Kinh Khẩn Cầu Thánh Giuse Trong Cơn Đại Dịch

(Được soạn bởi Đức Thánh Cha Phanxicô)

 

Lạy thánh Giuse, đấng bảo vệ ǵn giữ, xin bảo vệ đất nước của chúng con.

 

Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết, như ngài, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ.

 

Xin ban trí thông minh khoa học cho những người đang t́m các phương thức phù hợp cho sức khỏe và thiện ích thể lư của các anh chị em.

 

Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh v́ những người nghèo khổ: các t́nh nguyện viên, các y tá bác sĩ, những người ở tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân, thậm chí với giá là sự an toàn của chính họ.

 

Lạy thánh Giuse, xin chúc lành cho Giáo hội: từ các thừa tác viên của Giáo hội, xin làm cho Giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ của ánh sáng và ḷng tốt của ngài.

 

Lạy thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đ́nh: bằng sự thinh lặng cầu nguyện của ngài, xin kiến tạo sự ḥa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái, cách đặc biệt những là người bé nhỏ nhất.

 

Xin ǵn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn: xin giúp cho không ai bị rơi vào sự thất vọng khi bị bỏ rơi và nản chí.

 

Xin an ủi những người yếu đuối nhất, ban ơn can đảm cho những người lung lay, xin bầu chữa cho những người nghèo khổ.

 

Xin cùng với Đức Trinh nữ, Mẹ của chúng con, cầu Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi h́nh thức của đại dịch. Amen

 

 

* * * * *   * * * * *