Thứ Năm Tuần Thánh

Thánh Lễ Tiệc Ly - Yêu Cho Đến Cùng
Ga 13, 1-15

 

Thánh lễ chiều nay sẽ tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của Chúa về t́nh bác ái huynh đệ. Rơ ràng trong thánh lễ này, chúng ta nhận ra t́nh thương cao vời của Chúa đối với nhân loại, đối với con người, đối với mỗi người. Để diễn tả t́nh thương vô biên Chúa Giêsu đă để lại cho chúng ta Thịt và Máu của Người để nuôi sống chúng ta.

 

Chúa Giêsu đă ăn Lễ Vượt Qua lần cuối cùng với các môn đệ nơi nhà Tiệc Ly, trong bữa ăn này, Ngài làm một cử chỉ rất đặc biệt, cử chỉ của người tôi tớ, người nô lệ, Ngài đứng dậy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Đây là hành động của một Thiên Chúa rất mực khiêm nhường: cúi xuống rửa chân nói lên t́nh thương vô biên của Chúa. Rửa chân cho các môn đệ xong, Ngài lại tiếp tục bữa ăn và rồi Ngài đă cầm bánh và rượu lập nên Bí Tích Thánh Thể.

Bánh đă trở nên Ḿnh Chúa và rượu đă trở nên Máu Chúa. Đây là Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích T́nh yêu.Bí Tích nuôi sống con người phần hồn phần xác. Quả thực, khi sống nơi trần gian, đến giờ chấp nhận ư định của Thiên Chúa Cha cứu độ con người, Chúa Giêsu trước khi về với Chúa Cha, Ngài không để lại cho nhân loại của cải, tiền bạc, Ngài không để lại gia tài kếch sù để con người chia chác cho nhau, nhưng Ngài đă để lại cho nhân loại của ăn không bao giờ hư mất, Ngài đă nuôi sống con người bằng chính thịt máu của Ngài. Ngài đă đem lại cho con người sự sống mới, sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời. Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để giao ḥa chúng ta với Thiên Chúa Cha, giữa chúng ta với Ngài. Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa Cha, trao cho các môn đệ mà nói: "Này là Ḿnh Ta". Bánh ấy đă trở nên chính thịt của Ngài. Thánh Thể là một lễ tế. Thánh Thể là một cuộc giao ḥa. Nên, khi cầm chén rượu nho, tạ ơn Chúa Cha, trao cho các môn đệ và nói: "Này là chén Máu Ta, Máu giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được khỏi tội". Rượu nho đă trở nên chính Máu của Chúa. Thật diệu kỳ, thật mầu nhiệm !

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa đă phong chức thánh cho các môn đệ để các môn đệ tiếp tục sứ mạng cứu thế của Chúa ở trần gian này. Ngài thiết lập chức linh mục thừa tác để các môn đệ cử hành thánh lễ và truyền phép. Chúa Giêsu quả thực đă quá yêu thương nhân loại, yêu thương con người. Ngài yêu thương con người, nên để lại cho nhân loại kho tàng quư giá là các Giám mục, các Linh mục để các Ngài thay mặt Chúa ban phát Bí tích cho con người. Do đó, người ta có thề tự hiểu, nếu không có các giám mục, các Linh mục sẽ không có thánh lễ và như thế, đâu có Bí tích Thánh Thể.

Chúa Giêsu c̣n để lại cho chúng ta một giới răn mới, giới luật yêu thương: "Anh em hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương chúng con"  hoặc: "Cứ dấu này người ta sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy là anh em yêu thương nhau". Giới luật mới của Chúa Giêsu hoàn toàn trái ngược với luật của các luật sĩ, thượng tế và biệt phái, nhóm này quan niệm: "Ai thương ḿnh th́ thương, c̣n ai ghét ḿnh th́ ḿnh ghét".  Chúa dạy con người: "yêu thương cả kẻ thù".  Đây là luật bác ái, luật t́nh yêu. Chúa Giêsu đă sống, đă thực hành giới luật ấy một cách tuyệt đối: "Không có t́nh yêu nào cao vời bằng t́nh yêu của người hiến mạng v́ người ḿnh yêu"  ( Ga 15, 13 ).

Như vậy, Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly, bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, đă làm ba cử chỉ đẹp nhất, cao quư nhất là rửa chân cho các môn đệ, lập Bí tích Thánh Thể và ban giới luật mới, giới luật yêu thương. Thật lạ lùng, thật linh thánh và kỳ diệu, Chúa Giêsu đă để lại cho nhân loại kho tàng quư giá không người trần gian nào có thể có được, có thể để lại như Ngài…

Lạy Chúa, trong bữa Tiệc Ly trọng đại, trước ngày tự hiến thân chịu khổ h́nh, Đức Giêsu đă trối cho Hội Thánh một hy lễ mới muôn đời tồn tại làm bằng chứng t́nh thương của Người. Chiều nay, chúng con đến tham dự yến tiệc cực thánh, như lời Người truyền dạy, xin Chúa cho tất cả chúng con được tràn đầy t́nh yêu và sức sống viên măn của Người. ( Lời nguyện Nhập lễ Thánh Lễ Tiệc Ly ).

 

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi

* * * * *   * * * * *