooklyn Center, MN 55429

 

 

Cha Giuse M. Vương Thiện Quốc
(763) 745-3491

 

 

 

Holy Name of Jesus Church
         155 County Road 24
        Wayzata, MN 55391

 

 

Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện
(507) 465-8217

 

 

All Saints' Church
P.O. Box 185 - 307 SW. First St.
New Richland,  MN 56072

 

 

 

 

 

 

 

                                      Church of Saint Columba
                                      1327 Lafond Avenue
                                      St. Paul, MN 55104
                                      Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170