Lịch Sử Tôn Kính Thánh Giuse

Lễ kính thánh Giuse ngày 19 tháng 3

1. Thời kỳ phôi thai

Sự tôn kính Thánh Giuse có căn bản trong Phúc Âm, nhưng đă phát triển từ từ, khác nào hạt giống lâu năm mới thành cây cao bóng cả, che rợp cảnh vườn Giáo Hội.

Giêsu-Maria-Giuse, ba Đấng liên kết chặt chẽ với nhau theo mối quan hệ gia đ́nh hết sức tự nhiên. Không thể nghĩ tới Con, tới Mẹ mà lại không nghĩ tới Cha được.

Ngay từ những thế kỷ đầu, Giáo Hội đă công khai thờ kính Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh Tử Đạo, c̣n Thánh Giuse, cứ theo các di tích sử, th́ xem ra ít được chú trọng. Là v́ ban sơ, Giáo Hội đang cần củng cố Thiên tính của Chúa Giêsu và sự đồng trinh của Mẹ Ngài. Lại cũng cần khuyến khích đức tin giáo hữu trong cơn bắt bớ bằng việc tôn kính các anh hùng tử đạo.

Bởi thế, về địa vị Thánh Giuse, Chúa Quan Pḥng c̣n muốn để lu mờ, cho các tín điều kia được nổi bật và in sâu trước đă. Tuy nhiên, có nhiều Giáo phụ thời đó như Gioan Kim Khẩu, Giêrônimô, Augustinô đă nhiệt liệt ca ngợi quyền cao chức trọng của Thánh Giuse trong bài giảng và văn phẩm của các ngài.

2. Thời kỳ phát triển

Thế kỷ XII là thế kỷ đánh dấu sự thăng tiến của Thánh Giuse. Nhiều nhân vật có thế giá, nhất là Thánh Bênađô (1153) trong những bài giảng hùng hồn đă đề cao vai tṛ Thánh Giuse trong thời thơ ấu Chúa Giêsu, tuyên dương những vinh hiển và nhân đức của Ngài. Ḍng Đa Minh với Thánh Thomas tiến sĩ (1274), và ḍng Phanxicô đă góp một phần lớn vào phong trào sùng kính ấy.

Thế kỷ XV, nhà thần học Gerson đọc một bài diễn văn hùng hồn tại Đại Công đồng Constancia (1416) về quyền chức Thánh Giuse và đề nghị lập lễ kính Ngài, để xin ơn b́nh an cho Giáo Hội đang trong cơn khủng hoảng. Đồng thời, Hồng y Phêrô Ailly xuất bản cuốn sách "Những vinh hiển và đặc ân của Thánh Giuse". Từ đó, lễ Thánh Cả được phổ biến trong Giáo Hội. Khắp Âu Châu, nhiều thánh đường được xây cất để kính Ngài.

Thế kỷ XVI, Thánh Nữ Têrêxa tiến sĩ (1528) cải tổ ḍng Cát Minh và dâng kính hầu hết các tu viện bà sáng lập cho Thánh Giuse . Đồng thời, bà chép sách cổ vũ việc sùng kính Thánh Cả. Bà đáng được gọi là tông đồ số một của Ngài. Thế Kỷ XVII càng sáng lạn hơn nữa. Tại nước Pháp, Giám mục Bossuet (1704) đọc một bài diễn văn thời danh tán dương Thánh Giuse, gây ảnh hưởng lớn đến nỗi Đức Urbanô VIII đă nâng lễ Thánh Giuse lên bậc lễ buộc trong nước Pháp.

Tại nước Áo, vua Leopolđô (1677) tôn Thánh Giuse làm Đấng bảo trợ quốc gia và xin phép Đức Giáo Hoàng cho lập lễ Hôn phối Thánh Giuse và Đức Mẹ, hầu cảm tạ Thánh Giuse đă cho nhà vua sinh được con nối ḍng là vua Giuse I, cũng như đă cứu thành Vienna khỏi quân Thổ Nhĩ Kỳ đánh phá.

Nhưng thế kỷ XIX mới là đỉnh vinh quang của Thánh Giuse. Năm 1870, Đức Piô IX, thể theo đề nghị của hàng giám mục thế giới đang nhóm họp Đại Công Đồng Vatican I, đă long trọng tôn phong Thánh Giuse làm Đấng bảo trợ toàn thể Giáo Hội và truyền phải mừng lễ vào ngày 19-3 hằng năm cho trọng thể.

Năm 1889, Đức Lêo XIII ra một thông điệp thời danh, đáng gọi là Hiến chương Thần học, tuyên dương sự vinh hiển Thánh Giuse và truyền lấy tháng 3 làm tháng kính Ngài. Từ đó tới nay, sự sùng kính Ngài lan rộng khắp nơi, đến nỗi sau Đức Mẹ th́ chẳng có Đấng Thánh nào sánh kịp.

3. Tại Giáo hội Việt Nam

Giáo hội Việt Nam sinh sau đẻ muộn, nhưng được nhận biết và tôn kính thánh Giuse ngay từ đầu. Đa số nam giới được hân hạnh mang tên Thánh Giuse. Trong các nhà thờ đều có lập toà kính Ngài đối ngang với toà Đức Mẹ.

Các nhà truyền giáo đầu tiên đă tôn Ngài làm quan thầy nước Việt Nam. Linh mục Đắc Lộ thuật sự tích như sau:

"Ngày 12-3-1627, lễ Thánh Gregoriô, tôi và thầy Antôn Marques xuống tàu tại Áo Môn để sang Đàng Ngoài. Chúng tôi vượt biển, thuận buồn xuôi gió cho tới chiều ngày thứ bảy.

Khi toan vào cửa, bỗng băo nổi lên với nhiều h́nh quái dị khiến mọi người kinh hăi. Nhưng qua hôm sau là lễ Thánh Giuse th́ biển yên sóng lặng, h́nh quái gở đă biến đi, nên chúng tôi vào cửa b́nh an. Cửa ấy, dân địa phương gọi là cửa Bạng (Thanh Hoá), nhưng chúng tôi đặt tên là Cửa Thánh Giuse, hầu kính nhớ ơn Ngài đă phù hộ chúng tôi tới đó b́nh an".

Năm 1678, Đức Inôxentiô XI, theo đề nghị của các Giám Mục Truyền giáo phương Đông, đă phong Thánh Giuse làm Thánh Bảo trợ nước Việt Nam và các nước lân cận. Nên các giáo hữu nước nhà càng có lư do mà tôn kính, cậy trông Ngài hơn nữa".

Lạy Thánh Giuse rất đáng kính trọng, xin cầu cho chúng con.

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

 

* * * * *   * * * * *