Các điều kiện lănh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh

Do đại dịch Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn sức khoẻ, Toà Ân giải Tối cao đă ban hành một sắc lệch cho phép việc lănh nhận Ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các tín hữu đă qua đời có thể được thực hiện trong suốt tháng 11.

Sắc lệnh giải thích, Toà Ân giải Tối cao đă nhận được nhiều thỉnh nguyện của các mục tử xin cho việc thực hành đạo đức "cầu nguyện cho các tín hữu đă qua đời" được thực hiện phù hợp với bối cảnh đại dịch, Toà Ân giải Tối cao đă quyết định:

"Ơn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đă qua đời, thông thường chỉ trong những ngày từ 1 cho đến ngày 8 tháng11, có thể chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này, do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau" (không cần các ngày liên tiếp).

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lănh nhận Ơn Toàn Xá vào ngày 2/11, ngày lễ "cầu nguyện cho các tín hữu qua đời", khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ Các Thánh, mà c̣n có thể vào một ngày nào khác của tháng 11, do mỗi tín hữu tự chọn.

Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai v́ lư do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lănh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ư hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đă qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh v.v… để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của ḿnh.

Sắc lệnh cũng kêu gọi các linh mục, trong năng quyền của ḿnh, quảng đại cử hành bí tích Giải Tội và trao Ḿnh Thánh Chúa cho bệnh nhân. Đồng thời, v́ lợi ích cho các linh hồn trong Luyện ngục, tất cả các linh mục đều được mời gọi cử hành ba Thánh Lễ trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu đă qua đời, theo Tông hiến Incruentum Altaris, do Đức Benedictô XV ban hành 10/08/1915.

 

Văn Yên, SJ - Vatican News

* * * * *   * * * * *