Khôn Quá Hóa Dại

Chúa Nhật 27 Thường niên A

Người ta nói: "khôn quá hoá dại". Đôi khi ta tưởng ḿnh hơn người nhưng lại là lúc người đời đang cười về sự ngu dốt của ta. Đôi khi ta tưởng ḿnh thắng người nhưng lại là lúc ta thất bại chua cay. Và đôi khi ta tưởng rằng với tài trí của ḿnh có thể lừa được người khác, nhưng chính ḿnh lại bị "gậy ông đập lưng ông".

Có một nhà mua bán đồ cổ đến làng quê nọ, thấy bác thợ mộc có chiếc tủ cổ cũ kỹ mà hắn nghĩ là có thể đem về tỉnh bán lại với giá hơn chục ngàn, nhưng lại ma giáo, không muốn cho bác thợ mộc biết giá trị của chiếc tủ, hắn gạ mua với giá rẻ mạt:

– "Tôi trả cho ông 5 francs chiếc tủ này, nó chẳng dùng đựng được ǵ cả, nhưng tôi chỉ cần củi để đốt ḷ sưởi thôi."

Sáng hôm sau, hắn hớn hở vác xe cam nhông đến để chở chiếc tủ, th́ thấy đống gỗ cưa ngắn lù lù trước cửa, hắn ngạc nhiên hỏi:

– "Cái ǵ thế này?"

– "Gỗ của ông đấy" bác thợ mộc đáp, "hôm qua tôi hối hận qúa v́ bán cho ông những 5 francs, nên bèn phải cưa nhỏ ra giúp ông!"

Quả là khôn quá hoá dại. Có những việc trời cho ḿnh hưởng nhưng v́ quá ích kỷ, quá khôn ranh tưởng sẽ được nhiều hơn, ai ngờ lại trắng tay, như người ta nói "tham th́ thâm". Tay trắng lại hoàn trắng tay.

Người Do Thái năm xưa cũng được hưởng rất nhiều đặc lợi v́ là dân được tuyển chọn, nhưng họ lại muốn nhiều điều hơn nữa. Họ muốn Thiên Chúa c̣n phải làm theo ư của họ. Họ muốn một Đấng Mesia mang lại cho họ vinh dự bá vương thiên hạ và những vinh quang trần thế. Chính v́ muốn Thiên Chúa làm theo ư ḿnh, nên họ bắt bớ các ngôn sứ, hăm hại các ngôn sứ... Và cũng chính họ đă đóng đinh Con Thiên Chúa trên thập giá v́ Ngài đă không làm vua theo ư họ.

Nói người cũng nghĩ đến ta. Con người ngày nay vẫn đang tính toán với Chúa. Họ nhận của Chúa rất nhiều nhưng lại ít nghĩ đến việc cảm tạ Thiên Chúa. Họ đến với Chúa để nài xin Chúa làm theo ư họ. Họ cầu nguyện để xin Chúa thực hiện những điều đẹp ḷng họ. Họ được voi đ̣i tiên nên chẳng bao giờ bằng ḷng về những ǵ ḿnh đang có. Thế nên, khi việc chẳng xong, cầu chẳng được, họ lại hồ nghi về Chúa, có khi c̣n quay lưng lại với Chúa.

Con người ngày nay vẫn sống vô ơn khi t́m cách hăm hại các ngôn sứ là các linh mục tu sĩ. Họ theo Chúa chỉ để t́m kiếm bổng lộc. Họ sẵn sàng vu khống, đặt điều đặt chuyện, t́m cách loại trừ những người đại diện của Chúa nếu quyền lợi của họ bị mất, điều họ muốn không thành.

Con người hôm nay luôn nhân danh quyền tự do để hành xử theo ư ḿnh. Điều ǵ có lợi cho ḿnh th́ họ cho là ư Chúa, c̣n nếu bất lợi họ sẽ quay lưng lại với Chúa, có khi bỏ Chúa để sống theo ư riêng.

Con người ngày nay luôn cho ḿnh là trung tâm, luôn lấy quyền lợi ḿnh là trên hết, thế nên, xă hội loạn lạc v́ tranh giành quyền lực, tiền tài và lợi lộc.

Con người ngày nay cũng như dân Do Thái xưa, v́ ích kỷ bản thân mà sống xa rời Chúa và anh em, đôi khi c̣n làm hại lẫn nhau v́ quyền lợi bản thân.

Xin cho chúng ta đừng quá tham lam ích kỷ, nhưng luôn khiêm tốn nhận ra tất cả là hồng ân để biết sống trong tâm t́nh tạ ơn Chúa. Ước ǵ đời sống chúng ta luôn là một lời tạ ơn v́ biết bao ơn lành Chúa đă ban xuống trên cuộc đời chúng ta. Amen.

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

* * * * * *   * * * * * *