Php Lạ

Cha Nhật XVII Thường Nin - Năm B

Đy l một php lạ lớn: Đức Gisu đ lm cho c lương thực cho một số đng người ăn no n thừa thi: đn ng l 5000, nếu cộng thm độ 5000 đn b v khoảng 2000 trẻ em m thnh Gioan khng kể ra, th con số ln tới khoảng 12.000. 12.000 người ăn no n v dư lại 12 thng đầy. Quả l một php lạ to lớn.

Nhưng c một điều chng ta phải lưu , đ l Cha muốn cho php lạ lớn lao ny c sự gp phần của loi người:

- Cha đ lm php lạ từ 5 ci bnh v 2 con c của một em nhỏ.

- Khi bnh v c đ ha ra nhiều rồi, Cha nhờ cc tng đồ đi phn pht cho dn chng.

Dĩ nhin, với quyền php v bin, Cha c thể một mnh lm được php lạ ny, nhưng Cha đ cố dnh phần cho con người gp tay hợp tc vo.

Đy l lề lối hnh sử hầu như thường xuyn của Cha

- Php lạ đầu tin Cha lm ở Cana biến nước thnh rượu: Cha cũng nhờ cc gia nhn xch nước đổ sẵn vo cc lu.

- Cc php lạ khc cũng vậy, Cha đều đi người ta hợp tc, hợp tc t ra cũng bằng một thi độ tin tưởng vo Cha. Thường trước khi lm một php lạ, Cha hỏi "Con c tin khng?", v sau khi lm php lạ, Cha ni "Đức tin của con đ cứu chữa con".

- Cng cuộc lớn lao nhất của Cha l cứu chuộc loi người. Cha cũng đi loi người hợp tc. Cho nn thnh Augustin ni "Khi tạo dựng con Cha khng cần hỏi kiến con, nhưng khi cứu chuộc con Cha cần con phải gp phần vo đ".

Phần Cha th mặc d c quyền php v bin, muốn lm g cho loi người chng ta cũng được, nhưng Cha muốn chng ta gp phần của chng ta vo. Cn về phần chng ta th thường chng ta qun muốn đ của Cha. Khi chng ta muốn Cha gip chng ta điều g, chng ta thường chỉ biết cầu xin, cầu xin rồi nhờ Cha ban ơn chứ khng chịu kh gp phần cố gắng của chng ta vo. Thậm ch phần hợp tc tối thiểu l tin tưởng trọn vẹn vo Cha th ta cũng c khi khng tin mấy nữa, c người vừa cầu xin với Cha vừa chạy tới cc thầy bi thầy ba gip sức. C lẽ chnh v thế (nghĩa l v ta khng gp phần v khng tin cho đủ), nn nhiều khi những lời cầu xin của chng ta đ khng đem lại kết quả như ta mong muốn.

Ơn Cha lc no cũng sẵn sng ban, kể cả php lạ Cha cũng sẵn sng lm. Nhưng biết bao lần chng ta đ khng chịu hưởng nhờ, l v ta đ khng gp phần của ta với ơn Cha, hoặc ta khng tin đủ vo ơn Cha.

Cụ thể:

- Nếu chng ta xin Cha gip cho gia đnh chng ta được ha thuận, th đừng c cầu xin sung, nhưng vừa cầu xin vừa c những cố gắng lm ha lại với nhau như cặp vợ chồng trong cu chuyện vừa kể trn.

- Nếu chng ta xin Cha gip gia đnh chng ta thot cơn tng thiếu, th cũng đừng cầu xin sung, nhưng vừa cầu xin vừa cố gắng dẹp bỏ những nguyn nhn gy cảnh tng thiếu ấy như ăn xi hoang ph, rượu ch, cờ bạc v đồng thời cần c lm ăn, tiu xi c suy tnh cn nhắc cẩn thận

- Nếu chng ta xin Cha hon cải tm hồn của một đứa con hoang đng, chng ta cũng đừng cầu xin sung, nhưng vừa cầu xin, vừa tm cch tch n khỏi những bạn b xấu, những mi trường xấu v lm nhiều gương tốt trước mặt n.

(Sưu tầm)

 

* * * * *   * * * * *