Thánh Phêrô và Giáo Hội

Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A

V́ yêu thương, Đức Giêsu đă vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Để thực hiện sứ mạng đó, Ngài đă ở thế gian 33 năm: 30 năm sống ẩn dật, 3 năm đời sống công khai. Trong 3 năm ngắn ngủi của đời sống công khai, Ngài đă đi khắp đó đây rao giảng Tin mừng. Đồng thời, để chuẩn bị cho việc thiết lập Giáo Hội, Ngài đă chọn và huấn luyện nhóm mười hai. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Ngài đă đặt Thánh Phê-rô làm đầu mười hai Tông đồ, cũng chính là làm đầu Giáo Hội mà Ngài sẽ thiết lập.

Bài Tin mừng hôm nay, Thánh Matthêu cho chúng ta biết, sau khi hỏi dư luận quần chúng suy nghĩ như thế nào về Ngài, Đức Giêsu quay sang hỏi các Tông đồ: "C̣n các con, các con bảo Thầy là ai?" (Mt 16,15). Thánh Phê-rô đại diện cho các Tông đồ trả lời rằng: "Thầy là Đức Giêsu Ki-tô Con Thiên Chúa Hằng Sống" (Mt 16,16). Đức Giêsu khen ngợi câu trả lời của Phê-rô. Đồng thời, Ngài nói với ông rằng: "Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con ch́a khoá nước trời: sự ǵ con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự ǵ con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở" (Mt 16,18-19).

Đá là một vật thể cứng, bền, chắc…Đức Giêsu gọi Phê-rô là Đá, và trên "viên đá" đó, Đức Giêsu muốn xây Hội thánh của Ngài, chứng tỏ Đức Giêsu xây dựng Hội thánh trên nền tảng vững chắc, đúng như lời Ngài khẳng định: "Dầu cửa địa ngục sẽ không thắng được".

Ch́a khóa biểu tượng cho quyền lực. Ai được trao ch́a khóa th́ người đó có quyền đóng mở và bảo quản những ǵ có trong đó. Bài đọc I cho chúng biết, khi trao quyền lực cho En-gia-kim, Thiên Chúa trao cho ông ch́a khóa: "Ta sẽ để ch́a khoá nhà Đa-vít trên vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa lại và không ai mở ra được" (Is 22,22). Cũng vậy, Thánh Phê-rô được trao ch́a khóa nước trời, nghĩa là Thánh Phê-rô có quyền lănh đạo dân Chúa, có quyền đóng mở và bảo quản kho tàng thiêng liêng của Hội Thánh, đó chính là Lời Chúa, các Bí tích. Ngoài ra, Ngài c̣n có quyền "trói và cởi". Sách Giáo lư Hội Thánh Công Giáo dạy: Quyền "trói và cởi" là quyền tha thứ các tội lỗi, công bố những phán đoán về giáo lư và đưa ra những quyết định có tính kỷ luật trong Giáo Hội (x. số 553).

Nh́n lại lịch sử Giáo Hội suốt 2000 năm qua, chúng ta thấy lời hứa của Đức Giêsu với Phê-rô đă trở thành hiện thực. Dẫu Giáo Hội trải qua nhiều sóng gió nhưng Giáo Hội vẫn luôn luôn đứng vững trên nền tảng của Thánh Phê-rô: Thánh Phê-rô và các đấng kế vị luôn đóng trọn vai tṛ "Đá tảng", luôn chu toàn chức vụ "cầm ch́a khóa nước trời" để "trói và cởi". Nhờ đó, nhân loại đón nhận biết bao ơn lành từ Thiên Chúa qua Giáo Hội.

Chúng ta cám tạ Chúa đă lập nên Giáo Hội. Giáo Hội trở thành mẹ của chúng ta trong đức tin, trong cuộc sống siêu nhiên (x. LG 6.14.15.41.42). V́ thế, bổn phận của chúng ta đối với Giáo Hội cũng tương tự như bổn phận của con cái đối với Cha Mẹ. Đó là chúng ta phải biết ơn, vâng lời và xây dựng Giáo Hội.

