Đức Maria, Linh Hồn và Xác Lên Trời

 

"Bởi quyền năng của Chúa Giêsu Chúa chúng ta, của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và của chính ta, ta tuyên bố, bày tỏ và xác định như một tín điều được Thiên Chúa mạc khải rằng Đức Maria, Mẹ vô nhiễm của Thiên Chúa sau khi đă măn cuộc đời ở trần thế đă được linh hồn và xác lên trời vinh hiển".

 

Bằng những lời long trọng ấy, Đức Giáo Hoàng Piô XII, xử dụng quyền vô ngộ, đă tuyên bố ngày mồng 1 tháng 11 năm 1950, tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời như một giáo điều phải tin.

 

1. Lịch Sử, Thánh Lễ

 

Cũng như tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm, Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời được quảng nghĩa bởi Thánh Lễ kính mầu nhiệm ấy. Thánh lễ mừng ngày sinh nhật của Mẹ trên trời - Dies natalis - đă được mừng bên Đông Phương từ thế kỷ thứ V và mang nhiều tên gọi như Mông Triệu (Assomption), Yên Nghỉ (Dormition) hay về trời (Transitus).

 

Thánh Lễ được gia nhập Tây Phương giữa thế kỷ thứ VII. Tuy nhiên, có nhiều sự do dự v́ ảnh hưởng của các sách ngụy thư gây nên. Dầu vậy, với thời gian, giáo huấn được khai triển, thấu triệt hơn và toàn thể dân Chúa đi đến một niềm tin phổ cập.

 

Và Đức Giáo Hoàng Piô XII đă công bố thành Tín điều tháng 11 năm 1950.

Nên biết rằng, dưới thời Đức Piô XI, đă có phong trào xin công bố giáo thuyết Đức Mẹ là Đấng trung gian. Nhưng giáo thuyết đó không phù hợp với lời của Thánh Phaolô dạy rằng chỉ có một Đấng trung gian (1Tm 2,5), cũng như gặp phải một số vấn nạn khác.

 

Đức Piô XII liền chọn giáo thuyết Mông Triệu v́ không đặt ra nhiều vấn đề. Và ngài đă công bố bằng những danh từ cố ư không giải quyết một số vấn đề tranh chấp.

 

Ngài chỉ công bố ngắn ngủi như sau: "Khi đă măn cuộc sống ở thế trần, Đức Trinh Nữ, Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa được triệu hồi về Thiên Đàng cả Hồn lẫn Xác".

 

Đức Piô XII chỉ minh xác rằng hiện nay Đức Mẹ hiện diện trong vinh quang của Chúa Kitô Phục Sinh. Chỉ có thế.

 

Vấn đề: ở đâu, khi nào, cách nào, không được giải quyết. Cả vấn đề Đức Mẹ có phải trải qua sự chết hay không cũng không được đề cập đến. Thường người ta tin rằng Đức Mẹ cũng đă chết như Chúa Giêsu Con Ngài đă lănh nhận sự chết, nhưng cũng có người như Thánh Epiphane và một số người khác cho rằng Đức Mẹ không phải chết, chỉ được trực tiếp triệu hồi về Thiên Đàng.

 

Như vậy, tín điều được công bố băi bỏ những h́nh ảnh do các sách ngụy thơ nói vẻ vời như một cuộc thăng thiên trực chỉ có các Thiên Thần theo hầu... Danh từ triệu hồi (assumpta) là một danh từ Thánh Kinh hay dùng để nói lên cuộc gặp gỡ Chúa sau khi chết như trường hợp ông Hénoch (Sáng thế 5,24) tiên tri Elia (II Vua 2,3-10) được Chúa cất về. Và đó cũng là ân huệ Chúa dành cho mọi người công chính.

 

2. T́nh thương sung măn của Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ

 

Hai Tín điều: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Linh Hồn và Xác lên trời, mới được công bố trong khoảng cách một thế kỷ là những tín điều liên kết bổ sung cho nhau, nói lên t́nh thương sung măn của Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ. Đồng thời Đức Mẹ là tiền ảnh của Giáo Hội và của mỗi tâm hồn tín hữu lúc khởi thủy và lúc tận cùng cuộc đời.

 

Công cuộc Chúa làm thật lớn lao cao cả. Ngài đă chọn Đức Mẹ để Mẹ thông phần vào việc Cứu Chuộc nhân loại và từ khởi thủy đă đưa Mẹ lên một bức trọn lành vượt mức báo hiệu một ngày tận cùng trọn hảo, do t́nh thương bao la của Chúa. Giáo Hội và mỗi người chúng ta cũng được tham gia vào cuộc vinh thăng ấy, như Đức Mẹ là Mẹ và là mẫu gương cho chúng ta.

 

Chúng ta cũng được thông chia sự sống của Thiên Chúa qua ơn sủng của phép Thánh Tẩy, trở nên con của Chúa th́ chúng ta hy vọng một ngày kia cũng được thông phần vinh quang bên cạnh Mẹ.

 

LM.Hồng Phúc, CSsR

* * * * *   * * * * *