Lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11)
Kh7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.


1. LỜI CHÚA:

Chúa phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đă chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết" (Ga 11:25-26).

2. CÂU CHUYỆN:

1. NGUỒN GỐC LỄ CÁC THÁNH
 

Trong lịch cử Hội Thánh, từ thế kỷ thứ 4,các vị tử đạo đă được Hội Thánh tôn vinh. Đến thế kỷ thứ 7, sau khi một số kẻ xấu đột nhập các hang toại đạo tại Rôma trộm cắp hài cốt của các vị tử đạo, Đức Giáo Hoàng Bonifaciô IV đă cho thu lượm những hài cốt các thánh và chôn cất lại bên trong ngôi đền Pantheon, là đền thờ các thần của người Rôma. Từ ngày đó đền thờ này đă được thánh hiến trở thành đền thờ kính các Thánh Nam Nữ của đạo Công Giáo.

Sử gia Beda đáng kính đă viết: "Việc tưởng nhớ các thánh trong tương lai có thể thay cho việc thờ phượng mà trước đây không được dành cho thần thánh nhưng là thờ ma quỷ". Vào năm 800, thần học gia Alcuin người Anglo-Saxon đă cử hành lễ Các Thánh vào ngày 1 tháng 11, và bạn của ông là Arno, Giám mục của Salzburg cũng theo như vậy. Sau cùng, trong thế kỷ thứ 9, Hội Thánh Rôma đă chấp thuận mừng lễ Các Thánh vào ngày 1 tháng 11 hằng năm.

Đầu tiên lễ này nhằm kính nhớ các vị tử đạo. Về sau, khi người Kitô hữu được tự do tín ngưỡng, Giáo hội đă kính chung những tín hữu đă chết trong sự thánh thiện. Vào các thế kỷ đầu tiên, để được công nhận là Thánh, th́ chỉ cần được nhiều người công nhận và vị giám mục chỉ làm việc cuối cùng đưa tên vị Thánh ấy vào niên lịch Giáo hội.

Việc Đức Giáo Hoàng chính thức phong các tín hữu lên bậc Thánh Nhân chỉ bắt đầu từ năm 973. Ngày nay việc phong thánh đ̣i hỏi cả một tiến tŕnh lâu dài để chứng minh các đức tính và sự thánh thiện của các ngài. Khi phong thánh cho một người nào, Hội Thánh chính thức xác nhận người đó đă sống cuộc đời thánh thiện và đang được hưởng hạnh phúc thiên đàng để các tín hữu noi gương. Hiện nay ngoài các vị được nêu tên trong lịch gọi là các vị Hiển Thánh, Hội Thánh c̣n mừng lễ Các Thánh để kính nhớ chung các tín hữu đă chết và đang được hưởng hạnh phúc với Chúa, trong đó nhiều người là thân nhân của chúng ta.

3. SUY NIỆM:

1) CÁC THÁNH LÀ NHỮNG AI ?


- Đức Khổng Phu Tử đă nói: "Làm thánh th́ tôi không dám"; c̣n Đức Giê-su th́ lại dạy môn đệ: "Anh em hăy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5,48). Chúa Giê-su cũng được ma quỷ gọi là "Đấng Thánh của Thiên Chúa" (Lc 4,34). Nhờ mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giê-su, Thiên Chúa đă dạy con đường nên thánh cho loài người.
- Sách giáo lư Công Giáo dạy: Các thánh là những người sống tốt lành đạo đức trong cuộc sống trần gian, và sau khi đă kết thúc hành tŕnh trần thế, họ đang được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Khi sống ở đời này, họ đă kiên tŕ cộng tác với ơn Chúa, nỗ lực cố gắng để vượt qua những cám dỗ đời thường và sống trọn lành, thanh tịnh. Giáo Hội Công Giáo tôn những tín hữu này là những đấng thánh, v́ họ phản ánh trung thành sự thánh thiện của Thiên Chúa.

