Sẽ Trường Sinh Nếu Ăn Bánh Giêsu

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm B

(Ga 6, 41-52)

 

Ngoài sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, con người ở mọi nơi mọi thời vẫn hằng khao khát sống sống trường sinh bất lăo. V́ khát khao vậy, nên người ta ra công t́m mọi cách để kéo dài sự sống bao nhiêu có thể. Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta một thứ lương thực trường tồn là chính Chúa: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời" (Ga 6, 51). 

Bánh Trong Sa Mạc

Trên hành tŕnh về Đất Hứa, qua sa mạc Sin, giữa Êlim và Sinai, dân Israel nổi loạn kêu trách Môsê đă dẫn họ ra khỏi Ai Cập để vào đây phải chết đói (x. Xh 16,3). Môsê đă xinThiên Chúa ban cho Manna từ trời xuống làm của ăn ḍng dă 40 năm trường (x. Xh 16, 1- 36 ).

Đến lượt Êlia, người Tisbê, ở Galaad, sứ ngôn của Thiên Chúa, trong thời kỳ hạn hán không có mưa, có sương, Thiên Chúa đă dùng quạ ở thung lũng Cơrít và bà góa thành Xarépta nuôi ông (x. 1V 17, 1-15). Và trong cuộc hành tŕnh đến núi Horeb của Thiên Chúa, ngài đă dùng chính Thiên Thần mang bánh đến cho ông ăn, nhờ "sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa" (1V 19, 8). 

Cho dù là Manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc, hay bánh Thiên Thần mang đến cho Êlia nuôi sống người ta 40 ngày cùng lắm là 40 năm đi nữa, th́ những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người cách rất tạm bợ, kẻ ăn những thứ bánh ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa, Người đến làm no thỏa cái đói tinh thần con người, ai ăn chính Người sẽ khỏi đói muôn đời, và nhất là khỏi chết đời đời.

Bánh Giêsu

Thật không phải dễ để giúp những người Do thái thời Chúa Giêsu đón nhận Chúa là Bánh Hằng Sống, thứ bánh họ cần thiết phải kiếm t́m, và ăn không phải nhằm thỏa măn thể lư trong một thời gian, nhưng c̣n để sống vĩnh viễn. Chính v́ thế, từ phép lạ hóa bánh ra nhiều làm thỏa măn cái đói thể xác của họ một cách lạ lùng, Người chuẩn bị họ đón nhận lời loan báo, Người chính là bánh từ trời xuống (x. Ga 6, 41) làm thỏa măn một cách vĩnh viễn:"Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời" (Ga 6, 51).

Trong hành tŕnh dài nơi sa mạc, toàn dân Do thái đă sống kinh nghiệm Manna, bánh từ trời xuống dưỡng nuôi họ cho tới khi vào đất hứa. Thật đáng ngưỡng mộ Thiên Chúa đă làm mưa Manna từ trời xuống mỗi ngày cho cha ông chúng họ ăn no thỏa thích. Đó là lư do tại sao người ta nói: "Bánh Thiên Thần phàm nhân được hưởng" (Tv 77, 25). Tuy nhiên, những người ăn bánh này trong sa mạc đều đă chết. Nay, Chúa Giêsu là bánh đích thực do Thiên Chúa Cha ban xuống từ trời, ai ăn sẽ khỏi phải chết muôn đời, bánh đó chính là thân ḿnh Chúa Giêsu, Người quả quyết: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời" (Ga 6, 51). Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, là hồng ân bởi trời, là chính Chúa ngự trên các tầng trời, có khả năng duy tŕ sự sống không phải chỉ trong một lúc hay một đoạn đường, mà luôn măi. Người là lương thực ban sự sống vĩnh cửu, bởi v́ Người là Con Một Thiên Chúa, ở cung ḷng Thiên Chúa Cha, đến để trao ban cho con người sự sống tràn đầy, dẫn con người vào trong chính sự sống của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đă thất bại, gặp phải điều cấm kỵ trong dân Israel khi tuyên bố: "Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống" (Ga 6, 51 ). Người dẫn chứng: "Cha ông các ngươi đă ăn Manna trong sa mạc và đă chết", khiến họ kêu trách: "Chớ th́ ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rơ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: Ta bởi trời mà xuống" (Ga 6, 42). Họ không vượt qua được các nguồn gốc trần gian, và v́ thế họ khước từ tiếp nhận Chúa Giêsu như Lời nhập thể của Thiên Chúa. Và như một hệ quả, họ đă mang án tử để đi vào cơi chết v́ không tin. Họ c̣n quá xa bánh bởi trời và không cảm thấy đói bánh ấy.

Sứ điệp Lời Chúa

Phần chúng ta giờ này đây phải tự hỏi xem chúng ta có thật sự tin Chúa là bánh hằng sống, có cảm thấy đói Lời Chúa, đói bánh Giêsu không? Nếu chúng ta cảm thấy đói thực sự, chúng ta hay tin vào Chúa và để Thiên Chúa lôi kéo. V́ chỉ có ai được Thiên Chúa Cha lôi kéo, chỉ có ai lắng nghe Người và để cho Người dạy dỗ, mới có thể tin nơi Chúa Giêsu, găp gỡ Người và nuôi dưỡng ḿnh bởi Người, và như thế t́m ra sự sống thật, t́m ra con đường sự sống, công lư, sự thật và t́nh yêu. V́ thật ra, ai ăn bánh hằng sống th́ tin nơi Chúa, và ai tin th́ ăn và trong một cách vô h́nh họ được no thỏa.

Ngày hôm nay, qua bàn tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi chúng ta hăy đến để đón nhận bánh ban sự sống, bánh bởi Trời đích thực là chính thân ḿnh Người: "Đây là Ḿnh Thầy"; "Đây là Máu Thầy"; "Ai tin và đón nhận sẽ được sống muôn đời".

Xin cho mỗi người chúng ta có ḷng tin yêu Chúa hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể, để qua việc lănh nhận Ḿnh và Máu Thánh Chúa, chúng ta được sống trường sinh. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

* * * * * *   * * * * * *