Con Người Ngày Nay Nói Đức Giê-su là ai?

Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm B

Những nhà đạo đức hôm nay dường như không bằng ḷng với cách suy nghĩ và hành động của đa số các bạn trẻ về tôn giáo. Bởi v́ cách biểu hiện hành vi thờ phượng của họ có vẻ phàm tục nhiều hơn là thánh thiêng.

Nếu hỏi họ lư do nào bạn tới Nhà Thờ và Chùa Chiền, ta sẽ nhận được nhiều câu trả lời đại loại như: "đi nhà thờ, chùa để gặp gỡ nhiều người", người tích cực một chút th́ nói "đến nhà thờ thấy tâm b́nh an hơn". Ngược lại có người lại bảo theo đạo là tại tâm. Đi lễ, đi chùa không quan trọng mà chủ yếu là sống tốt là được ... Họ cho rằng theo đạo làm chi, phải đi lễ hằng ngày, hằng tuần, ngủ cho sướng. theo đạo làm chi để bị ràng buộc bởi quá nhiều lề luật. . .

Có một lần nói chuyện với một người bạn, tôi hỏi: "Theo bạn, tôn giáo nào tốt nhất?"

Tôi nghĩ bạn ấy sẽ nói: "Thiên Chúa giáo" là tốt nhất. Nhưng anh bạn ấy trả lời: “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng Tối Cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”. 

Quả thực, một tôn giáo tốt là phải biến các môn sinh thành những con người biết thương cảm hơn, biết theo lẽ phải hơn, biết từ bỏ hơn, dịu dàng hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn, có đạo đức hơn.

Hôm nay Chúa Giê-su hỏi các môn đệ và cũng là hỏi từng người chúng ta: "C̣n anh em, anh em bảo Thầy là ai?". Chúa Giêsu vẫn tôn trọng tự do của các môn đệ. Ngài vẫn hằng tôn trọng tự do của chúng ta hôm nay. Ngài mời gọi chứ không ép buộc. Nhưng đă tin theo Ngài th́ phải từ bỏ, phải hy sinh vác thập giá, phải đi qua cửa hẹp và phải sống thanh thoát với của cải trần gian. Nghĩa là Ngài vẫn đ̣i hỏi chúng ta phải sống vượt lên trên nhu cầu thể xác tầm thường, phải sống làm chủ bản năng của ḿnh bằng hy sinh, khổ chế để sống như những con người tự do đích thực. Không bị những đam mê danh lợi thú ràng buộc. Không bị những cám dỗ tội lỗi làm mất lương tri, mất phẩm giá cao qúy của con người.

Đây là đ̣i hỏi của Tin mừng nhưng lại vượt sức của con người, nếu không có ơn Chúa th́ con người sẽ khó có thể vượt qua những đ̣i hỏi gắt gao này. Phêrô và các môn đệ đă nh́n thấy Thầy là Chúa, là Đấng hằng sống và các ông c̣n hiểu rằng: "ai bước đi theo Thầy sẽ không phải chết đời đời". Đây là điều để các ngài dám đánh đổi cuộc đời này để đổi lấy hạnh phúc bất diệt đời sau. Các ngài đă dám khước từ vinh hoa phú quư đời này để lănh triều thiên vinh hiển nơi quê trời.

Vâng cuộc đời này sẽ đi qua. Tiền tài, danh vọng, lạc thú tất cả chỉ là phù vân. Cái chết sẽ làm chúng ta đoạn tuyệt tất cả. Nhưng cuộc đời không dừng lại ở cái chết. Cái chết là ngưỡng cửa mở ra sự sống vĩnh cửu. Và ở cơi đời đời con người đau khổ hay hạnh phúc lại tuỳ thuộc ở cuộc đời hôm nay. V́ thế, nếu bạn chọn sự sống đời đời phải từ bỏ tham sân si, từ bỏ mọi đam mê bất chính. Từ bỏ đ̣i hy sinh, đ̣i khổ chế để vượt thắng cám dỗ. Các tông đồ đă vượt thắng tất cả v́ tin rằng Chúa là Đường, là sự thật, là sự sống. Các Ngài đă từ bỏ mọi sự để theo Chúa, c̣n chúng ta có dám v́ sự sống bất diệt ngày mai bên Chúa để can đảm từ khước những đam mê bất chính, những bon chen danh lợi thú để sống theo giáo huấn của Chúa hay không? Hạnh phúc hay đau khổ c̣n tuỳ thuộc vào chọn lựa của chúng ta hôm nay?

Ước ǵ chúng ta có cái nh́n đức tin như Phêrô để làm chứng cho thế giới hưởng thụ hôm nay về một cuộc sống hạnh phúc trường sinh mai sau. Xin cho những người tin vào Chúa biết sống biểu lộ niềm tin của ḿnh qua đời sống công b́nh, bác ái và yêu thương. Amen

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

* * * * * *   * * * * * *