2) MỘT HỘI THÁNH BA T̀NH TRẠNG

Chúa Giêsu thiết lập Nước Trời là Hội Thánh. Hội Thánh ấy hiện nay gồm có ba t́nh trạng: Một là Hội Thánh Lữ Hành c̣n ở trần gian, hai là Hội Thánh Vinh Thắng trên Thiên Đàng và ba là Hội Thánh Đau Khổ trong chốn luyện h́nh:

- HỘI THÁNH LỮ HÀNH TRẦN GIAN: Gồm các tín hữu đang c̣n sống, đang bước đi trên con đường của Chúa Giêsu. Như dân Ít-ra-en xưa, Hội thánh sẽ phải vượt qua sa mạc trần gian về Đất Hứa là Thiên Đàng đời sau. Các tín hữu trong Hội Thánh lữ hành c̣n phải tiếp tục chiến đấu với ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt ḿnh. Họ được Chúa ban cho 2 của ăn thiêng liêng là Bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể. Nhờ đó họ sẽ đủ sức vượt qua sa mạc trần gian để về đến miền Đất Hứa là Thiên Đàng đời sau.

- HỘI THÁNH KHẢI HOÀN TRÊN TRỜI: Gồm các tín hữu đă qua đời trong niềm tin cậy vào Chúa. Các ngài đă sống theo hiến chương Nước Trời là Tám Mối Phúc Thật do Chúa Giêsu công bố và ngày nay các ngài đang được Chúa ban thưởng hạnh phúc Thiên Đàng.

- HỘI THÁNH ĐAU KHỔ ĐANG THANH LUYỆN: Gồm các tín hữu tuy đi theo con đường của Chúa Giêsu, nhưng đă qua đời trong t́nh trạng c̣n nhiều sai sót, chưa xứng đáng được vào Nước Trời. Họ cần tiếp tục được thanh luyện trong chốn luyện h́nh.

3. TÍN ĐIỀU CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

Ngọai trừ các người theo ma quỷ phải sa hỏa ngục để chịu h́nh phạt xa Chúa đời đời, như lời Chúa phán: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác quỷ và các sứ thần của nó" (Mt 25,41), c̣n các tín hữu tin vào Chúa Giêsu dù c̣n sống hay đă qua đời, dù đă được lên trời hay đang được thanh luyện cũng đều cầu nguyện cho nhau và được thông hiệp vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Đó là mầu nhiệm các thánh cùng thông công:

Các tín hữu c̣n sống có thể giúp các linh hồn đă qua đời bằng việc viếng Nhà thờ hay Đất thánh (kèm theo việc đọc kinh cầu nguyện, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện hiệp thông với Đức Giáo Hoàng sẽ được nhận các ân xá trong dịp đầu tháng 11), nhất là xin lễ và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện, làm các việc lành phúc đức như chia sẻ bác ái phục vụ để cầu nguyện cho các linh hồn. Nhờ đó các linh hồn sẽ được ơn Chúa chiếu soi, được thêm ḷng yêu mến Chúa để được ơn tha thứ tội lỗi như Chúa đă dạy: "Yêu nhiều sẽ được tha nhiều" (Lc 7,47). Khi các linh hồn được nên thanh sạch thánh thiện hoàn toàn th́ sẽ được vào Thiên Đàng và sẽ cầu bầu cùng Chúa ban các ơn lành hồn xác cho chúng ta c̣n sống ở trần gian.

4. LỜI CẦU

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần đối diện với cái chết gần kề, con cảm thấy run sợ v́ con chưa sẵn sàng để gặp Chúa. Trong suốt cuộc đời, con đă lo toan rất nhiều thứ như lo t́m kiếm tiền tài, danh vọng, chức quyền trần gian... C̣n điều quan trọng chính yếu là chuẩn bị cho giờ chết sẽ đến th́ con lại chưa làm ǵ cả! Con thật dại khờ khi nghĩ ḿnh sẽ có thời gian chuẩn bị trước khi chết. Nhưng lời Chúa xưa đă dạy "Con Người sẽ đến như kẻ trộm" và đ̣i con phải luôn tỉnh thức bằng việc chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày nào đó con không ngờ trước, con sẽ phải ra tŕnh diện trước mặt Chúa, không biết bấy giờ Chúa có nhận biết con không, hay Chúa sẽ bảo con rằng: "Hăy đi cho khuất mắt Ta, hỡi kẻ làm điều gian ác!"

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn khôn ngoan của Thánh Thần để con biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong ơn nghĩa Chúa, để ngày nào đó khi được Chúa gọi, con sẽ tŕnh diện trước mặt Chúa không phải như hai người xa lạ, nhưng là hai người rất thân quen. Để khi ấy Chúa sẽ gọi con bằng một cái tên rất tŕu mến và giang rộng ṿng tay đón con vào hưởng hạnh phúc Nước Trời đời đời.-Amen.

Lm. Đan Vinh

 

* * * * *   * * * * *