Can Đảm Nói Không Với Tội Lỗi
Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

 

Trong thời kỳ bách hại đạo công giáo tại Việt Nam, một trong những thử thách mà các Kitô hữu bị bắt bớ phải trải qua là bước qua thập giá. Quan quân thời đó thường đặt một cây thập giá dưới đất rồi bắt các kitô hữu bước qua. Ai không bước qua th́ phải chịu đủ mọi cực h́nh. C̣n ai chấp nhận bước qua th́ được thoát cảnh ngục tù, được trả lại những tài sản bị tịch thu, được ban thưởng bỗng lộc, được sống đời tự do, được đoàn tụ với gia đ́nh.

Nói không trước những lời dụ dỗ và thúc ép

Vậy mà các bậc cha ông tử đạo của chúng ta ngày trước đă can đảm khước từ tất cả những hứa hẹn hấp dẫn đó, và đă kiên quyết nói không: Không bước qua thập giá, không bỏ đạo, không chối Chúa, không từ bỏ niềm tin.

Cũng có những vị được quan quân khuyến dụ hăy giả vờ bước qua thập giá để cho quan có cớ mà tha, c̣n sau đó về nhà th́ muốn sao tuỳ ư; nhưng các thánh tử đạo vẫn không chấp nhận một thoả hiệp như thế. Các ngài vẫn khẳng khái nói không. Không bước qua thập giá, không bỏ đạo, không chối Chúa.

Nói không trước những cực h́nh dă man và khủng khiếp nhất
 

Để uy hiếp các Kitô-hữu và ép buộc các ngài bỏ đạo, ngoài những lời thuyết phục và dụ dỗ, vua quan ngày xưa c̣n áp đặt những cực h́nh man rợ và hết sức khủng khiếp để uy hiếp các ngài: bắt mang gông cùm nặng nề, bị giam nhốt trong ngục tối với rắn rết, muỗi ṃng ghê sợ, chịu thiêu đốt, chịu thắt cổ, chịu chém đầu, chịu phanh thây, chịu án lăng tŕ (tức bị chặt tay, chặt chân trước rồi mới chém đầu sau), và khủng khiếp hơn cả là án bá đao như quan quân đă bắt cha Marchand Du phải chịu: chịu xẻo từng miếng thịt theo tiếng trống, cho đủ trăm miếng rồi mới chém đầu, moi ruột moi gan…

Dù vậy, các thánh tử đạo đă kiên quyết nói không: không chối Chúa, không bỏ đạo cho dù phải đổ máu, phải chịu xẻ thịt phanh thây, phải hy sinh mạng sống ḿnh.

Nói không với tội lỗi

Ngày hôm nay, không ai dùng bạo lực, dùng những cực h́nh man rợ bắt chúng ta bỏ đạo hay chối Chúa như các thánh tử đạo ngày xưa. V́ thế, chúng ta không cần nói không trước những hăm doạ, đ̣n vọt hay án chết như các ngài.

Nhưng chúng ta cũng phải đương đầu với những thách thức mới. Đó là những cám dỗ, những lôi cuốn của tội lỗi làm chúng ta đi trệch con đường của Chúa Giê-su, đi lạc ra khỏi đạo lư của Người.

Noi gương các anh hùng tử đạo Việt Nam, chúng ta hăy can đảm nói không với các tệ nạn xă hội, với các thói hư tật xấu, với những lời quyến rũ của bạn bè xấu...

Muốn nâng lên được những tạ nặng, các lực sĩ cử tạ phải tập nâng những tạ nhẹ trước. Muốn giải được những bài toán khó, các học sinh phải tập làm những bài toán dễ trước. Những lực sĩ muốn nhảy thật cao th́ trước tiên phải tập băng ḿnh qua những mức thấp trước.

Tương tự như thế, để có thể nói không trước những cám dỗ lớn lao sẽ đến trong cuộc đời, trước những cái ác, cái xấu lôi kéo quyến rũ chúng ta nay mai, chúng ta phải tập nói không với các cám dỗ nho nhỏ xảy ra hằng ngày trước.

Nguyện xin các anh hùng tử đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta luôn biết noi gương các ngài, anh dũng nói không với tội lỗi và các cơn cám dỗ, cho dù phải chịu mất mát thua thiệt trong cuộc sống đời nầy, để mai sau xứng đáng được lănh ṿng hoa chiến thắng và chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc.

 

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 

* * * * * *   * * * * * *