Phụng Vụ & Mục Vụ

Lược sử cộng đoàn VN

Giờ phụng vụ & mục vụ

Bản tin cộng đoàn

Lịch công giáo

Hội đồng mục vụ

Giáo lư - Việt ngữ

Liên lạc các cha

Đơn xin gia nhập cộng đoàn

H́nh ảnh sinh hoạt

Video sinh hoạt cộng đoàn

Phim công giáo

Nhạc thánh ca

Nghe bài giảng - suy niệm

Audio các thánh tử đạo VN

Bài suy niệm

Hiểu đạo và sống đạo

Chuyện đạo

Các kinh thường đọc

40 câu hỏi về Thánh Lễ

Sức khoẻ & đời sống

H́nh thiên nhiên/nghệ thuật

Chuyện vui

Trang mạng nối kết

 
 
 

  Chúa Nhật 10:30 sáng: Thánh Lễ

                        12:00 chiều: Giáo Lư Tân Ṭng & Hôn nhân

                        12:10 - 3:00 pm: Giáo Lư/Việt Ngữ/Thiếu Nhi Thánh Thể

 

  Các Ngày Lễ Buộc: Thánh Lễ 7:00 chiều

  Thứ Sáu đầu tháng: Thánh Lễ 7:00 chiều

  Thứ Bảy đầu tháng: Thánh Lễ 9:00 sáng

 

  Rửa Tội: 9 giờ sáng Thứ Bảy đầu tháng

                     Liên hệ với Cha xứ trước 2 tuần

 

  Giải Tội: Thứ Bảy hàng tuần từ 3-4 giờ chiều

 

  Hôn Phối: Liên lạc với Cha xứ trước 6 tháng

 

  Xức Dầu: Bất cứ lúc nào

 

 

* * * * * *   * * * * * *

 

 

 

 

 

                                      Church of Saint Columba
                                      1327 Lafond Avenue
                                      St. Paul, MN 55104
                                      Phone: (651) 645-9179    Fax: (651) 645-9170