Đức Tin

CN Thường Niên 27 Năm C

(Lc. 17:5-10)

 

Tháng 7 năm 2016, đội bóng nhí của Thái Lan bị kẹt trong một hang động, v́ mưa lớn và mực nước dâng cao. Cả thế giới thở phào khi toàn bộ các cầu thủ nhí được giải cứu thành công, nhờ sự hợp tác quốc tế, sự liên đới, tương trợ và lời cầu nguyện của nhiều người. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp của Adun, cầu thủ thủ nhí duy nhất tin vào Thiên Chúa, và là người duy nhất có thể liên lạc được với đoàn cứu hộ bằng tiếng Anh. Nhắc lại biến cố đó, mục sư Decha Janepiriyaprayoon của Bangkok đă nói: "Cuộc khủng hoảng này dạy cho tất cả các Kitô hữu tầm quan trọng của đức tin vào Thiên Chúa... Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa đă sử dụng Adun để giao tiếp với đội cứu hộ bằng tiếng Anh.... Đức tin và t́nh yêu của chúng tôi đă được củng cố."

 

Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về tầm quan trọng của đức tin vào một Thiên Chúa vĩ đại. Thứ nhất, đức tin vào Thiên Chúa quan trọng, v́ nó không chỉ giúp con người có một cái nh́n mới về chính ḿnh và về mọi thụ tạo, nhưng c̣n giúp ta sống một cuộc sống tốt hơn. Chẳng hạn, nhờ đức tin vào Thiên Chúa mà ta biết được rằng bản thân ḿnh đến từ t́nh yêu của Thiên Chúa, và rằng mọi thứ ta có đều do Ngài thương ban. Từ đó, thái độ hợp lư của chúng ta là luôn khiêm tốn trước nhan Chúa, khiêm hạ trong cách đối xử với anh chị em, và cố gắng chu toàn bổn phận của ḿnh. Đó chính là điều mà Đức Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay: "Khi anh em đă hoàn thành công việc được trao, hăy nói, 'Chúng tôi chỉ là những đầy tới vô dụng, v́ chúng tôi chỉ làm những việc chúng tôi phải làm." Qua những lời đó, Đức Giêsu có ư dạy: là những con cái của Thiên Chúa và được Ngài trao ban muôn hồng ân, chúng ta cần đáp lại bằng cách hoàn thành bổn phận hằng ngày của ḿnh với tâm t́nh khiêm tốn và biết ơn. Như vậy, đức tin giúp chúng ta có cái nh́n mới và lối sống mới.

 

Một v́ dụ khác về tầm quan trọng của đức tin được t́m thấy trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách ngôn sứ Ha-ba-cúc. Khi vị ngôn sứ than rằng Israel phải chịu đựng quá nhiều khó khăn, Chúa đáp lại rằng: "Những người công chính sẽ được cứu nhờ sự trung thành với đức tin của họ" (Hab 2:4). "Người công chính" th́ luôn suy nghĩ, nói năng và làm những việc tốt lành. Như thế, qua những lời trên, Chúa dạy rằng hăy tin tưởng tuyệt đối vào Chúa trong mọi hoàn cảnh và làm việc tốt ngay cả những lúc phong ba băo táp ập tới, và chúng ta sẽ được cứu độ.

 

Thứ hai, đối tượng của đức tin của chúng ta là Một Thiên Chúa vĩ đại. Có người nói rằng: "Tiếc thay, đức tin của chúng tôi nhỏ bé quá! Làm sao mà được cứu độ!?" Thật ra, Đức Giêsu không cần đức tin của chúng ta phải lớn lao. Ngài dạy rằng: "Nếu các con có ḷng tin bằng hạt cải, th́ dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hăy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con."

 

Tom Wright đă viết rằng: "Chúng ta không cần phải có đức tin lớn lao. Nhưng cần phải tin rằng Thiên Chúa là Đấng vĩ đại." Cậu bé Adun trong đội bóng nhí Thái Lan đă có một đức tin như thế. Cậu đă kể kinh nghiệm đức tin của ḿnh khi sống trong bóng tối và sự nguy hiểm của hang động trong những ngày đó: ".... Nhiều người trong chúng con đă mất kiên nhẫn, hy vọng, sức lực thế lư và ḷng can đảm. Chúng con không thể làm ǵ để thay đổi t́nh h́nh... Con đă thưa với Chúa: Lạy Chúa, con chỉ là một cậu bé, nhưng Chúa là Đấng toàn năng và là Đấng Thánh. Lúc này con không thể làm bất cứ điều ǵ, chỉ có Chúa mới có thể bảo vệ và giúp đỡ tất cả chúng con."

 

Trong câu chuyện trên, Adun đă cho thấy rằng cậu đặt trọn niềm tin nhỏ bé của ḿnh vào Thiên Chúa vĩ đại quyền năng. Hy vọng rằng câu chuyện về đội bóng cúa Adun và của riêng em cách nào đó giúp chúng ta nh́n lại đức tin của ḿnh. Hăy tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa là Đấng cao cả, quyền năng, và yêu thương chúng ta. Và hăy luôn luôn hành động theo sự chỉ dẫn của đức tin đó với ḷng biết ơn và khiêm tốn.

 

Lm. Đaminh Trịnh Văn Thục

 

* * * * * *   * * * * * *