7 Lư Do Để Xưng Tội

ĐGH Gioan-Phaolô II xưng tội hằng ngày, ngài nói: "Theo ơn gọi mà con người nhận từ Thiên Chúa, t́m sự thánh thiện sẽ là ảo tưởng nếu không thường xuyên tham dự Bí tích Ḥa giải. Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước dài trong đời sống tâm linh".

 

Đây là 7 lư do để thường xuyên xưng tội trong Mùa Chay Thánh (hằng tuần hoặc hai tuần một lần):

 

1. Sự tha tội là tặng phẩm Chúa Giêsu trao cho chúng ta.
 

Đức Kitô đă trao ban cho chúng ta Bí tích Ḥa giải và muốn chúng ta tận hưởng hồng ân qua Bí tích này. Ngài nói với các linh mục tiên khởi, các Tông đồ: "Hăy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai th́ người ấy được tha" (Ga 20:22). Chúa Kitô trao cho chúng ta Bí tích của Ân Sủng và Ḷng Tha Thứ v́ Ngài yêu thương tất cả chúng ta. Đó là Tặng phẩm của Ḷng Thương Xót chứ không chỉ là nhiệm vụ.

 

2. Chúng ta đều là tội nhân.
 

Chúng ta đều là tội nhân, cần phải xét ḿnh và sám hối để lănh nhận ơn tha thứ. "Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối ḿnh, và sự thật không ở trong chúng ta" (1 Ga 1:8). Chúng ta thường không chân thật với ḷng ḿnh và không dùng "thầy thuốc tâm hồn" để giúp chẩn đoán chúng ta về phương diện tâm linh. Nếu bạn đau ở tay hoặc ở lưng, bạn phải đi bác sĩ. Nếu bạn bị đau ở linh hồn qua việc phạm tội, sao bạn không đi chữa bệnh tâm linh – đi xưng tội?

 

3. Xưng tội là phương thế hồng ân.
 

Không nên sợ xưng tội. Xưng tội là b́nh an. Chúng ta vui mừng lănh nhận Bí tích Rửa tội, Bí tích Hôn phối, và Bí tích Truyền chức. Tại sao chúng ta không dùng phương kế xưng tội là cuộc chiến đấu vĩ đại nhất của người tin vào Đức Kitô? Tại sao chúng ta không vui mừng khi được Chúa Kitô tha thứ qua vị linh mục đại diện cho Thiên Chúa và giáo hội?

 

4. Người ta có thể phạm những tội dẫn đến cái chết.
 

Có những tội dẫn đến cái chết: "Nếu ai biết anh em ḿnh phạm thứ tội không đưa đến cái chết, th́ hăy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy; đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy" (1 Ga 5:16). Tội dẫn đến cái chết và tách linh hồn chúng ta khỏi sự sống vĩnh hằng thuần khiết ở nơi Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự ăn năn và sự tha thứ bảo toàn tâm hồn chúng ta ở trong t́nh yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Sự tha tội truyền ân sủng vào tâm hồn chúng ta và "phê chuẩn" sự sám hối của chúng ta.

 

5. Tội lỗi gây khó chịu.

Ma quỷ thường đè nặng chúng ta bằng tội lỗi. Tội lỗi có thể là điều tốt nếu chúng ta chuyển tội lỗi thành ḷng sám hối. Dĩ nhiên ma quỷ ghét điều này, nhưng Thiên Chúa và các thiên thần lại yêu thích điều đó. Do đó, hăy thoát ra khỏi tội lỗi và nghe linh mục nói: "Tôi tha tội cho bạn nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần".

 

6. Xưng tội giúp bạn trở về với Giáo Hội

Khi bạn xưng tội, bạn nhận biết ḿnh đă phạm tội chống lại Thiên Chúa, đồng thời chống lại những người khác, bạn đă làm suy yếu sự làm chứng của mỗi Kitô hữu. Vô t́nh bạn nói với những người không có niềm tin Kitô rằng: "Tất cả Kitô hữu đều giả nhân giả nghĩa" (All Christians are hypocrites). Khi bạn đi xưng tội, bạn nhận biết ḿnh đă làm đau ḷng các Kitô hữu bằng chính tội lỗi của ḿnh. "Nếu một bộ phận nào đau, th́ mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, th́ mọi bộ phận cũng vui chung" (1 Cr 12:26). Linh mục đại diện Thiên Chúa và giáo hội nhờ Bí tích Truyền chức, linh mục nhận lời thú tội của bạn và bảo đảm ơn tha tội của Thiên Chúa và toàn thể giáo hội.

 

7. Rước lễ làm bạn mạnh mẽ hơn.
 

Khi bạn rước lễ, bạn lănh nhận Ḿnh Máu Chúa Kitô thật, Ngài là Đấng Cứu Độ. Khi bạn xưng tội và rước lễ, bạn được kết hợp với Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Thể. Cũng vậy, nếu bạn sống trong tội, bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ được lănh nhận Thánh Thể v́ bạn sẽ phỉ báng Chúa Kitô và và đáng nguyền rủa đời đời! Do đó, xưng tội là chữa lành linh hồn và làm sâu ḷng yêu mến Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể.

 

Trầm Thiên Thu

(Chuyển ngữ từ Canterburry Tales)

* * * * *   * * * * *