Tiểu Sử Thánh Nữ Faustina

Ngày 22 tháng 2 năm 1931, một nữ tu Ba Lan, chị Faustina Kowalska trong một thị kiến đă được nh́n thấy Chúa Giêsu với những luồng sáng t́nh thương giăi chiếu từ Trái Tim của Người. Chúa phán bảo chị hăy nhờ vẽ một bức ảnh diễn tả thị kiến ấy với hàng chữ: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!" Chúa c̣n gọi chị là Tông Đồ và Thư Kư của T́nh Thương. Chúa ban lệnh cho chị viết Nhật Kư để người khác cũng được hiểu biết và tín thác vào Người.

Trong một loạt các mặc khải từ năm 1931 đến năm 1938, Chúa dạy cho chị biết rằng T́nh Thương của Người không có giới hạn và rộng mở cho cả những tội nhân khốn nạn nhất. Chúa ban các phương thế đặc biệt để họ có thể đáp lại T́nh Thương của Người trong đời sống, và c̣n ban cho chị nhiều lời hứa dành cho những ai tín thác vào T́nh Thương của Người và sống nhân ái với tha nhân.

Vào khoảng thời gian chị Faustina qua đời năm 1938, ḷng tôn sùng T́nh Thương Chúa đă bắt đầu trải rộng khắp Đông Âu. Tháng 7 năm 1940, cha Joseph Jarzebowski, một linh mục người Ba Lan có ḷng yêu mến Đức Mẹ từ đất nước Ba Lan chinh chiến tàn hoang, khẩn nài ḷng thương xót Chúa giúp đỡ ngài trốn thoát, và hứa suốt đời sẽ cổ động việc tôn sùng T́nh Thương Chúa. Cha đă đến được Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 1941, và sau đó các cộng đoàn Thánh Mẫu ở thành phố Detroit và thủ đô Washington liền truyền bá các tài liệu về T́nh Thương Chúa.

Năm 1944, một số thành viên các cộng đoàn Thánh Mẫu thành lập thêm một trụ sở mới ở Eden Hill, thành phố Stockbridge, bang Massachusetts và khởi sự truyền bá ḷng sùng kính T́nh Thương Chúa trên phạm vi rộng lớn. Khoảng năm 1953, hoạt động tông đồ của cộng đoàn Thánh Mẫu tại Eden Hill biến thành một trung tâm quốc tế cổ động ḷng sùng kính T́nh Thương Chúa, hằng năm phát hành hơn 25 triệu ấn bản tài liệu về T́nh Thương Chúa. Năm 1960, với sự đóng góp từ khắp thế giới, các thành viên tại Eden Hill hoàn thành việc xây dựng một đền thánh thờ kính T́nh Thương Chúa.

Hiện nay, đền thánh ấy đă trở thành Đền Thánh Toàn Quốc kính T́nh Thương Chúa, và hoạt động tông đồ trở thành nhà xuất bản tôn giáo hiện đại mang tên Marian Helpers Center, chuyên truyền bá ḷng tôn sùng T́nh Thương Chúa và Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Quá tŕnh vận động phong thánh cho nữ tu Faustina được khởi sự từ năm 1966. Ngày 7-3-1992, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, thánh bộ Phong Thánh đă công bố quyết nghị, theo đó, Giáo Hội chính thức công nhận nữ tu Faustina đă thực hành tất cả các nhân đức Kitô Giáo đến mức anh hùng. Ngày 21-12-1992, một trường hợp lành bệnh nhờ lời cầu bầu của chị Faustina đă được công nhận là phép lạ; vào Chúa Nhật kính Chúa T́nh Thương ngày 18-4-1993, chị Faustina đă được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nâng lên hàng chân phước; và sau cùng vào Chúa Nhật kính Chúa T́nh Thương ngày 30-4-2000, cũng chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă chính thức thiết lập lễ kính Chúa T́nh Thương trong khắp Giáo Hội vào Chúa Nhật sau Phục Sinh, đúng với ngày Chúa Giêsu đă yêu cầu, đồng thời long trọng tôn phong hiển thánh cho người nữ tu của đất nước Ba Lan Faustina Helena Kowalska, vị Tông Đồ của T́nh Thương Chúa. 

* * * * *   * * * * *