Chúa Đă Sống Lại
(Ga 20, 1-9)

Thói thường ít khi người ta nghĩ con người chết rồi có thể hoàn sinh. Nói người chết sống lại dễ gây ngạc nhiên có khi gây sợ hăi cho những người sống. Đọc lại lịch sử thế giới, chúng ta không thấy một vị nguyên thủ quốc gia nào, một vị Vua, một vị Hoàng Đế nào trên thế giới dù có tiền của chất núi, có đầy đủ phương diện y khoa cao cấp nhất, đă dùng tiền của để làm cho ḿnh sống măi trên trần gian để hưởng thụ, để vinh thân ph́ gia. Chưa có một vị bác học, một bác sĩ y khoa danh tiếng nào công bố ḿnh đă sáng chế ra một thứ thuốc cải lăo hoàn đồng. Chưa có một vị sáng lập đạo nào ngoài Kitô giáo đă dám tuyên bố: "Chết ba ngày sẽ sống lại". Cái mà thế gian không làm được, cái mà thế gian ước mơ vươn tới không bao giờ có thể với tới th́ Đức Giêsu đă làm được. Vị Vua Chúa ấy đă làm một chuyện kinh thiên động địa: "Chết sau ba ngày nằm trong mồ hôm nay đă sống lại khải hoàn"…

Điều Không Thể Tin Lại Là Thật:

Các sách Guinness và sự lạ của các nuớc trên thế giới đều ghi lại những kỷ lục tuyệt vời con người làm được, những sự lạ lùng gây chóng mặt và hồi hộp, xúc động cho con người. Tất cả những việc lạ lùng con người làm được, vượt được trên thế giới này đều đáng được ghí nhớ, được trân trọng ghi lại cho hậu thế soi chung. Tuy nhiên, đọc những kỷ lục, những chuyện lạ thế giới, chúng ta đều không t́m ra một vụ việc kinh ngạc, đáng khâm phục và bắt con người phải suy đi nghĩ lại nhiều lần, bắt con người phải dùng đức tin mới hiểu nổi như sự việc Đức Giêsu sống lại sau khi đă được mai táng trong mồ ba ngày…Tin Mừng thánh Gioan thuật lại: "Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời c̣n tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, th́ thấy tảng đá đă lăn khỏi mộ" ( Ga 20,1 ). Maria Macđala lúc này vẫn chưa hiểu chuyện ǵ, nhưng có một điều quư hoá là bà đă trở về ngay và loan báo sự việc ấy với các môn đệ Simon Phêrô và Gioan: "Người ta đă đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu" ( Ga 20, 2 ). Khi được loan báo vụ việc, Phêrô và Gioan đều nhanh nhảu đi tới mộ. Phêrô có tuổi chạy chậm hơn nên tới sau tông đồ Gioan. Mặc dầu tới trước, nhưng Gioan không vào v́ tôn trọng Phêrô. Gioan thấy những băng vải c̣n trong mồ ( Ga 20, 5 ). Phêrô tới và vào ngay trong mộ, ông thấy những băng vải c̣n để đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi ( Ga 20, 7 ). Tin Mừng đoạn này không nói ǵ tới phản ứng và thái độ của Phêrô. C̣n Gioan, Phúc âm thánh Gioan kể tiếp: "Ông đă thấy và đă tin" ( Ga 20, 8 ).

Đây là điều quan trọng v́ trước đó cả Phêrô, cả Gioan đều chưa hiểu: "Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cơi chết" ( Ga 20, 9 ). Thánh Phêrô và Gioan giờ nghiệm ra rằng Chúa phục sinh hoàn toàn khác với lúc Chúa c̣n ở trần gian. Đây là một thân xác hoàn toàn mới chỉ con mắt đức tin mới nhận ra Ngài. Một điều xem ra hết sức khó tin lại trở nên điều hết sức dễ tin, dễ nhận, dễ hiểu. Chúa phục sinh ngày thứ nhất trong tuần đă hiện ra với Maria Mácđala nhưng cô không nhận ra, khi hiện ra với các môn đệ, Người phải đưa ra các vết thương của Người, để chứng tỏ chính là Người, một người trước đó đă chết. Chúa phục sinh khắc hẳn với thân xác lúc xưa khi Người c̣n sống.

Tin Mừng Phục Sinh Luôn Có Mặt Mọi Thời, Mọi Nơi:

Chúa phục sinh đă hiện ra nhiều lần với các tông đồ: với hai môn đệ trên đường Emmaus, với các môn đệ trong nhà tiệc ly, trên biển hồ Tibêria. Chúa phục sinh vẫn hiện diện giữa mọi người, những người tin vào Người, ở mọi nơi trong mọi thời đại. Đây là tin hạnh phúc, tin vui mừng không những cho dân thành Giêruasalem, nhưng là cho toàn dân trên toàn thế giới. Tin hạnh phúc và vui mừng, chính là Đức Giêsu phục sinh, Đấng đă phá tan đêm tối, Đấng đă xóa tan sự chết và mang lại sự sống mới, ánh sáng cho mọi người. Tin Mừng phục sinh chính là Đức Giêsu phục sinh đem lại niềm tin, niềm cậy trông, sự an b́nh và niềm vui cho con người. Đức Giêsu không thể bị sự chết cầm lại trong mồ, Người đă phá tan mồ để đi ra khỏi mồ và bẻ gẫy xiềng xích của tội lỗi để ban ơn cứu độ cho con người.

Vâng, Tin Mừng phục sinh luôn là chuyện hiện thực cho những người có niềm tin, nghĩa là niềm vui phục sinh là đẩy xa tội lỗi để sống đời sống mới, đời sống đầy ắp Chúa. Tin Mừng phục sinh được loan báo chính là sống niềm vui, sự hạnh phúc và sự an b́nh trong t́nh yêu tuyệt vời là Đức Giêsu sống lại.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban thêm ḷng tin cho chúng con để chúng con luôn nhận ra bộ mặt yêu thương của Chúa sống lại. Alléluia.

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

* * * * *   * * * * *