Mùng Ba Tết: Ai Không Làm Việc Th́ Cũng Đừng Ăn!
Mt 25,14-30


1. LỜI CHÚA:

"Ơn riêng Thiên Chúa đă ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lư ân huệ thiên h́nh vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, th́ nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, th́ phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô" (1Pr 4,10-11).

2. CÂU CHUYỆN: SỰ TÍCH CON TRÂU ĐI CÀY
Ngày xưa, khi thế gian mới được tạo thành, Thượng Đế đă sai một vị thần từ trời xuống trần mang theo 1 bao hạt lúa và 1 bao cỏ để gieo trên mặt đất. Thượng Đế đă dặn đi dặn lại vị thần gieo trồng là phải gieo hạt lúa làm thức ăn cho loài người trước rồi mới được gieo cỏ làm thức ăn cho loài vật. Nhưng khi xuống tới trần gian, do măi mê ngắm phong cảnh tuyệt đẹp khác lạ ở trần gian nên thần gieo trồng đă quên lời dặn để gieo cỏ trước lúa. Từ đó, cỏ không cần trồng mà vẫn mọc lên khắp nơi và thú vật không cần lao động vẫn có dư cỏ ăn, đang khi loài người muốn có gạo phải chịu vất vả cày bừa gieo trồng mà vẫn bị bữa no bữa đói. Thượng Đế thấy vậy liền phạt tội vị thần gieo trồng tắc trách này phải bị hóa kiếp thành con Trâu để giúp loài người cày bừa trước khi gieo lúa và khi nào ăn hết cỏ mới được lên thiên đường. Nhưng rồi do cỏ mọc nhanh Trâu không sao ăn hết được, nên Trâu cứ phải tiếp tục chịu cảnh vất vả cày bừa để đền tội và không sao thoát được kiếp làm trâu để trở lại thiên đường.


Câu chuyện dạy chúng ta bài học: phải luôn làm việc cách nghiêm túc và chăm chỉ để có cái ăn như câu người ta thường nói: "Tay làm hàm nhai, tai quai miệng trễ". Hoặc như câu tục ngữ phương Tây: “Hăy làm hết sức ḿnh rồi trời sẽ giúp”. Không có chuyện lười biếng không chịu làm việc và chỉ biết ngồi "há miệng chờ sung rụng".

3. THẢO LUÂN:
1) Thánh Kinh dạy ǵ về lao động trí óc và tay chân?
2) Mỗi tín hữu chúng ta phải làm ǵ trong Năm Mới này?

4. SUY NIỆM:
Có người nghĩ rằng con người làm bá chủ thiên nhiên và có toàn quyền làm chủ trái đất mà quên rằng Thiên Chúa mới là Đấng sáng tạo và làm chủ vũ trụ vạn vật. Tin mừng Gio-an đă cho biết về công tŕnh Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc như sau: "Lúc khởi đầu, đă có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, th́ chẳng có ǵ được tao thành" (Ga 1,1-3). Hôm nay, Hội Thánh muốn các tín hữu hiểu biết giá trị của công việc tạo dựng của Thiên Chúa và dạy chúng ta phải tích cực cộng tác với Thiên Chúa để góp phần hoàn thiện thiên nhiên như Chúa đă tự nhủ khi sáng tạo loài người: "Chúng ta hăy làm ra con người theo h́nh ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dă thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật ḅ dưới đất" (St 1,26).

1) Loài người được trao quyền làm chủ thiên nhiên:
Sau khi sáng tạo trời đất, Thiên Chúa đă trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía Đông, và đặt vào đó con người do ngài dựng nên… "Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông th́ đẹp, ăn th́ ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác" (St 2,9). Như vậy, Thiên Chúa không muốn con người ở không, nhưng đ̣i họ phải làm việc. Bởi v́: "Nhàn cư vi bất thiện". Từ đây con người phải làm việc theo thánh ư Thiên Chúa và chỉ làm việc thành công khi biết cậy dựa vào ơn Chúa giúp như tác giả Thánh Vịnh đă viết: "Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công" (Tv 127,1).

2) Gương sáng lao động của thánh gia Na-da-rét:
Khi xuống thế làm người, Đức Giê-su đă được sinh ra trong một gia đ́nh lao động nghèo khó tại làng Na-da-rét: Cha nuôi của Người là ông Giu-se hành nghề thợ mộc, c̣n mẹ đẻ là bà Ma-ri-a th́ chăm lo công việc nội trợ phục vụ chồng con. C̣n trẻ Giê-su th́ ngoan ngoăn hiếu thảo vâng lời cha mẹ (x. Lc 2,51) và luôn sẵn sàng chia sẻ nỗi vất vả của cha mẹ, và qui hướng mọi việc theo của Chúa Cha (x. Lc 22,41), và luôn làm vui ḷng Ngài (x. Lc 2,46; Ga 4,34).


