Hợp Ca: Dng Mẹ

 

 

Nhấn nt "Play" để xem video.

Nếu xem video bị giựt, hay tạm ngừng (pause) 10 giy rồi nhấn nt "play" lại.

 

 

* * * * *   * * * * *