Thứ nhất, chúng ta biết ơn Giáo Hội, v́ Giáo Hội đă sinh ra chúng ta trong đức tin, nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Chúa và các Bí tích. Trong bài huấn dụ với 100.000 khách hành hương tại quảng trường Thánh Phê-rô ngày 10/9/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đă tŕnh bày đề tài giáo lư "Giáo Hội là mẹ". Ngài cho biết, trong các h́nh ảnh mà Công Đồng Chung Vatican II đă chọn để giúp chúng ta hiểu rơ hơn bản chất của Giáo Hội nghĩa là bản chất là "mẹ": Giáo Hội là mẹ chúng ta trong đức tin, trong cuộc sống siêu nhiên (x. LG 6.14.15.41.42). Ngài nói: Giáo Hội "đồng hành với sự trưởng thành của chúng ta, bằng cách thông truyền Lời Chúa cho chúng ta, là ánh sáng chỉ con đường cuộc sống kitô cho chúng ta, và ban phát các bí tích. Giáo Hội nuôi dưỡng chúng ta bằng bí tích Thánh Thế, đem lại ơn tha thứ cho chúng ta qua bí tích Sám Hối, nâng đỡ chúng ta trong lúc đau yếu với bí tích Xức Dầu bệnh nhân. Giáo Hội đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc sống đức tin." (Nguồn: vi.radiovaticana.va). V́ vậy, chúng ta cần thể hiện ḷng biết ơn bằng cách tôn kính và yêu mến Giáo Hội.

Thứ hai, chúng ta phải vâng lời Giáo Hội. Vâng lời Giáo Hội là vâng lời Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục, các linh mục và những người đại diện của Chúa ở trần gian này. Vâng lời trở thành một nhân đức như khi các thành phần trong Giáo Hội vâng lời Đức Giáo Hoàng. Vâng lời c̣n trở thành luật buộc như khi các Giám Mục vâng phục Đức Giáo Hoàng, các linh mục vâng phục Giám mục Giáo phận của ḿnh, các tu sĩ vâng phục Bề trên hợp pháp của cộng đoàn. Có nhiều mẫu gương sống tinh thần vâng phục trong Giáo Hội, đáng chú ư là mẫu gương vâng phục của Đức Tổng Giám Mục Fénelon, nước Pháp sau đây: Giám Mục Fénelon là Tổng Giám Mục danh tiếng của giáo phận Cambrai nước Pháp vào đầu thế kỷ XVIII. Ngài được mọi người thán phục và kính nể v́ ngài đạo đức và thông thái. Ngài sáng tác cuốn sách thiêng liêng rất hay, nhan đề "Cắt nghĩa các câu châm ngôn của Các Thánh." Ngày kia, khi sắp lên ṭa giảng để giảng một bài quan trọng trước một cử toạ đông người đang thán phục, ngài được tin Đức Giáo Hoàng Inôsentê XII đă lên án cuốn sách của ngài và cấm lưu hành. Đến giờ giảng, ngài vẫn b́nh tĩnh bước lên ṭa giảng, nhưng không phải để giảng bài ngài dọn, mà để giảng một bài về sự tuân phục đối với Giáo-Hội. Ngài nói: "Đức Thánh Cha đă lên án cuốn sách của cha. Cha xin hoàn toàn tuân phục quyền bính Giáo Hội cho đến chết để làm gương cho anh em." Và để tỏ ḷng tuân phục công khai một cách khiêm nhượng, ngài cho khắc cảnh thiên thần đang dày đạp dưới đất những tác phẩm bị Giáo Hội lên án, trong đó có cuốn sách của ngài, nhan đề "Cắt nghĩa các câu châm ngôn của Các Thánh." (Trích bài gợi ư của Lm. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang).

Thứ ba, chúng ta phải có tinh thần xây dựng Giáo Hội cả về tinh thần lẫn vật chất. Thánh Công Đồng Vatican II trong Hiến Chế Tín lư về Giáo Hội đă cho biết: "Nhờ khả năng chuyên môn và uy tín của họ (Giáo dân), họ có thể và đôi khi c̣n có bổn phận phải bày tỏ cảm nghĩ của ḿnh về những việc liên quan đến lợi ích của Giáo Hội… nhưng luôn với ḷng chân thành, can đảm, khôn ngoan, kính trọng và yêu mến những người thay mặt Chúa Kitô v́ nhiệm vụ thánh của các ngài" (Ibid., no. 37). Thật vậy, Giáo Hội cần những lời góp ư chân thành, can đảm, khôn ngoan, kính trọng và yêu mến từ phía giáo dân đối với các đấng bậc trong Giáo Hội, nhằm mục đích xây dựng và bảo vệ Giáo Hội. Đừng bao giờ chỉ trích, lên án hay nói xấu Giáo Hội. C̣n về vật chất, điều răn Thứ Năm của Hội thánh nhắc nhở mọi tín hữu cần phải chu toàn nhiệm vụ đóng góp công của để xây dựng Giáo Hội. Ngoài ra, các tín hữu cũng có thể đóng góp thêm tùy theo khả năng của ḿnh để xây dựng Giáo xứ, Giáo phận, và Giáo Hội ngày một thêm lớn mạnh và bền vững hơn.

Lạy Đức Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đă lập nên Giáo Hội để sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng con. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết yêu mến, vâng lời và đóng góp tinh thần và vật chất để xây dựng Giáo Hội. Amen.

Lm. Anthony Trung Thành

* * * * * *   * * * * * *