Trong khi đi giảng đạo, Đức Giê-su đă đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, kèm theo sự vất vả chữa lành mọi thứ tật bệnh. Người đặt nặng công việc phục vụ hơn là giữ Luật Mô-sê. Do đó Người đă chữa bệnh trong ngày sa-bát là ngày bị cấm làm việc. Người đă trả lời cho các đầu mục Do thái như sau: "Ngày sa-bát được làm ra v́ con người, chứ không phải con người v́ ngày sa-bát" (Mc 2,27-28). Đức Giê-su cũng khẳng định vai tṛ ngang hàng với Thiên Chúa trong công việc như sau: "Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc, th́ tôi cũng làm việc" (Ga 5,17).

3) Phải chăm chỉ làm việc để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân:
Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn của Đức Giê-su về những nén bạc nhằm dạy môn đệ phải cộng tác để làm lợi ra các nén bạc vật chất tinh thần được Chúa trao phó như sau:


Có một ông chủ sắp đi xa liền gọi các đầy tớ đến mà trao phó tài sản của ông: người này năm nén, người kia ba nén, người khác một nén tùy khả năng mỗi người. Điều ông muốn nơi các đầy tớ là sự chăm chỉ làm việc theo ư của ông và không chấp nhận sự lười biếng. Khi ông chủ trở về và đ̣i các đầy tớ tính sổ: người đă lănh năm nén ba nén bạc đều đă làm lợi thêm gấp đôi nên được chủ khen thưởng. Trái lại, người lănh một nén do bất tín và biếng nhác đă mang nén bạc của chủ đi chôn v́ sợ thay v́ yêu mến chủ. Anh ta đă bị mất những ǵ đang có.

4) "Ai không chịu làm th́ cũng đừng ăn!":
Thời Giáo Hội sơ khai, tông đồ Phao-lô nghe biết có một số tín hữu ở Thê-xa-lô-ni-ca lười biếng làm việc v́ nghĩ rằng sắp đến tận thế, ngài đă viết thư khuyên họ như sau: "Khi c̣n ở với anh em, chúng tôi đă chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm th́ cũng đừng ăn! Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc ǵ, mà việc ǵ cũng xen vào. Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hăy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân. Phần anh em, hăy làm việc thiện, đừng sờn ḷng nản chí!" (2 Tx 3,10-13). Rồi khi từ biệt các tín hữu ở Ê-phê-sô, Phao-lô đă chia sẻ kinh nghiệm về sự làm việc như sau: "Chính anh em biết rơ: những ǵ cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đă tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đă dạy: Cho th́ có phúc hơn là nhận." (Cv 20,33-35).

5) Chúng ta phải làm ǵ?
Trong Kinh Tiền Tụng lễ Mùng Ba Tết, Hội Thánh đă ca tụng Thiên Chúa như sau: "Cha c̣n sai Con Một giáng trần, để chia sẻ thân phận người lao động và thực hiện chương tŕnh cứu độ muôn dân. Quả vậy, Người đă bắt chước Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc, không những để no cơm ấm áo, và góp phần xây dựng xă hội loài người mà c̣n để làm trạng Danh Cha, và mở rộng Nước Trời ngay tại thế ".


Ông Tê-tu-li-a-nô dạy người tín hữu phải làm mọi việc với tinh thần đức Tin như sau: "Dù khi thức dậy hay đi ngủ, dù khi ăn hay khi làm một việc ǵ quan trọng, hăy bắt đầu bằng dấu thánh giá". Thánh Phao-lô đă khuyên các tín hữu phải làm mọi sự để quy hướng về Thiên Chúa: "Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc ǵ, anh em hăy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa" (1 Cr 10,31). Mỗi người chúng ta hăy làm việc theo đúng luật và phù hợp với thánh ư Thiên Chúa khi sử dụng những ǵ Chúa trao như: Sự sống, thời gian, tài năng, của cải, con cái... và cần ư thức rằng: chúng ta sẽ phải trả lẽ trước ṭa phán xét sau này.

5. Lời Cầu:
Lạy Chúa. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi lúc chúng con vẫn c̣n lười biếng, chưa tích cực cộng tác với Chúa để chu toàn các nhiệm vụ được Chúa và Hội Thánh trao phó. Chúng con cũng thường kêu trách Chúa khi cầu xin mà không được như ư. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng những ǵ trong tầm tay để phục vụ Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con sau này được Chúa cho vào Nước Trời hưởng Tôn nhan Chúa muôn đời.- Amen.

 

Lm Đan Vinh 

* * * * *   * * * *